eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Maung a Balita Biblia

Pangasinan MBB Bible

Language: [pag]PangasinanPangasinan
Title:Maung a Balita BibliaPangasinan MBB Bible
Abbreviation:MBB-PANPID: PAGMBB or pagmbbp1983
Copyright © 1983 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible in the Pangasinan language of the Philippines, Popular Version


Ta diad ontan lan panangaroy Dios ed sankamundoan inter toy bogbogtung ya Anak to, pian siopamay manisiad sikato et ag nabalang no ag ingen nawalaay bilay ya andi-anggaan.

—John 3:16


Maung a Balita Biblia

The Holy Bible in the Pangasinan language of the Philippines, Popular Version

Copyright © 1983 Philippine Bible Society

Language: Pangasinan

Language in English: Pangasinan
Translation by:


2015-10-13