eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

An Baraan na Kasuratan

Samarenyo Bible

Language: [war]SamarenyoWaray-Waray
Title:An Baraan na KasuratanSamarenyo Bible
Abbreviation:MBB-SAMPID: WARMBB or warmbbp1983
Copyright © 1983 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible in the Samarenyo language of the Philippines, Popular Version


Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi.

—John 3:16


An Baraan na Kasuratan

The Holy Bible in the Samarenyo language of the Philippines, Popular Version

Copyright © 1983 Philippine Bible Society

Language: Samarenyo

Language in English: Waray-Waray
Translation by:


2015-10-13