eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Maayong Balita nga Biblia + Deuterocanon

Hiligaynon Bible + Deuterocanon

Language: [hil]HiligaynonHiligaynon
Title:Maayong Balita nga Biblia + DeuterocanonHiligaynon Bible + Deuterocanon
Abbreviation:MBB-HILCID: HILMBC or hilmbbc2012
Copyright © 2012 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible with Deuterocanon/Apocrypha in the Hiligaynon language of the Philippines, Popular Version


Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan.

—John 3:16


Maayong Balita nga Biblia + Deuterocanon

The Holy Bible with Deuterocanon/Apocrypha in the Hiligaynon language of the Philippines, Popular Version

Copyright © 2012 Philippine Bible Society

Language: Hiligaynon

Language in English: Hiligaynon
Translation by:


2015-10-13