Bibla e Shenjtë

Filloni duke lexuar.
epub3: alsSHQ.epub
Kindle mobi: alsSHQ.mobi
PDF
inScript
Crosswire Sword module
Shkarko dhe unzip alsSHQ_html.zip për të lexuar këtë offline.
Ethnologue

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 26 Feb 2017 from source files dated 21 Jun 2016

eBible.org certified