eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ang Biblia

Cebuano Ang Biblia

Language: [ceb]CebuanoCebuano
Title:Ang BibliaCebuano Ang Biblia
Abbreviation:AB-CEBID: CEBAB1 or cebab2011
Copyright © 2011 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible in the Cebuano language of the Philippines, Ang Biblia translation, 2011 revision


Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan sa ingon nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon.

—John 3:16


Ang Biblia

The Holy Bible in the Cebuano language of the Philippines, Ang Biblia translation, 2011 revision

Copyright © 2011 Philippine Bible Society

Language: Cebuano

Language in English: Cebuano
Translation by:


2015-10-12