20
Sakien ten munmunien mumon tituen ka verien,
ka koakeil enges avi varu amaen oai takeih valeh keil avaha en sise keil tatisa.
 
Taripeng tai koa en rovattei voum en ah osen en avong kati taluhluhien,
kei hervotin etai anien en avong tasuhutien.