96
Iahova vi asuv houlu ten tounah vasi
!Mihesau en souen hau tai heha min Iahova! 1Kron 16:23-33
!Meatin vasi keil ten out netan, mihesau mini!
!Mihehati lat Iahova hetal min souen keil!
En avong vasi, mihehitehiten more longlongien mihehit kei mul mutut moulien orer.
Mihehitehiten usil hetetamenien onen heha en out vasi en out netan.
Mihehit usil keihoen onen min meatin vasi keil.
 
Iahova tahos imok, ka mal keke rehehati lat isen.
Rehehouhou min kei sasen, ka rehermusiltei ahi sav keil.
Ahi keil onen meatin savsav keil avi heisav enges,
ka Iahova koa mumon out nesa, kei vi Ahi anatin.
Kei vi asuv houlu orer ka muohien ten hetetamenien onen mul ritin karahiti.
Eim Votut onen vilelau en keihoen ka tahosien onen.
Rehemasmas Iahova, meatin vasi keil ten out netan,
ven keihoen ka hetetamenien onen. Sam 29:1-2
Rehehati lat isen Ahi hehina nesa,
ka rehelah sanien votut keil orer heha en Eim Votut onen.
Rehetetengeiril en meten Ahi koa vi votut imok.
Kami vasi en out netan, mihemaleilei en metauen navong mimai vesesal veni.
 
10 !Mihehiteni min meatin vasi keil en kantri vasi keil keke Iahova vi asuv houlu!
Ahi mul vuli kat revi out netan, ka tounah tovuol vating lati.
Ahi helei rahit usite onen meatin vasi keil en sakien koa mal.
11 Out netan ka teilang nesa, lusi keilu.
Atas ka tounah vasi keil koa amul ien, amakul en masmasien min Ahi.
12 Tounah keil vasi koa amoul en out netan, asi keil.
Vatiai keil ten eivorohus, amusau ral min sien.
13 Tounah vasi keil enek asi keil
veni Iahova mul mai keke vahi asuv houlu ten out netan.
Ahi mul losil kat revi meatin vasi keil ten out netan,
ka helei rahit usite one en sakien ten maluen ka anatinien.

96:1: 1Kron 16:23-33

96:7: Sam 29:1-2