24
Ahi vi asuv houlu ten muohien
Asuv houlu Deved mutisi
Out netan ka tounah vasi keil koa amul ien avi onen Ahi; 1Kor 10:26
koakeil amoul ien, keil avi onen.
Kei ling kat atan nesa en huinev ten atas;
vatte ten out netan, mumoni en anev ten atas.
 
!Anatin! !Ahi Asuv vi Ahi ten keihoen!
?Sakini isei kilea vahina en Hou Saeon onen Ahi Asuv?
?Isei kilea vaha en Eim Votut onen en out enek?
Koakeil enges sakien ka rendemien one mutolas. Mat 5:8
Koakeil armusiltei ahi sav ka amusil hatkatien onen lises.
Koakeil enek, Ahi hetokol kat keil ka houtut keil.
En meten koakeil alele tisa en keil, hehitehiteni hehit keil amutolas.
Vati meatin keil amukonek umai ven Ahi.
Akilea avamai en meten Ahi onen Siekob.
 
!Sehen metareh!
Voiteh ten Eim Votut hetah,
veni asuv houlu ten muohien hemai neim.
?Isei vi asuv houlu ten muohien?
Kei vi Ahi koa kur hetetamenien ka keihoen,
koa marite mok en mari rea keil.
!Les visi! Asuv houlu ten muohien mul mai.
!Sehen mari metareh ten taon veni!
!Voiteh ten Eim Votut hetah!
10 ?Isei vi asuv houlu ten muohien?
Iahova, Asuv ten out nesa.
!Kei vi asuv houlu ten muohien!

24:1: 1Kor 10:26

24:4: Mat 5:8