eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

An Baraan na Kasuratan

Samarenyo Bible, AB

Language: [war]Waray-Waray
Title:An Baraan na KasuratanSamarenyo Bible, AB
Abbreviation:ID: WARAB4 or warab1984
Copyright © 1984 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible in the Samarenyo language of the Philippines, AB translation


Kay an Dios naghigugma gud han kalibutan, nga iya iginhatag an iya Bugtong nga Anak, basi nga an ngatanan nga natoo ha iya, diri mawara, kondi ma may kinabuhi nga waray katapusan.

—John 3:16


An Baraan na Kasuratan

The Holy Bible in the Samarenyo language of the Philippines, AB translation

Copyright © 1984 Philippine Bible Society

Language:

Language in English: Waray-Waray
Translation by:


2015-10-13