^
2 Timoti
Hitkileaen onen Pol usil leta koanik
Pol sel kat Timoti keke hehuli kat revi umen koa Ahi sani mini
Pol sel kat Timoti keke hehati hekeih en demkatien onen
Selkatien keke rehoum hesuval meatin toumien tetahos keil onen Iesu Kristo
Selkatien usil asa koa hekistal en Avong Ekor keil
Selkatien min Timoti keke housil revi selusien onen Ahi
Pol sel kat Timoti keke hehuli kat selusien onen Ahi
Pol vis Timoti keke vakalah vamai valesi
Selusien ekor