10
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taahiyɨhiya 72 Kaiwɨhiyai Jisaasiho Otɨpɨpatɨ Nunyatɨ Natausaasindɨhandapɨhaare
Saiwa siyatɨ aimɨ owetihɨ Awaisɨho isɨhiya usa taahiyɨhiya 72 kaiwɨhiyai aunahɨpa nahatewaara natiwɨ daimɨ nutaatɨwɨ namɨhanataise. Namɨhanatɨ komɨ jɨhɨ yahwɨ yahwɨ aunahɨpatɨ kahatɨ kahataahapɨ sawaho ipotɨ nutandɨ tɨmetiwaiwaaraahapɨ netɨ natausaasataise. Natausaasataatɨ Jisaasiho kiyai satatɨ kaundataase. “Osaataatɨ nandapa akuraayatɨ asakendaise. Siyatɨ nandapa asakendaahandɨ kandɨ nandapa kapa kupɨwɨ ahoaiwɨ naasaimbɨpɨmaitaatɨwɨhiya isɨhiya wɨndɨ taahiyɨyaamaahe, owe, nehɨ naasiyaahɨhe. Isɨ sahɨ osaataatamɨ satɨhopɨ gaapundɨwɨse ko osaataatamɨ satɨho isɨhiya taahiyɨhiya kapa nandapa kɨpɨwɨ nepɨ naasaimbɨpɨhɨmapɨ ahoaitaatɨwɨhiyai sawaho natausaasɨtando. Sahɨ nuwɨse Sipɨsipɨhandɨ mwaahomataiwɨhiyaatangi suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨramɨ otɨhapɨhɨ nɨnɨ nandɨsisoaasataayono. Sahɨ nawɨhomɨ ikihɨ nawɨhoaisahɨhunɨ amɨ nandapaapɨ ikihunɨ amɨ asuipatunɨ wɨndɨ mipɨ nehɨ taanahiyaatɨ nuwɨse. Aiwɨ nowaawɨ isɨhiya daihɨra nutanawaahiyai ipɨhɨrete undɨwɨ pɨwaamundɨwɨse. Aiwɨ sahɨ nuwɨ aŋɨhandɨ wɨndaatɨhɨ nandaawaawaahɨ sandɨ aŋɨndɨ nandaahotɨndaatɨhɨ isɨhiya bimohiyɨhiyai sangɨ pɨwaundɨwiwatawa jɨhɨ saundɨwɨse. ‘Sahɨ kɨmandɨ aŋɨmandaatɨhɨ bimohiyɨhiyaate, sangi Autaahaatɨho gaahandɨ kasisatɨ amɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ netɨ japatisa yatɨhɨsiwatɨ napaisaatisamane,’ undɨwɨse. Saundisaihɨ amɨ sandɨ aŋɨndaapɨhɨ utaaho wo komɨ maarɨho ambɨpatɨ biyatɨ yatɨhɨwitatɨ napaisaatɨtaho bindataataahɨ samɨ pɨwɨha kiyai kaundohɨha komɨhetɨ niyonɨhɨ komɨ maarɨho ambɨpatɨ biyatɨ yatɨhɨwitatɨ napaisaatumatɨtaise. O amɨ utaaho siyaho wo sapɨhɨ bɨmindataataahɨ amɨ samɨ pɨwɨha satɨwɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ biyatɨ yatɨhɨsitatɨ napaisaatɨtane undɨwɨ kaundohɨha nepemaitatɨ japɨhɨ nasatɨ sahɨ sawanaatamɨhetɨtɨtaise. Saundɨwɨmapɨ nandaapɨ sahɨ aŋɨhandɨ bimotɨhandɨ kandɨ naasaindaapɨhɨ bimaawɨse. Bindawaawɨ nandapa waapoho kapɨhɨ aŋɨndaatɨhɨ sahɨ bimohɨpɨpɨhɨ bimohiyɨhiya nasamisaihɨ nanɨwɨse. Amɨ sapa nandapa samɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ daayotɨhandapɨ nasanyawaayowo. Amɨ utaaho otɨpɨpatɨ wɨtɨ kaisɨho nawɨho nesɨtɨhandiso. Aiwɨ aŋɨhandɨ kɨhandɨ kɨhandaapɨhɨmapɨ namuwɨse.
“Amɨ sahɨ nuwɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ wɨnda noaipasaihɨ isɨhiya sandɨ taunɨndaahapɨhiya sapɨ maaritɨwɨ nasamaapɨ nasamaasi kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ nuwɨ nandapa nasanyohɨpɨpa nepɨ nanɨwɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ satɨ aunahɨpatɨ taunɨndaahapɨhiya isɨhiya timbɨpaisahiyai kiyaamɨ timbɨpa nepumapɨ tɨtɨhɨwipɨse. Aiwɨ kiyai saundɨwɨse. Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimaamɨ naindɨhandɨ wanɨ aimɨ detɨ samɨhinɨ nasatɨ ahondaise undɨwɨse. 10 O amɨ sahɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ wɨnda nuwɨ noaipasaihɨ isɨhiya sandɨ taunɨndaahapɨhiya sapɨ wɨndɨ maarɨmitɨwɨ nasamaasi kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ namaisaihaahɨ sahɨ nuwɨ sandɨ taunɨndamɨ daihɨra bitotawa satɨwɨ katɨwɨse. Kɨmandɨ taunɨmandaahapɨ yapɨpatɨ ikwaatɨpɨho nyamɨ auhɨramɨ atasɨhaatɨhɨ nanyamɨhatisɨho nyahɨ namawa ko ikwaatɨpɨho tɨwɨhaawa japɨhɨ sawanaatamɨhetɨmahaayo. 11 Iyahaahandɨ kandɨ sahɨ baiwɨ atiwɨse. Autaahaatɨho isɨhiyai winjaatɨ bimaamɨ naindɨhandɨ aimɨ nasatɨ detɨ ahondaise undɨwɨse. 12 Amɨ nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato. Isɨhiyai Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨ ko asisɨha namɨhainjɨhetɨ sandɨ taunɨndaahapɨhiyai yaawɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ numwɨtaise jɨhura isɨhiya Sotomɨhandaahiyai numwindɨhandɨ nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nunyonɨhɨ kiya naitaapo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Aunahɨpɨhaiwa Wiwaaraahiya Nepemaitɨwɨ Jisaasihomɨ Pɨwɨhaapɨ Gɨmunyaahohiyɨhiyaapɨhaare
(Matiyuho 11:20-24)
13 Iyatɨ Jisaasiho sandaase. “Ese apɨpaahɨ sahɨ isɨhiyaatɨ Korasinɨhandaahunɨ Betɨsaitaahandaahunɨ bimohiyɨhiyaate, nɨnɨ kɨmbɨhɨ samɨ aunahɨpɨmatɨ taunɨmanda watɨpɨhaiwa kiyohɨwɨmaiwaamatiyatɨ utaaho wo Taiyaahandaahunɨ Saitonɨhandaahunɨ watɨpɨhaiwa kiyonaahɨ isɨhiya saurɨ taunauraahaapɨhiya ketɨ kuraanɨhɨ apotɨhɨrɨ maarɨho asɨpaiwɨ gwɨtaatɨwɨhɨrɨ niyopɨ detɨ sisɨhainɨ bindawa waatɨpatɨ nopiyanɨwɨ gwɨwɨ nepemaitɨtauhe. 14 Autaahaatɨho isɨhiyai netɨ tipɨtapaataahura isɨhiya Taiyaahandaahiyaunɨ Saitonɨhandaahiyaunɨ yaawɨhandɨ gotɨ nesaihɨ amɨ sahɨhɨ kiyai nusatipɨhaapɨ apɨpaahɨ waatɨ awaindɨhandɨ naitaapo. 15 Iyataatɨ amɨ sahɨ Kapaniyaamɨhandaahiyaate, sangisaahɨ isɨhiya nepɨ taunɨhandɨ apɨpaahɨ kandi awaindɨhande tɨwɨ autaahɨ yamɨhapataatɨhepɨsamaamaitaapo. Owetɨtaise. Sangi Autaahaatɨho netɨ daahɨ mɨmaipɨsisatɨ nasopɨsasamaitaise,” ndaase.
16 Satatosatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiya natausaasɨtandɨhiyai saundataase. “Utaaho wo samɨ pɨwɨha atɨsisɨho so nisɨ pɨwɨhaisangi atɨnisataise. O amɨ utaaho wo samɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomaasisatɨ sapɨ ponje tatɨ ahosɨsamasɨho so mɨkandɨ amɨ nisapimaawɨ poundihɨ ahosɨnɨmaitaise. Utaaho nisapɨ poundihɨ ahosɨnɨmaso so amɨ mɨkandɨ nɨngi natanoaasihɨ nasohɨhopɨ poundihɨ koai ahosumwataise,” undatɨ kiyai natausaasataise.
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhiya 72 Kaiwɨhiya Japɨhɨ Jisaasihoenda Nasohɨtɨhandapɨhaare
17 Isɨhiya usa taahiyɨhiya 72 kaiwɨhiyai Jisaasiho otɨpɨpatɨ nunyatɨ natausaasihɨ niyohiyɨhiya apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maaritɨmɨ japɨhɨ nasawaayopo. Kiya napɨwɨ satawaatopo. “Awaisɨhonye, nyahɨ kinyɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtonɨhɨ itɨpɨho maipɨhapaisangi nyamɨ pɨwɨha bɨpi atɨnyisataise,” undawaatopo. 18 Saundauhɨ Jisaasiho kiyai wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Nɨnɨ Bwaasɨrɨhɨrisɨ iwinjahonɨhɨ amɨ kɨrɨ yamɨhapataatɨhapɨ kɨnapɨpaamatiyatɨ kɨnapaahinɨmɨ tɨmɨhaise. 19 Sahɨ atiwɨse. Nɨnɨ sangi aimɨ apɨpaahɨ watɨpɨhandɨ nasanyataayo akwɨranɨho amɨ akosɨho sapai itɨpapɨ kapaamɨ autaahɨ daisaihɨ kapa sangi wɨndɨ ikomaasawɨtando. Aiwɨ amɨ sahɨ samɨ tiworɨho yapɨpatambɨhomɨ watɨpɨhaiwa nahatewai ipɨhatiwɨmaitaatɨwɨ watɨpɨhandɨ aimɨ nasanyataayo. Sahɨ saisaihɨ sangi wapa netɨ ipɨhatisamaamaitaise. 20 Amɨ sandɨ itɨpɨho maipɨhapa samɨ pɨwɨha atɨsindɨndapɨ itɨpɨho maipɨhapa nyamɨ pɨwɨha atɨnyisataiso tɨwɨ sahɨ maarɨmitɨwɨse. Nehɨ sahɨ satɨwɨ nyamɨ ambɨpatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho aimɨ jɨpatɨpinyisatɨ ahɨnyihɨhiyaaniso tɨwɨ maaritɨwɨse,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Maaritatɨ Autaahaatɨhoai Gaahoŋe Gaare Undindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 11:24-27, 13:16-17)
21 Aihɨ ketɨ suraanɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho Jisaasihoai maaritɨtandɨhandɨ numwihɨ ko Jisaasiho sata kandaase. “Apore, yapɨpatamunɨ yamɨhapatamunɨ Awaisɨhoŋe. Gi nɨnɨ kɨnyɨ gaahoŋe gaare hɨtɨtɨ mepɨ autaahehɨmataayo. Amɨ kɨnyɨ isɨhiya amɨtɨha awaindɨhandisawɨhiyaapunɨ amɨ isɨhiya isɨhiya usai katɨwunjauhɨ mmonɨwɨ nehohiyɨhiyaapunɨ anɨtimbɨ nepɨ saiwa noaasapaapɨ amɨ kaiwa wanɨ Kɨnyɨ isɨhiya kiyaamɨ amɨtɨha maarɨho manyinyaamataiwɨhiya masɨhonya gwɨnyaahohiyɨhiyai nepɨ nunjinɨho. Ye akɨte Apore. Kɨnyɨ gwɨnyaapɨ maaritingɨrɨhɨretɨ sɨkɨrete. Isɨ kɨnyɨ kɨretɨ kiyapaise,” ndaase. 22 Satatosatɨ amɨ sandaase. “Kahapaamapɨpa nahataapa Apɨho nɨngi naninyataise. Iyataatɨ nɨnɨ komɨ mwaahonisapɨ utaaho wo mmonatɨ netɨ gɨmaawunyainje. Amɨ nehɨ nisɨ Apɨhohɨhɨ nɨnɨ komɨ mwaahonisapɨ mmonatɨ gɨwunyaatahore. Iyataatɨ amɨ nisɨ Apɨhopɨ isɨhiya wɨndɨ mmonɨwɨ gɨmaawunyainje. Nehɨ nɨnɨ komɨ mwaahonɨnɨhɨ Apɨhopɨ mmonɨtɨ gɨnunyaatahonɨne. Isɨ amɨ isɨhiya usai nɨnɨ komɨ mwaahonɨnɨ nisɨ gwɨnyaatɨ maaritotɨhandaahɨ nisɨ Apɨho siyatɨ setahore undɨtɨ kometirɨhɨretapɨ netɨ kiyai nunjisanɨhiyaisaahɨhɨ nisɨ Apɨhopɨ kiyai gɨwunyaatatɨ nusesɨpatonɨhɨ mmondaapo,” ndaase.
23 Sandɨ satatosatɨ amɨ sapɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaimaawɨ bimauhisɨ kiya nehɨ sawanaahɨ yatɨhɨ bindawa Jisaasiho nepemaitatɨ kiyai saundataase. “Sahɨ kɨmaiwa mmonɨhohɨwɨmaiwaapɨ amɨ nyahɨ gaanɨhɨ kɨmaiwa mmonɨhaayo tɨwɨ maaritɨwɨse. 24 Amɨ nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato. Sahɨ wanɨ kɨmaiwa noaipasɨhɨ taawɨ mmonɨhohɨwɨmaiwa mmondotɨwɨ awaisawɨhiya yapɨpatɨ isɨhiyai winjaawɨ bimohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaunɨ jɨhura maaritawaahandɨ kandɨ kiya wɨndɨ mohopo. Aiwɨ amɨ kiya pɨwɨha kɨma sahɨ wanɨ taawɨ atisohɨma kiya atitaatɨwɨ maaritawaahandɨ kandɨ kiya wɨndɨ atɨhomisopo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Samariyaahandaahapɨho Judaaho Woai Iwɨtatamasɨhopɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
25 Wura utaaho wo Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho Jisaasihoenda ko pɨwɨha napitiyaha kandise tatɨ jaiwiya pɨwɨha wa nunjendandɨ nasataise. Ko nasatɨ Jisaasihoai sata nunjenataise. “Katɨpɨnyasingɨhonye, nɨnɨ nɨnapitiyataatɨnɨhɨ asohonimatɨtandɨhandɨ netɨ nasisoaarɨ bimɨtande?” undatɨ nunjenataise. 26 Nunjesɨhɨ Jisaasiho koai saundataase. “Pɨwɨha wɨnɨhapɨpaatɨhɨ napitɨtaha jɨpatɨpindihɨ kɨnyɨ awɨtɨpɨ mmonapaise? Aimbɨ amɨ ka pɨwɨha napitɨtaha ahotihɨ awɨtɨpɨ mmonapaise?” undataase. 27 Saundihɨ ko wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Kɨnyɨ Autaahaatɨhoai kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ kandɨnɨhɨ amɨ kinyɨ maarɨho nahato konɨhɨ amɨ kinyɨ andɨtatɨ andɨtitingɨtɨhandɨ watɨpɨhandɨ kandɨhɨ amɨ kinyɨ gwɨnyaahingɨtɨhandɨ kandɨnɨhɨ saiwa nahatewa komɨhetɨ niyonɨhɨ kinyɨ Awaisɨho Autaahaatɨhoai maarɨho nunye. Aimbɨ amɨ kɨnyɨ isɨhiya kinyɨhiya aunahɨpatɨ yapɨpatɨ naasaipitɨ kataahapɨhiyai maarɨho nunye amɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ kinyɨ maarɨho kinyɨ ambɨpati nunyapɨ itatamanɨhingɨpatamataimbo tatɨ jɨpatɨpindise,” undataase. 28 Saundihɨ Jisaasiho koai saundataase. “Kɨnyɨ tɨtɨhɨ akaaha nga katapaase. Isɨ kɨnyɨ wanɨ katingɨpatamataimbɨ tɨtɨhɨ kiyapaapaahɨ asohoŋimatɨpɨ nasisoaarɨ bimɨtaise,” undataase.
29 Sata kaundihɨhandɨ kandɨ ko wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho sawaho Jisaasihoai nunjesɨtɨhandapɨ siyatɨ gwɨnyaataise. Wiwa nisapɨ Jisaasiho satatɨ ko nɨngi nanisesɨtɨhandamɨ wihoaaŋɨhandɨ gwɨnyaahondaahandɨ kandɨ amɨ ko nɨngi napindapɨ nanisese tɨtaiso taunyaatɨ Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Amɨ kɨnyɨ sandɨpɨ kɨnyɨ kɨwahonyɨ isɨhiya naisɨhiyai maarɨho nunye dingɨyɨhiya diyaapise?” undatɨ nunjenataise. 30 Saundatɨ nunjesɨhɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai sata kaundataase. “Utaaho wo Jerusaremɨhanda namasi Jerikohandaahapɨ daihɨra taatɨ notaise. Naihɨ isɨhiya maatɨmaatiwɨ ikohiya nutanɨwɨ koai isɨpɨ komɨ utɨ apotɨhɨrɨ nausohaapɨ nusepɨ somaahomwapɨ koai pɨhɨtɨwɨ tipɨ daihɨra ahiyamapɨ niyauhɨ ko asisɨwiratihɨ kwaapanɨmaasatɨ ahondaise. 31 Aihɨ amɨ utaaho wo pɨrisiho Autaahaatɨhoai nandapa tɨhatɨ dɨpumasɨho daihɨra kɨra notaise. Notɨ mmonata utaaho daihɨra ahotihɨ usonamapɨ wɨndɨ koai namumatɨtandɨ kɨsetɨ daihɨramɨ wihɨnɨhɨraapɨ nusatipatɨ notaise. 32 Aihɨ amɨ utaaho wo isɨhiya Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandamɨ otɨpɨpatɨ ipaahambɨhapa kiyohiyɨhiya Ripaihiyaamɨho daihɨra kɨra nasaho mmonata utaaho daihɨra ahotihɨ mmonamapɨ naasɨkatɨ kiyatɨ kisetɨ daihɨraamɨ wihɨnɨhɨraapɨ nusatipatɨ notaise.
33 “Saimɨ utaahurɨ surɨ usonamaahandɨ kandɨ nehɨ iwinjapɨ mmonɨmapɨ naihɨ amɨ utaaho nehɨ koai wo isɨhiya Samariyaahiyaamɨho daihɨra kɨra nasataaho nasatɨ ko ahotimbɨpɨhɨ noaipataise. Nasatɨ noaipatɨ mmonata utaaho mɨmaipiyatɨ ahotihɨ kopɨ maarɨho waatɨ asɨpɨwisataise. 34 Asɨpɨwisatɨ komɨhinɨ detɨ notɨ komɨ asaahaatɨhɨ atɨpatɨ werɨhandɨ amɨ wainɨhandɨ nuhaatɨ iwinjaatɨ nurɨmaasatɨ asaaha urɨmataise. Iyatɨ ko koai naimaatɨ komɨ dongihoaasɨnɨ ahiyatɨ isɨsi notɨ aŋɨhandɨ wɨndɨ nawɨho nunyawɨ nanohotɨhandaapɨhɨ ahɨwisatosatɨ winjaatɨ bindataise. 35 Aihɨ asisɨha kasɨnɨhetɨ nawɨho taanauhɨho siriwaahonyurɨ nawɨhomɨ ikihombɨ niyaatɨ aŋɨhandɨ sandɨ jaatɨ bimisɨhoai nunyatɨ saundataase. ‘Kɨmo utaamopɨ nawɨho wapa kinyɨhapa owemapɨ tɨmapaapaahɨ nɨnɨ kɨmihoaaŋɨ japɨhɨ napɨtɨhura nawɨho kopɨ owemapɨ tɨmahingɨhopɨ wihoaaŋɨ nahɨmɨtaanɨ kɨmoai kɨnyɨ iwinjaapɨ bime,’ undataase.
36 Isɨ amɨ isɨmiya kɨmingwaasamɨ maahɨwo utaaho maatɨmaatiwɨ ikohiya tipɨ nusopɨsasohɨhopɨ awaindɨhandɨ maarɨho nunyatɨ asɨpiyatɨ iwɨtatamanataise?” undatɨ nunjenataise. 37 Saundatɨ nunjesɨhɨ ko Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Utaaho kopɨ maarɨho asɨpɨwisatɨ iwɨtatamasɨhore,” undataase. Saundihɨ Jisaasiho koai saundataase. “O amɨ kɨnyɨ numbwɨ sɨkatɨ kaimbɨ isɨhiya usaisɨ iwɨtatamanɨpɨ bime,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Mataayɨ Mariyaayaamɨ Aŋɨpɨpɨhɨ Notɨ Nahowindɨhandapɨhaare
38 Saimɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaimaawɨ daimɨ Jerusaremɨhandaahapɨ taawɨ nowaayopo. Taawɨ nowaawɨ Jisaasiho aunahɨpatɨ wɨta notɨ nandaatɨ noaipataise. Noaipasɨhɨ satɨ aunahɨpita apopaatɨ waatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Mataahaatɨ bindataise. Bindataatɨ kaatɨ Jisaasihoai kaatamɨ aŋɨpɨpɨhɨ numwaasi notɨ aŋaaŋɨ nunyatɨ nandapa tɨhatɨ yainjaraawisataise. 39 Mataahaatɨ saatɨ kaatamɨ sanaapwɨhaatisahaate. Kaatamɨ ambɨpatɨ Mariyaahaate. Aihɨ kaatɨ Mariyaahaatɨ Jisaasihomɨhinɨ detɨ nasatɨ bindataatɨ Jisaasihomɨ pɨwɨha atɨwisataise. 40 Saihɨ amɨ Mataahaatɨhɨ nandapaapaahɨ nonasaya nandapa tɨhatɨ tɨmanataise. Siyatɨ kainjatɨ notɨ Jisaasihoai saundataase. “Awaisɨhoŋe, nɨnɨ nɨwɨhaanɨnɨ nundɨ napɨtaindɨ nandapa tɨhɨtɨ tɨmanataayo. Isɨ kɨnyɨ nɨngi nisonapaino? Naapwɨraati natɨpusoaase kaatɨ andɨtɨnihonɨhɨ maimburaaŋɨ nandapa maasɨ tɨhaha tɨmanɨtaano,” undataase. 41 Saundihɨ amɨ Awaisɨho komɨha wihoaaŋɨha kaati sata kaundataase. “Mataahaaŋe, kɨnyɨ wapa pɨhɨtatɨ taahɨpɨpaapɨ gwɨnyapenapaise. 42 Siyapaahandɨ kandɨ kɨnyɨ nehɨ wɨndɨ naasaindapaahɨ nenoaahɨtapaise. Iyataatɨ sandɨ kɨnyɨ nenoaahɨtingɨtɨndɨ Mariyaahaatɨ kandɨ gaahandɨ naitandaise. Sandɨ kaatɨ nesɨtɨndɨ isɨhiya usa kaatamɨhetapɨ wɨndɨ nemaamaitaapo. Owetɨtaise,” undatɨ Mataahaati Jisaasiho kaundataase.