Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab PDF

Azeri

azb


Copyright © 2008 Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation