eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru

Bru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible

Language: [bru]Eastern BruEastern Bru
Title:Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng BruBru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible
Abbreviation:bruID: BRUWBT or bru
Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbru_html.zip
ePub 3bru.epub
Amazon Kindle EPUBbru.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebru2015eb.zip
Plain text canon only chapter filesbru_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbru_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLbru_vpl.zip
Browser Bible modulebru_browserBible.zip
USFXbru_usfx.zip
USFMbru_usfm.zip
XeTeXbru_xetex.zip

Bru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible


Yiang Sursĩ bữn ống muoi lám Con sâng. Cỗ án ayooq lứq nheq tữh cũai, ngkíq án yỗn Con án sễng ỡt tâng cutễq nâi. Cũai aléq sa‑âm Con án, raviei cũai ki tỡ nai cuchĩt pứt, ma bữn tamoong mantái.

—John 3:16


Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru

Bru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Eastern Bru
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-17