5
Fin hit tahiin tak, hit aok reꞌ oras ia, hit atpaek attahan atbi pah-pinan ia, on reꞌ tenar es, reꞌ hit tahakeꞌ ttahan. Maski hit aok ii of namreuꞌ, mes hit kais tatenab, natuin Uisneno nabarab anrair baer reok goes et sonaf neno tunan. Mansian ii ka nmoeꞌ fa bare naan, mes Uisneno es reꞌ anmoꞌe. Rarit bare naan antahan nabaar. Fin hit thae goen nok hit aok ii oras ia tbi pah-pinan ia. Ma hit troim he tapein ao feꞌu reꞌ of atpaek je tbi sonaf neno tunan. Rarit karu hit attea nee te, naan on reꞌ hit ka ao afaꞌ fa, mes atpaek tai paek feꞌu.* Fin hit ka suma tjair fa smanaf, mes hit tapein ao feꞌu tbi nee. Hit aok reꞌ nreuꞌ oras ia, nmoeꞌ kit atheer asnaask ii te, mnanuꞌ, natuin atnaben ate maꞌfenaꞌ. Maski on naan amsaꞌ, mes hit ka troim fa he tmaet, ma ka troim fa he tmuiꞌ aof saaꞌ-saaꞌ attein. Kaah fa, tua! Hit troim he tapein hit ao feꞌu, maut he tasaitan ao amnaaꞌ, he nsenuꞌ ma nsekaꞌ nok ꞌmonit feꞌu reꞌ namneo ma namnoon. Uisneno reꞌ naan, es reꞌ anmoeꞌ kit tabarab he ttoup taan ꞌmoin feꞌu. In nfee kit imsaꞌ In Asmanan, he njair baer tarun naꞌko In Rais Manbaꞌan naan.
Es naan ate, hit tpirsai piut. Hit tahiin tak, oras hit feꞌe tbi hit aok reꞌ oras ia, hit feꞌ taꞌroo taꞌko Uisneno msaꞌ. Es naan ate, hit aꞌmoink ii nanete npeoꞌ hit pirsait teu Uisneno. Hit ka tmoin fa taꞌko saaꞌ reꞌ hit tkius ma tiit ee anbi pah-pinan ia goah. Mes hit tpirsai tak, kar-karu hit tmaet tasaitan hit aok ii oras ia, he tnao tmoin tabu-bua tok Uisneno tbi sonaf neno tunan, hit of atmariin attein. Maski hit tmoin piut atbi pah-pinan ia, aiꞌ atmate tbi ia he tmoni tbi sonaf neno tunan, mes reꞌ pentiing naan, es reꞌ hit atharineb Uisneno In nekan. Fin reꞌ naan, hit romik. 10 Kais amnikan. Noki-noki te, areꞌ kanan mansian ii ro he nbaisenun nꞌanin Kristus. In reꞌ naan, Afeek Rasi reꞌ nnilei areꞌ kanan mansian in aꞌmonin anbi pah-pinan ia. Rarit Kristus of anbaras reꞌ natai nok tuaf meseꞌ-meseꞌ in aꞌmoꞌen. Fin Kristus nahiin, karu tuaf naan anmoeꞌ rais reko, aiꞌ anmoeꞌ rasi reꞌ ka reko fa.
Hit bisa tmarameꞌ tfain tok Uisneno, natuin Kristus
11 Natuin hai mimnau mak, Kristus of anparikas hai ꞌmonim, es naan ate hai mimtau ma mhormaat Ee. Ma hai mmeup maꞌtaniꞌ he mfuriꞌ ma mkopoꞌ tuaf he sin anpirsain neun Kristus. Uisneno nahiin nak, hai neekm ein nakniunꞌ ein. Au ꞌroim he hi mihini msaꞌ mak, hai neekm ein nakniunꞌ ein. 12 Hai ka maikas fa hai tuam ein ambi hi humam ma hi matam. Kaah fa, tua! Mes hai mfee ꞌsukif meu ki, maut he hi bisa mifeef anmatoom nok kai, ma hi kais mimaeb om. Nok ranan naan, hi bisa mitaah tuaf ein reꞌ nafefan. Fin sin nafefan anmatoom nok sin mepun reꞌ atoniꞌ bisa nkius niit sin, te kaah sin neek ein ka nakniunꞌ ein fa. 13 Karu hi maan kai mak, amaunut ate, hai miꞌuab on naan nai he minaob Uisneno In mepu. Maski hi ka mihiin fa, mes Uisneno nahiin. Karu hai miꞌuab ampaek tenab amneot ate, hai miꞌuab on reꞌ naan he mturun ma mbaab ki.
14 Kristus anneek niis kit. Naan es reꞌ naꞌhabaꞌ kai ma nhaꞌtain kai he minaob hai mepu. Fin hai mpirsai mak, Tuaf es, es reꞌ Kristus, anmaet he nsenuꞌ ma nsekaꞌ tuaf meseꞌ-meseꞌ. In sairt ii nak, naan on reꞌ hit arkit ok-okeꞌ atmaet tasaitan ꞌmonit reꞌ mnaaꞌ, ma ka tmuiꞌ fa hak saaꞌ-saaꞌ attein atbi pah-pinan ia. 15 Kristus anmaet neu hit mansian arkit meseꞌ-meseꞌ, maut he hit arkit reꞌ tmoni tbi pah-pinan ia, ka tmoin tatuin fa hit troimk aa kuuk attein. Mes oras ia hit ro he tmoin tatuin Kristus In romin, natuin In nmate nrair he nsenuꞌ ma nsekaꞌ kit, rarit In nmoni nfain.
16 Onaim anmurai oras ia, hit kais atruuk ma tꞌukur atoniꞌ tpaek mansian ii in ruku. Maski unuꞌ te, hit atruuk ma tꞌukur kuuk Kristus, atpaek mansian ii in tenab. Mes oras ia hai ka mruuk ma mꞌukur mtein Je fa on reꞌ naan. 17 Es naan ate, tuaf reꞌ anmafuut nok Kristus anjair mansian feꞌu nrair, reꞌ nmuꞌi ꞌmoin feꞌu. In ka on fa reꞌ unuꞌ naan, fin in aꞌmonin amnaaꞌ ee namneuk goen. Ka tiit ee fa goen! Fin oras ia, reꞌ feuꞌ goe nmuꞌi nrair. 18 Areꞌ saaꞌ ii Uisneno es reꞌ anmoeꞌ sin. In es reꞌ anmoeꞌ rais rameꞌ he hit tareko tfain tok Ne, natuin Kristus annoes nain hit sanat ma penu sin. Rarit In nfee mepu neu kit imsaꞌ, he hit taruruꞌ ma takriraꞌ ranan amsaꞌ, maut he tuaf bian bisa nmarameꞌ nfain nok Uisneno msaꞌ.
19 Mimnau, fin oras Kristus anbi pah-pinan ia feꞌ, Uisneno npaek Je he neik tuaf he nmarameꞌ nfain nok Uisneno. Onaim In ka nsoiꞌ fa sin saant ein antein, rarit sin ka nasaah fa sin saant ein naan sin hukun antein. Rarit In nfee mepu neu kit, he tnao tatoon teu tuaf am tak, sin bisa nareko nfanin nok Uisneno.
20 Fin hit atjair Kristus In haef. Onaim Uisneno npaek kit he teik tuaf, maut he sin nmarameꞌ nfain nok Ne. Natuin hai mjair Kristus In haef ein, es naan ate hai mitoon ki mmak, “Uisneno namnau ma nroim he hi mmarameꞌ mfain mok Ne.” 21 Kristus ka nmoeꞌ niit fa sanat. Mes Uisneno nmoeꞌ Je he nasaah hit sanat. Uisneno nmoeꞌ on reꞌ naan neu kit, natuin Kristus In aꞌmaten anfei ranan he hit bisa tmoin tok neek amneꞌo, on reꞌ Uisneno neek amneꞌo msaꞌ.
* 5:3 Anmuiꞌ tuis uab Yunani reꞌ ntui mnak, “npaek tai pake”. Mes bian antui mnak, “amfei tai pake”. 5:10 Roma 14:10