eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ang Biblia

Hiligaynon Ang Biblia

Language: [hil]HiligaynonHiligaynon
Dialect:Ang Biblia 
Title:Ang BibliaHiligaynon Ang Biblia
Abbreviation:AB-HILID: HILAB2 or hilab1982
Copyright © 1982 Philippine Bible Society
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLhilab1982_html.zip
ePub 3hilab1982.epub
Amazon Kindle .mobihilab1982.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulehilab1982eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLhilab1982_word.zip
Show formats for developers- - -

The Holy Bible in the Hiligaynon language of the Philippines, Ang Biblia translation


Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan.

—John 3:16


Ang Biblia

The Holy Bible in the Hiligaynon language of the Philippines, Ang Biblia translation

Copyright © 1982 Philippine Bible Society

Language: Hiligaynon
Ang Biblia
Language in English: Hiligaynon
Translation by:


2015-10-13