eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bib La

Haitian Creole Bible 1985

Language: [hat]Kreyòl AyisyenHaitian
Title:Bib LaHaitian Creole Bible 1985
Abbreviation:HATID: HATPDS or hat
public domain
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLhat_html.zip
ePub 3hat.epub
Amazon Kindle EPUBhat.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulehat1985eb.zip
Plain text canon only chapter fileshat_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLhat_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLhat_vpl.zip
Browser Bible modulehat_browserBible.zip
USFXhat_usfx.zip
USFMhat_usfm.zip
XeTeXhat_xetex.zip

The Holy Bible in Haitian Creole


Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pedi lavi yo. Okontrè y'a gen lavi ki p'ap janm fini an.

—John 3:16


Bib La

The Holy Bible in Haitian Creole

Public Domain
Language: Kreyòl Ayisyen (Haitian)

In the Public Domain due to publication without copyright notice in 1985, and without subsequent registration within 5 years.


2020-03-10