Jonɨhomɨ Utɨpɨho Kapɨhotihɨ Kapɨho
Kɨmandɨ 3 Jonɨhopɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Kɨraisihomɨ Isɨhiya Usaisɨ iwinjatisɨho mɨtɨho amɨ mɨtɨho wo Kɨraisihomɨ isɨhiya usaisɨ iwinjatisɨho komɨ ambɨpatɨ Gaiyaasihopɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ jɨpatɨpiyatɨ nusoaasataise. Gaiyaasiho Kɨraisihomɨ isɨhiya usaisɨ iwɨtatamasɨhɨ kandapɨ Jonɨho Gaiyaasihomɨ ambɨpatɨ nɨwimaataise. Iyatɨ Gaiyaasiho utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Diyotɨrepesihopɨ jatɨnatɨ bitoaitandɨ kaundataase.
1
Nyahɨ Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ Otɨpɨpatɨ Kawitaatɨwɨ Iwɨtatamanɨtɨhaawo
Nɨnɨ gwɨnyaahonɨnɨ mɨtɨhonɨnɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai iwinjaatɨ bimohɨhonɨnɨ kɨnyɨ Gaiyaasihonyapɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ nɨnɨ gisɨ maarɨho akɨtɨnɨhɨ nahinyataayo. Naisohoŋe, kinyapɨ ko Kɨraisihomɨhɨretɨ komɨ maarɨho gaatihɨ nga biyatɨ bindataise ndɨ nɨnɨ gwɨnyaataayo. Saindɨ gwɨnyaataatɨ amɨ kinyɨ ambɨpatisangi gaatanɨhɨ bimɨtaapɨ nɨnɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundataayo. Aindɨ amɨ kɨnyɨ kaingɨwaiwa tɨtɨhɨ noaipatɨ gaatɨtandɨ amɨ ahoyatɨ gaapundataayo. Iyataatɨ isɨhiya naisɨhiya usa Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kɨmbɨhɨ nɨngisaapɨhɨ napɨwɨ noaipawaayopo. Napɨwɨ noaipapɨ kinyapɨ ko Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahaamɨhɨretɨ tɨtɨhɨ japepihɨratɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ akaahaare tatɨ biyatɨ ausaataatɨ isɨhiyaamɨ pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha ausaahohɨhai ipɨhatisamahore tauhɨ atisataayo. Atisataatɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ maaritataayo. Iyataatɨ sahɨ nisɨ metɨhonyaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahaamɨhɨretɨ tɨtɨhɨ japepihɨrisaihɨ atisataataahɨ nɨnɨ aungwohandɨ maaritɨto. Iyataatɨ nisɨ maaritohɨtɨmandɨ wɨndɨ nusatipɨhaatɨ awaindɨhandɨ maaritɨtandɨhandɨ owetɨtaise.
Kɨma Pɨwɨma Gaiyaasiho Otɨpɨpatɨ Gaahatɨ Kaipatapɨhaare
Nisɨ naisohoŋɨ nɨnɨ gisɨ maarɨho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nahinyohɨhoŋe, isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya usaisɨ kiya gisɨ napɨwɨ ginjɨhauhɨ kɨnyɨ kiyai iwɨtatamanɨpɨ andɨtɨwipɨ gaahatɨ kawingɨtɨhandɨ sandɨ gaahandɨ kiyapaise. Iyataatɨ isɨhiya siya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya gi napɨwɨ ginjahauhɨ kɨnyɨ kiyaisɨ maarɨho nunyapɨ kaingɨwaiwaapɨ siyahore siyahore tɨwɨ kɨmbɨhapɨhiyaanangi kanyatauhɨ atisɨhaayo. Isɨ isɨhiya siya amɨ ipotɨsangi waara napɨwɨ ginjasaihaahɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ daayawaahiyaasɨ naasaipitɨ katɨ kaimbɨ sɨhɨsangi iwɨtatamanɨpɨ andɨtɨwipe. Aimbɨ kiya daihɨra nowaawɨ nandapa nandaatɨwɨhapa andɨtɨwipɨ nunyapaapaahɨ sandɨ gaare amɨ sandapɨ Autaahaatɨho maaritataiso. Iyataatɨ isɨhiya siya Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ daayawaahiyaare. Isɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiya nandapa amɨ wapa ikɨpɨpa numwisaihɨhapa kiya wɨndɨ namaitaapo. Isɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ isɨhiya saiwɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ daayohiyɨhiyai iwɨtatamanaatɨ andɨtɨwiwɨtɨhaawe. Siyaatɨ kiyahaawaahɨ pɨwɨha akaahaamɨ Tanyaahomɨ otɨpɨpatɨ mɨkandɨ maasɨ kiyahaayo.
Kɨma Pɨwɨma Daiyotɨrepisiho Maipɨhandɨ Kaindɨhandapɨhaare
Iyataatɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatangi saiwɨ saiwɨ itatamanɨnɨwɨ bimaawɨse satɨtɨ utɨpɨhandɨ aimɨ jɨpatɨpaindɨ nusoaasataayo. Saindɨ utɨpɨhandɨ jɨpatɨpaindɨ nusoaasonɨhandɨ kandɨ Daiyotɨrepisiho nisɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomaanisataise. Atɨhomaanisatɨ ko siyatɨ gwɨnyaataise, isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai nɨnɨ noaipatɨ awaisɨhonɨnimandɨ iwinjaatɨ bimɨtaano tatɨ gwɨnyaataise. Siyatɨ gwɨnyaataatɨ nisɨ pɨwɨha ko atɨnisatɨ nisɨ otɨtɨhɨ wɨndɨ bɨmimise. 10 Isɨ nɨnɨ sangisenda nasataataahɨ ko nisapɨ maipɨhaiwa katatɨ sisɨpɨhɨtiwaiwaapɨ ko sawaho Daiyotɨrepisiho atisonɨhɨ sata sata katatɨ siya kiyahoe ndɨ sangi ausaatɨ kasatɨto. Iyatɨ ko nehɨ saiwaahɨhɨ kiyataamaise. Owetise. Amɨ wiwa siyɨhaiwa kiyataise. Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaapɨ daayohiyɨhiyai nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ napɨwɨse undatɨ pɨwaundatɨ gerundatɨ numwaataamaise. Owe. Iyatɨ amɨ ko wɨndɨ siyahandɨ kiyataise, isɨhiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ daayohiyɨhiyai kapɨhapɨhiya pɨwaundɨwɨ kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ numwaasi naitotɨwɨyauhɨ ko saundataase, sahɨ isɨhiya siyai pɨwaundɨwɨ namumwaapɨse undatɨ kaundataase. Iyatɨ isɨhiya maaritɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ daayohiyɨhiyai kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ numwaapɨ yainjaraawisohiyɨhiyai Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhatɨhapɨ netɨ yatɨhemahore.
11 Nisɨ naisohoŋɨ akohoŋɨ nɨnɨ gi nisɨ maarɨho nahinyohɨhoŋe, maipɨhaiwa japepihɨrɨpɨ kaiwa kamaime. Owetane. Nehɨ tɨtɨhɨ gaahaiwa japepihɨrɨpɨ gaahaiwa gaahɨretɨ kaime. Utaaho wo tɨtɨhɨ gaahandɨ kaisɨho so Autaahaatɨhomɨhore. Utaaho wo maipɨhandɨ tɨtɨhɨmetɨhandɨ kaisɨho so Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ atɨmisatɨ monahore. 12 Iyataatɨ Demitɨriyaasihopɨ isɨhiya nahatiya ko tɨtɨhɨ gaaho ainahɨhore tɨwɨ katawaatopo. Iyataatɨ amɨ ko pɨwɨha akaahaamɨhɨretɨ japepihɨratɨ kaindɨhandaahɨ kopɨ tɨtɨhɨ gaahore tatɨ netɨ nanyisataise. Aihɨ nɨngisangi kopɨ tɨtɨhɨ nisɨ pɨwɨha nahatewa katohɨwaiwa jaiwɨtahaiwaamaahe. Tɨtɨhɨ akaahaasɨ Demitɨriyaasihopɨ katohɨhaisangi akɨte tɨpɨ gwɨnyaitaise.
Pɨwɨha Ipotɨhaare
13 Nɨnɨ gisɨ pɨwɨha pɨhɨndɨ kahɨtɨtɨ jɨpatɨpaitɨhatɨ kandɨ kɨmandɨ utɨpɨmandaatɨhɨ wɨndɨ waatɨ jɨpatɨpɨmaayo. 14 Pɨwɨha gisɨ pɨhɨndɨ kahɨtɨtɨ jɨpatɨpɨmaayotɨmandɨ apaapɨmaahe. Nɨnɨ gisɨ napɨtɨ gisonɨtɨ pɨwɨha kahɨtɨtɨ kaitandɨhandapɨ gwɨnyapenataatɨ pɨwɨha pɨhɨndɨ kahɨtɨtɨ jɨpatɨpɨmaayo. 15 Isɨ kɨnyɨ maarɨho napaisaatɨtonɨhɨ kɨnyɨ timbɨpa wɨndɨ namepɨ baimbɨ bime. Kinyɨ naisɨhiya kɨmbɨhiya gi ipɨhɨrete hɨtawaatopo. Isɨ naisɨhiyai Jonɨho sangi ipɨhɨrete satataase undɨpɨ nɨnaasiyaisɨ yɨyandɨhɨ kaunde.
Kɨma pɨwɨma nɨnɨ Jonɨhonɨnɨ jɨpatɨpiyataayo.