2 ra̱ Xuua
Ja ua rá̱ yoho ra̱ carta bi 'yo'tra̱ Xuua.
1
Nu̱gä dí 'bɛt'o ngue rá̱ hya̱ Oja̱, da̱di zɛnguagä na̱ ma̱ cu̱ ngue ra̱ xisu rá̱ thanhni̱ Oja̱. Xquet'a̱ 'nɛ̱'ʉ ni̱ ba̱si̱ da̱di zɛngua. A nu̱gä, ma̱jua̱ni̱ ngue gä da̱di̱ ma̱'a̱hʉ. 'Nɛ̱ hi̱nga̱ høngthogä, sinoque di̱ ma̱'a̱hʉ gätho ya to pa̱hna̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱. Porque gäthoga̱hʉ ya, 'da'igu̱ ma̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ i ja. 'Nɛ̱ dí pa̱hmʉ njua̱ni̱ ngue guehna̱ ma̱jua̱ni̱ na̱. Guehna̱ ga̱ ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ para za̱ntho na̱ya.
Nu̱na̱ Oja̱ ma̱ Papáhʉ, da̱ guehna̱ ra̱ Jesucristo rá̱ Ts'ʉnt'ʉ, di huɛ̱ga̱hʉ, di 'dacjʉ rá̱ nja̱pi̱, da̱ hyu̱rca̱ ma̱ mmʉihʉ. Da̱ 'yøt'e ngue ga̱ ha̱xhʉ na̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱ 'nɛ̱ da̱ 'yøt'e ngue ga̱ ma̱hma̱ mmi̱'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ.
---------
Ɛ̱mmɛ̱i̱ da̱di johya, porque dí ha̱xa̱ njua̱ni̱ ngue nu̱ 'da ni̱ ts'ʉnt'ʉ ya ha̱xra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱ tengu̱tho di 'bɛjpa̱hʉ Oja̱ ma̱ Papáhʉ ngue ga̱ øthʉ. A nu̱ya ma̱ zi cu̱'i̱, dí̱ nne ga̱ xi'i n'na ra̱ hya̱ ya. A nu̱na̱ ra̱ hya̱ ga̱ xi'i̱, hi̱mma̱ 'da'yo na̱, sinoque 'da'igu̱ui na̱ ra̱ hya̱ bi̱ m'mɛjpa̱hʉ m'mɛt'o ga̱ øthʉ. Ngu̱t'a̱ dí xi'i ya ngue n'na ngu̱ n'najʉ, jatho ga̱ ma̱di̱ gätho ma̱ mmi̱'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ. Nu̱'mø da̱di̱ ma̱hmʉ Oja̱, gue'mø dí øthʉ'a̱ te di̱ ma̱nda Oja̱ 'mø. A nu̱na̱ ra̱ hya̱ di̱ ma̱nda Oja̱ p'ʉya, guehna̱ ra̱ hya̱ ya xcá̱ 'yøhmʉ m'mɛt'o na̱, gue'a̱ ngue di̱ ma̱hrá̱ mmi̱c'ɛ̱i̱ui n'na.
Guehna̱ dí xi'i na̱ya, porque nu̱ua ja ra̱ xi̱mhäi, ya xa̱ngu̱ yø mma̱mhya̱ 'youa ngue yø fɛhni̱. Nu̱ya p'ʉya, i̱ mma̱ ngue ra̱ Jesucristo hi̱mma̱ jua̱ni̱ bi̱ nja̱'i̱. Nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ngue ngu̱na̱ ra̱ hya̱ mma̱nya, guehna̱ ra̱ hyäte na̱, 'nɛ̱ rá̱ nsʉiui ra̱ Cristo. Da̱mi̱ mfähmʉ n'namhma̱ ngue hi̱ndi̱ m'mɛ'a̱ ra̱ 'bɛfi guí øthʉ. Da̱mi̱ nehʉ ngue da̱ ma ma̱ juati xa̱nho ra̱ nju̱t'i̱ di̱ n'na'a̱hʉ.
Nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ngue hi̱nga̱ hønt'a̱ te ra̱ hya̱ bi̱ nxännba̱te ra̱ Cristo nne da̱ ma̱, sinoque mma̱mmi̱'da yø hya̱ ngue hi̱mbi̱ nxännba̱te ra̱ Cristo, guehna̱ ra̱ ja̱'i̱ hi̱ngui̱ n'youi Oja̱ na̱. Pɛ nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ngue hønt'a̱ te ra̱ hya̱ bi̱ nxännba̱te ra̱ Cristo i̱ mma̱, nu̱ná̱, guehna̱ n'youi ra̱ Papá na̱, da̱ gue'a̱ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱ n'youi. 10 Nu̱'mø to da̱ zøp'ʉ guí 'bʉhmʉ, da̱ 'yɛ̱na̱ ngue da̱ xän'na̱hʉ rá̱ hya̱ Oja̱, pɛ hi̱ngui̱ xännba̱te'a̱ ra̱ hya̱ bi̱ nxännba̱te ra̱ Cristo, 'yo ga̱di̱ u̱nna̱ ts'äya p'ʉ ja ni̱ ngu̱mhmʉ, 'nɛ̱ 'yo ga̱di zɛnguahʉ. 11 Porque nu̱'a̱ di zɛngua na̱ ra̱ ja̱'i̱ na̱, tengu̱tho 'mø da̱di ha̱tra̱ ts'ɛdi ngue di̱ nxännba̱te'a̱ ra̱ hya̱ hi̱nga̱ gue'a̱.
---------
12 Xa̱ngu̱ mi̱'da yø hya̱ dí̱ nne ga̱ xi'a̱hʉ. Pɛ hi̱ndí̱ nne ga̱ cuati gätho yø hya̱ ua ja ra̱ carta ga̱ pɛn'na̱hʉ. Porque dí tø'mi̱ ga̱ mmap'ʉ ga̱ ma nu̱'a̱hʉ, n'namhma̱ ga̱ nya̱sɛhʉ, ma̱n'natho di̱ njajʉ mpähä p'ʉya. 13 Dí zɛngua'i ya yø ts'ʉnt'ʉ ni̱ ju̱huɛ, xquet'a̱ rá̱ thanhni̱ Oja̱ na̱.