52
Iahova hehati lat meatin toumien onen koa kur mahien
Aesea 52:13-15; 53:1-12
13 Iahova selus ka en provet Aesea vit,
“?Kami milesi? Meatin toumien onak houm hetal min meteisauen,
ka houm vasi tounah koa nalingi en hen.
Ven sakien enek, nihati lati ka nisan houhouen mini.
Anatin, nisan more eis ten hetetamenien mini.
14 Navong amuti katiat nan ka amutahi aven,
amumoni va vio … alesi suval rovitei mun meatin.
Sakini, meatin keil houlu amutimanin eni navong alesi.
15 Ka navong iles hetetamenien onen,
meatin keil houlu ten out netan itimanin eris eni,
ka asuv houlu keil e hehon.
Veni keil ilei kilea en asa koa arlong usiltei veah,
ka indem kilea suk tounah keil areingeingeni veah mulamu.” Rom 15:21
 

52:15: Rom 15:21