^
2 Pita
Hitkileaen onen Pita usil leta koanik
Ahi mul vise meatin keil umai avahi onen
Eiloheh keil ka provet keil telamu avit luvat anatinien usil Iesu Kristo
Ahi hesan mahien min tiser taluvosien keil hetal min koakeil amusil hihiseien keil one
Hatkatien ten amairisien onen Iesu Kristo
Selkatien ekor ka hisien ekor