eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Marahay na Bareta Biblia

Bikol Bible

Language: [bcl]BikolBikol, Central
Title:Marahay na Bareta BibliaBikol Bible
Abbreviation:MBB-BIKPID: BCLMBB or bclmbbp1992
Copyright © 1992 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible in the Bikol language of the Philippines, Popular Version


Huli ta namoot na gayo an Dios sa kinaban kaya itinao niya an saiyang bugtong na Aki, tanganing an siisay man na magtubod saiya dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing kataposan.

—John 3:16


Marahay na Bareta Biblia

The Holy Bible in the Bikol language of the Philippines, Popular Version

Copyright © 1992 Philippine Bible Society

Language: Bikol

Language in English: Bikol, Central
Translation by:


2015-10-13