31
Sakien tetahos onen ahin keil
Proveb 31:10-13,17,20,26-31
10 Keih ramat keke kovahotin ahin tai koa marir en umen onen ka sakien keil onen tahos.
Kei tahos imok mulin tounah koa kokilea kovakuri ral mani onom.
11 Meatin onen kilea valing desien onen eni.
Ven umen onen ahin onen, kei hertamureitei en etai tounah.
12 Navong luro vituai en teim onealu,
ahin onen mum tahos mini ka ropuruntei.
13 Hen vasi keilu lurmusehtei,
kei vei suvon keil ka rili revi eisin keil.
 
17 Kei vi ahin toumien tai,
ka hen keilu lumum keih lises.
 
20 Kei mul kataun koakeil tounah one tovuol,
ka san tounah min koakeil atetamurei en tounah.
 
26 Ahin koa tahos mul selus ral min meteisau
ka hihiseien tahos keil akistal ran ongon.
27 Kei kilea en tounah koa kur out en teim sen,
ka sakien ten taripeng tovuol ien.
28 Titiali keil onen amasmasi,
ka meatin onen emun vati lat isen.
29 Meatin onen mul viteni mini vit, “Ahin sav keil amum tahos,
ka keik, komum tahos mulin keil.”
30 Ahin koa vi hungevai kilea valuvos meatin, ka more nan hevuol avong tai.
Ka ahin koa mul vouhou revi min Iahova, kei ihati lat isen.
31 Tahos keke meatin onen hesan ris ui umen min ahin onen,
ka hehati lat isen en meten meatin sav keil ven umen tetahos onen.