Rangisien
1
Me-Isrel keil aling desien one en Iahova navong aro en kantri ten out Babilon
Rangisien 1:8; 2:17; 3:19-26
Ir, meatin keil ten out Serusalem, tisaen orer houlu ramat,
ka amul amumon ir rovilehilu en meten Iahova.
Koakeil avouhou min ir mulamu, kosa, keil alei sesein ir,
veni tisaen keil orer mai en mesaiuai suval ir rokaka hon.
Sakini, romis ka rokav koe nar
veni romemou.