13
Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ Ususaatɨ Wihɨwihoaaŋɨ Maarɨho Namɨnɨwɨse
Sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ samɨ naisɨhiyaisawɨ ususaatɨ wihɨwihoaaŋɨ maarɨho namɨnɨwɨse. Saiwɨ amɨ isɨhiya usa sahɨ wɨndɨ mausowɨhiya wapɨhapɨhiya samɨhatɨhɨ daiwɨ jasonɨwɨ nasahosisaihɨhiyai maarɨho gaahoaisawɨ kiyai gerundɨwɨ numwaapɨ tɨhɨ gwaasɨwiwɨ yainjaraawiwɨse. Nɨnɨ sangi sandɨ apaapɨmaasato, amɨ jɨhɨ aimehura nyamɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiyai ketɨ pɨwaundɨwɨ numwaawaayopo. Amɨ kiya kiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiyaare tɨwɨ monɨwɨ gɨmaawunyainjɨhandɨ kiyai numwaapɨ tɨhɨ gwaasɨwisopo. Iyataatɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ naisɨhiya usai isɨhiya nesisuwɨ napwɨtohɨpɨpɨhɨ napusaihɨ napwɨtɨwɨ bimohiyɨhiyaapɨ sahɨ sawanaatangisangi kiyaisawɨ maasɨ napwɨtawaahiyaatamataiwɨ gɨwunyaapɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiya samɨ naisɨhiya usai naaŋa yaawɨhaiwa nunyawɨ nepɨ mɨmaipɨwisaihɨ nopɨsasɨnɨwɨ bimohiyɨhiyaapɨ gɨwunyaapise amɨ sahɨ yapɨpataapɨhɨ bindawaayowɨ sɨkaiwa sangisangi nasoaipaitaiso.
Sahɨ namaatɨnotɨhandɨ sandɨ apɨpaahɨ gaahandisɨ amɨ sahɨ aimɨ namaatɨnohiyɨhiyaatɨ samɨ namaatɨnotɨhandɨ baiwɨ tɨtɨhɨ gaahɨretɨ jatɨwɨse. Aiwɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ samɨ namaatɨnotɨhandɨ tɨtɨhɨ popɨtɨhandɨ isɨwatɨwɨ isɨhiya kɨhiya kɨhiyaisawɨ samɨ ambɨpatɨ namaatɨnotɨhandamɨ ipaahaapɨ tɨmaamaamaipɨse. Amɨ isɨhiya sandɨ saiwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ isɨhiya usa komɨ apwaataatɨmetɨhaatisatɨ amɨ kaatamɨ warɨhometahoaisatɨ kiyatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitohiyɨhiyai amɨ Autaahaatɨhohɨ kiyai nehɨ wɨndɨ maawinjaitaise. Ko kiyai tipɨtapaatɨ usondaise. Sahɨ apɨpaahɨ nawɨhopaahisisatɨ koai maarɨho nunyawɨmaamapise. Amɨ sahɨ aimɨ wapaisahiyaatɨtawaawaahɨ amɨ kapaapɨ sahɨ satɨwɨ kɨmba nyapɨ gaahamwaaŋɨ nehaayonɨ gaare tɨwɨ gwɨnyaapɨ maaritɨwɨse. Awaisɨho satatɨ, nɨnɨ sangi apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ wɨndɨ namaasamaito, tatɨ katise. Isɨ amɨ nyahɨ komɨ pɨwɨha sa newaatɨ ketɨ nausana bitotɨhaawɨ satɨtɨhaawo:
“Awaisɨho nɨngi ninjatatɨ nɨtatamanataise.
Isɨ nɨnɨ isɨhiya usa nɨngi wapa kanitaatɨwɨhapaapɨ napindapɨ yaitande?” Aunɨhɨhɨrɨ 118:6
taatɨ nɨnaasonɨnɨ nɨnaasaanɨnɨ katɨtɨhaawo.
Nyahɨ Kɨraisihoai Nuwipinjɨtɨhaahandapɨ Nyangi Wɨndɨ Mamaanyane
Sahɨ samɨ awaisawɨhiya Kɨraisihomɨ isɨhiyaatamɨ jɨhiyaimatɨwɨ bindawa jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaapɨ katɨwɨsasohiyɨhiyaapɨ gwɨnyaapɨse. Kiya daiwɨ bitopɨ bimambɨwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandisawɨ napohɨtɨhandapɨ gwɨnyaapɨ amɨ sahɨ kiyaamataiwɨ kiya kiyohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨwɨse. Sahɨ kiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨpatamataiwɨ watɨpɨtɨwɨ ko nyangi nga nyatatamanɨtaise tɨwɨ gɨwunyaapɨse. Amɨ Jisasɨ Kɨraisihohɨ aimɨ jɨhunɨ wanɨmuraunɨ ipotɨ ipotɨhuraunɨ wɨndɨ owemetatɨ kɨmɨkiyatɨ konɨhɨ bimɨtaise.
Iyataatɨ amɨ pɨwɨha kaha kaha Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaamatɨmetaha nehɨ kai wa wipetaha isɨhiya sangi kasatɨwɨ katɨwɨsasotɨha sahɨ atiwɨ namepɨse. Autaahaatɨhomɨ maarɨho gaaho samɨhetɨ nasatɨ ahotisɨhora samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ nepɨ andɨtitɨtaatɨwɨ gaare amɨ sahɨ nandapaamɨhɨretapɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrotɨhandɨhɨ owe. Nandapaapɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa siyahapa isɨhiya kapa japepihɨrohiyɨhiyai wɨndɨ maawɨtatamanɨtaise. 10 Amɨ nyahɨhɨ arɨtaahandisahiyaane, kapɨhɨ pɨrisihiya Judaahiyaamɨ (Autaahaatɨhomɨ) aŋaaŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaisangi gaarehandɨ arɨtaahandaasɨnɨ ahiyohɨpɨpa wɨndɨ nɨnawɨpɨhɨ namepɨhapɨho. 11 Pɨrisiho jɨhɨ awaisɨho mɨtɨho (jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ bimohura) kauhoaisangi amɨ sipɨsipɨhoaisangi tipɨ, isɨhiyaamɨ maipɨhandapɨ kapaamɨ jɨtɨpatɨ gaarehandɨ nesi niyatɨ aŋaaŋɨ Autaahaatɨho komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ahiyatɨ bimirɨhɨrotɨ mɨhatɨhɨ ahiyataise. Amɨ katɨ jɨtɨpati Autaahaatɨho mmonataatɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitando. Amɨ akohohɨ aunahɨpatɨ sitihandɨ Jerusaremɨhandamɨ ipaahaapɨ nehɨhaatɨ matambɨpa amɨ naaporɨhɨrisunɨ amɨ onepatisunɨ nusatipapɨ nawɨsawɨ kaanɨhɨ sisɨha tɨhoaapɨ tɨhoaamɨhauhɨ konɨhɨ tɨhatɨ sosɨsɨhaatatɨ owendaise. 12 Aihɨ amɨ Jisaasihoaisangi kɨmɨkɨretɨ aunahɨpa awaipatɨ sitihandɨ Jerusaremɨhandamɨ ipaahaapɨ nehɨhaatɨ nawisatɨ koai isɨhiya yaawɨhandɨ nunyawɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nerɨhɨra tipɨmandaapɨ tiwauhɨ napotaise. Amɨ komɨ jɨtɨpatɨ isɨhiyai netɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ akɨtɨnɨhɨ popɨtɨhiyematɨ amɨ tɨtɨhɨ nehɨ Autaahaatɨhomɨhiyemaitando. 13 Isɨ amɨ nyahɨ aunahɨpatamɨ ipaahaapɨ nehɨhaatɨ Jisaasihoenda nutɨhaawo amɨ koai mɨmaipɨwisauhɨhandɨ kandɨ ko andɨtitatɨ bitosɨpatamatiyaato, amɨ komatiyaatɨ nyahɨ andɨtitaatɨ bitoaitɨhaawo.
14 Amɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ sitihandɨ apɨpaahatɨ nyahɨ newa kiyaanɨnɨhɨ bimɨtɨhaahatɨ owehiyaanɨne. Amɨ nyahɨhɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ sitihandɨ apɨpaahatɨ ipotɨhura naitɨhaahatapɨ jawa daahaahiyaanɨne. 15 Nyahɨ Autaahaatɨhoai nyamɨ gaarehandɨ nunyohɨtɨhandɨ Jisaasihomɨ ambɨpata koai kiyaanɨnɨhɨ mepɨ autaahewaumwapɨ nutɨhaawe. Iyataatɨ amɨ sandɨ gaaresɨndɨ nyamɨ mipatɨ maahomwaaŋɨ nausaawaatɨ koai kɨnyɨ Awaisɨhoŋe undohɨtɨhando. 16 Amɨ sahɨ isɨhiya usai iwɨtatamanɨwɨ amɨ samɨhapa nandapa ikɨpɨpa tipɨtapaapɨ kiyai numwɨtaatɨwɨhandapɨ wɨndɨ nanɨpɨmimatɨwɨse. Amɨ sandɨ saiwɨ sahɨ kiyohɨtɨndɨ amɨ Autaahaatɨhoai komɨ maarɨho apɨpaahɨ maaritatɨ nga wɨwitɨhapa gaarehandɨ waamainjotɨhapa samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhapɨ sahɨ nunyotɨhandamatiyahande.
Pɨwɨha Ipotɨha Wɨnɨhapɨpa Amɨ Andɨtɨwiwɨhaare
17 Iyataatɨ nɨnɨ sangi pɨwɨha kɨma wa kasatɨtandiyo. Isɨ amɨ sahɨ baiwɨ atiwɨse. Sangisɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kasatɨwɨ jainjatohiyɨhiya samɨ awaisawɨhiya, Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya kasatisaihɨhaiwa sahɨ baiwɨ atiwɨ amɨ kiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnuwɨse. Amɨ kiya samɨ maarɨhoai jatatamanɨtaatɨwɨ otɨpɨpatɨ awaipatɨ kiyawaayowo. Aiwɨ amɨ kiya ipotɨhura kiyaamɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨrɨhɨretapɨ siyaatɨ kiyahaayo undɨwɨ Autaahaatɨhoai kaundɨtaatɨwɨhiyaaso. Sahɨ kiyai atɨwiwɨ kiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnuwɨse amɨ kiya maaritɨwɨ usaayahiya wɨndɨ maarɨho yamaawahiya kiyaamɨ otɨpɨpatɨ kaito. Sahɨ kiyaamɨ otɨpɨpatɨ nepɨ naaŋɨhatemawaawaahɨ amɨ sandɨ sangi wɨndɨ maasɨtatamanɨtaise.
18 Nɨnɨ sangi nasɨsenataayo Autaahaatɨho nyangi nyatatamanatɨ andɨtɨnyaiwɨtandɨ sahɨ nyapɨ gaapɨnyundɨwɨse. Nyahɨ nyamɨ maarɨhoaatɨhapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nyahɨ kiyohɨwaiwa nga kiyahaayono taatɨ gɨnyunyainjɨhɨ mmonɨhaayo. Amɨ siyatɨ nyamɨ maarɨhoaatɨhapɨ gɨnyunyainjɨtɨmandɨ amɨ Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ nyahɨ komɨ isɨhiyaapɨ otɨpɨpatɨ nga kiyahaawe. 19 Nɨnɨ sangi baindɨ nasɨsenataayo amɨ sahɨ nisapɨ baiwɨ gaapɨnundɨtaatɨwo amɨ Autaahaatɨho nɨngi sangisenda ketɨ netɨ jahɨra natanoaasonɨhɨ nɨnɨ napɨtɨ jasondando.
20 Nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho nyahɨ komɨ isɨhiyaanɨnɨ sipɨsipɨhomatiyaahiyaanangi Nyainjatisɨho Watɨpɨho, Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisatɨ pɨwɨha kaanɨhɨ jinjapɨhɨ ahotisɨha wɨsasindɨhandɨ (kondɨrakɨhandɨ) netɨ watɨpɨmaitandɨ komɨ jɨtɨpatɨ nuhaataise. Nuhoaasɨhɨ Autaahaatɨho koai anɨmwaahɨpatombɨ japɨhɨ ahowimataise. Iyataatɨ so ko Autaahaatɨmo maarɨho napaisaatɨtindɨhandamɨ tanyaahore. 21 Ko siyatɨ maarɨho napaisɨhomɨ tanyaahosɨ, Autaahaatɨho maaritimbɨpa gaahapa nahataapa kaiwɨ amɨ koai atɨwiwɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnutaatɨwɨ kapa netɨ samɨhetematɨ sangi netɨ tisamanatɨ andɨtisaiwane. Iyonɨhɨ amɨ Jisaasɨ Kɨraisiho Autaahaatɨho maaritimbɨpa tɨtɨhɨ kapa kaitaatɨwɨ netɨ sangi andɨtisaiwane. Jisasɨ Kɨraisiho konɨhɨ jinjapɨhɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nepɨ none. Akɨte.
Pɨwɨha Kata Owematɨ Ipotɨhaare
22 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, pɨwɨma kɨmaiwa nɨnɨ sangi andɨtisaiwɨtandɨ jɨpatɨpiyohɨwɨmaiwa baiwɨ yatɨhɨ ipatisanɨwɨ atitaatɨwɨ nɨnɨ sangi nasɨsenataayo amɨ kaiwa wɨndɨ utaarɨhaiwaamaahe. 23 Iyataatɨ amɨ nyamɨ naisoho nyamatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨho amɨ nɨngi andɨtɨniwatɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ sahɨ komɨ isɨhiyaatapɨ maasɨ kiyotɨho Timotehoai aimɨ nupusoaasauhɨ ko napwɨtatɨ bimimbɨpɨhɨ namasi nehɨhaatɨ noaipase. Isɨ amɨ ko ketɨ nasatɨ kɨmbɨhɨ nɨngi ninjahonaahɨ maisɨhoaaŋɨ nutasi nasaha sangi jainjaito.
24 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ samɨ awaisawɨhiya Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhiya sangi jainjatohiyɨhiya nahatiyaisunɨ amɨ sahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ nahatiyaatangisunɨ gaahuraare satataato. Iyataatɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya yapɨpatɨ Itaarihandaahapɨhiyaisangi sangisɨ gaahuraare satawaatopo.
25 Autaahaatɨho komɨ gaahandɨ sangi kasisatɨ nasanyane.