1 ra̱ Xuua
Ja ua rá̱ mʉdi ra̱ carta bi 'yo'tra̱ Xuua.
1
Nu̱na̱ ra̱ Jesucristo di u̱nna̱ 'da'yo te, da̱di cuat'a̱hʉ ua ja ra̱ carta te'o na̱. Guehna̱ ya mi̱ 'bʉi hangu̱ ra̱ pa na̱, hante ngue di̱ nhohyø cosa i ja. Dá̱ øhme te bi̱ ma̱mp'ʉ ha bi̱ nya̱. Di 'bähme p'ʉ di hɛ̱the. Ma̱jua̱ni̱ dá̱ nu̱he, 'nɛ̱ dá̱ thädi conma̱ 'yɛhe. Nu̱na̱ di u̱nna̱ 'da'yo te, bi 'yøt'e ngue da̱ fa̱di̱ te'o na̱. Dá̱ nu̱he, ja̱na̱ngue nu̱ya da̱di jahe ma̱jua̱ni̱ ngue dá̱ nu̱he. Nu̱yá, dí xi'a̱hʉ ngue nu̱na̱ di u̱nna̱ 'da'yo te, hi̱n'yʉ ha bá̱ fʉdi 'nɛ̱ hi̱nha rá̱ nzɛgui ngue 'bʉi. Nu̱na̱, ma̱mbi̱ 'bʉp'ʉ bí 'bʉhrá̱ Papá, pɛ bi zøcua ngue dá̱ nnu̱he. Dí xi'a̱hʉ ngue dá̱ nu̱gähe na̱, 'nɛ̱ dá̱ øsɛhe te bi̱ ma̱, n'namhma̱ ngue 'nɛ̱'a̱hʉ 'da gdá̱ n'amigohʉ na̱ Oja̱ ma̱ Papáhʉ, conna̱ Jesucristo rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱. Nu̱ya dí ot'a̱hʉ ya yø hya̱ jaua, n'namhma̱ ngue ma̱n'na ma̱thoguitho gui johyahʉ.
---------
Nu̱na̱ ra̱ hya̱ bi xännga̱he ra̱ Jesucristo, guehna̱ dí xi'a̱hʉ na̱ya, ngue nu̱na̱ Oja̱ xa̱ndønho, hi̱n tema̱ hya̱ da̱di̱ nɛ̱qui̱ ngue hi̱nga̱ njua̱ni̱. Nu̱'mø dí ɛ̱na̱ ngue da̱di̱ n'amigohʉ Oja̱, 'nɛ̱ hi̱nga̱ njua̱ni̱ te dí øthʉ, ya di̱ nɛ̱qui̱ ngue hi̱mma̱ jua̱ni̱ te dí̱ mma̱mhmʉ. 'Nɛ̱ hi̱mma̱ jua̱ni̱ ngue dí pa̱di̱ ga̱ øthʉ ra̱ nho. A nu̱'mø dí 'yo ma̱nhohʉ tengu̱tho Oja̱ ngue gä ra̱ nho øt'e, ma̱jua̱ni̱ ngue da̱di̱ n'amigo n'na ngu̱ n'najʉ 'mø. 'Nɛ̱ di̱ nhogui gätho ma̱ ts'oquihʉ conná̱ nguehrá̱ ji bi̱ männa̱ Jesucristo.
A nu̱'mø ga̱ ɛ̱na̱ ngue hi̱n'yʉ ma̱ ts'oquihʉ, da̱di̱ nhyäsɛhʉ 'mø, hi̱mma̱ jua̱ni̱ te dí̱ mma̱mhmʉ. Pɛ nu̱'mø ga̱ xihmʉ Oja̱ ngue ja ma̱ ts'oquihʉ, di pu̱nnga̱ ma̱ ts'oquihʉ, di hoga̱hʉ'a̱ te gäma̱ nts'ohʉ i ja. Porque Oja̱ da̱ 'yøt'a̱ te ni̱ 'yu̱p'ʉ, di pu̱nnga̱hʉ tengu̱tho bi̱ ma̱. 10 Pɛ nu̱'mø ga̱ ɛ̱na̱ ngue hi̱n tema̱ ts'oqui xtá̱ øthʉ, nu̱'mø ya dí̱ nnu̱ bɛtha̱ni̱hʉ Oja̱ 'mø. Nu̱na̱ rá̱ hya̱ Oja̱ p'ʉya, ya hi̱nga̱ ɛdi ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ.
---------