3
Kɨma Pɨwɨma Usɨhiya Amɨ Asɨhiya Aimɨ Namaatɨnɨhohiyɨhiyaapɨhaare
1-2 Otɨpɨpatɨhiya kiyai winjaawɨ bimohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha atɨwiwɨ kiyaamɨ otɨtɨhɨ pɨniyohɨpatamataiwɨ, amɨ sahɨ asɨhiyaatɨ aimɨ sɨwoyaisahiyaatɨ samɨ sɨwoyaamɨ pɨwɨha napaitɨwɨ atɨwiwɨ kiyaamɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kiyaamɨ otɨtɨhɨ bɨnuwɨse. Sandɨ apaapɨmaato, samɨ sɨwoya usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomiwɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ minjapepihɨrɨwɨhiya sahɨ kiyaamɨ apwaatiyaatɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaisaihɨ mmondaatɨwo. Sahɨ kiyaapɨ nepemaitɨwɨ nyamataiwɨ gɨwunyaitotɨwɨ pɨwɨha kamundɨwɨse. Owe. Kiya nehɨ sahɨ gaahatɨ sɨwoyai kawiwɨ kiyaamɨ pɨwɨha atɨwiwɨ kiyaamɨ otɨtɨhɨ pɨniyohɨtɨhandɨ kiya mmondaatɨwo. mmonawaawɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahe tɨwɨ Kɨraisihopɨ kiya gɨwunyaitaatɨwo. Aiwɨ amɨ sahɨ asɨhiyaatɨ autaahɨ ambɨpatetɨ utɨ apotɨhɨrɨ mmonɨwinjawɨ gaahapaahɨhɨ niyopɨ nipaatɨwɨ yundanyaaminɨwɨse. Owetane. Autaahaatɨhomɨhaiwa gaahaiwa nepɨ samɨ maarɨhoai yundanyaawitaatɨwɨhaiwaapɨ waatɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaapɨse. Saiwa samɨ maarɨhoai yundanyaawitaatɨwiwa nosasɨna owetɨtandɨ yapɨpatambɨhaiwaamaahe. Owetise. Saiwa maarɨhomɨ yundanyɨhaiwa maarɨho biyatɨ wisaita ambɨpatɨ napaisaatɨtonɨhɨ bɨpisɨ bimɨtaatɨwɨhaiwaare. Saiwa samɨ maarɨhoai yundanyɨha gaahapaara yundanyaawisaihɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ngaatɨtaise. Iyataatɨ amɨ jɨhɨ aimehura Isɨraherɨhiyaamɨ asɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiyaamɨ maarɨhoai yundanyɨha gaahapa yundanyaawisawaayopo. Saiwɨ kiyaamɨ maarɨhoai yundanyɨha gaahapaaraahɨ yundanyaawisohɨwaiwaaraahɨ andɨtɨwisɨhɨ kiyaamɨ warisaamɨ pɨwɨha napaitɨwɨ atɨwiwɨ winjapepihɨrawaayopo. Iyataatɨ amɨ kiyaamɨ waatɨ Saraahaate. Saraahaatɨ saatɨ warɨho Abɨraahamɨhomɨ pɨwɨha atɨwisatɨ komɨ otɨtɨhɨ sanotaatɨ warɨho koai, “nisɨ awaisɨhoŋe,” undahaate. Iyataatɨ sahɨ aimɨ saiwɨ nunjawaayopo. Sahɨ aimɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaawaayopo, Saraahaatɨ gɨwunyaasɨpatamataiwo. Saiwɨ sahɨ nehɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kiyawaawɨ amɨ sahɨ wapaapɨ wɨndɨ yamaayopo. Sahɨ saiwɨ gaahaiwa kiyotɨhandaahɨ sahɨ Saraahaatamɨ maatiyaatamataiwɨhiyaatɨ noaipawaayopo.
Iyataatɨ amɨ sahɨ usɨhiyaatɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ aimɨ sɨwaasɨhiyaisahiyaate, amɨ sangisangi naasɨkatɨ kaiwɨ tɨtɨhɨ maarɨho gaaho gwɨnyaapɨ samɨ sɨwaasɨhiyaisawɨ baiwɨ napaisaatɨ bimaawɨse. Sandɨ apaapɨmaato. Sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Asɨhiyaamɨ ambɨpatɨ samɨhatamatiyatɨ watɨpɨhandisahiyaamaahe. Owetise. Isɨ saiwɨhiyaaso tɨwɨ gwɨnyaapɨ gaahatɨ kiyai kawiwɨ bimaawɨse. Iyataatɨ amɨ asɨhiyaisangi asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ sahɨ nesaihɨ amɨ kiyaisangi naitaatɨwɨhiye. Isɨ sahɨ saiwɨ sɨretɨ kaiwɨ bindawaawaahɨ sahɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨwɨ nahowiwɨ gaapundɨtaatɨwɨhɨra daihɨra wapa netɨ namaasisapuwɨtaise.
Nyahɨ Isɨhiyai Nahatewetɨ Maarɨho Nunyaatɨ Gaahatɨ Kawitɨhaawo
Wanɨ nɨnɨ pɨwɨha watɨpɨndɨha sandɨ sangi kasatɨtɨ owemaitandiyo. Samɨ maarɨho naasɨko baiwɨ gwɨnyaapɨ amɨ isɨhiya usa samataiwɨ Kɨraisihopɨ aimɨ mmonɨwɨ gɨwunyaahohiyɨhiya yaawɨhaiwa nehohiyɨhiyaapɨ gwɨnyaapɨse. Aiwɨ amɨ kiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai maarɨho napaitɨwɨ nunyawɨse. Maarɨho nunyawɨ asɨpɨwiwɨ gaahatɨ kawiwɨse. Aiwɨ sahɨ samɨ amɨtɨha yatɨhɨ ipatisanɨwɨ gwɨnyaapɨse. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa sangi maipɨhaiwa kasatɨwɨ sametirɨhɨretapɨ setahiyaate, tɨwɨ kasatisaihaahɨ amɨ wihoaaŋɨha kiya kasatohiyɨhiyai maipɨha kamundɨwise. Owetane. Kiya maipɨha kahɨtohɨhaapɨ wihoaaŋɨha nehɨ gaahaahɨhɨ sahɨ katɨwɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ namapɨ gaapundɨwɨse isɨhiya siya sangi pɨwɨha maipɨha kasatohiyɨhiyai gaahandɨ nunyatɨ kiyai andɨtɨwiwɨto. Sandɨ kasatohɨtɨmandɨ apaapɨmaasato, sahɨ aimɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatɨwɨ bindawaawɨ sɨkaiwa kaitaatɨwɨ ahɨsihɨhiyaatɨtihɨsato. Isɨ saiwɨ kaisaihaahɨ amɨ Autaahaatɨho sangi gaahatɨ kasitaise. 10 Isɨ sahɨ saiwɨ kaiwɨse. Sandɨ kasatohɨtɨmandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ Aunɨhɨhɨramɨ Utɨpɨhoaatɨhɨ sata ahotise:
“Isɨhiya usa kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ kiyaamɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ biyatɨ nga nusoaipatunɨ amɨ asisɨha gaahaiwa saniyonɨhɨ mmonɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ gwɨnyaawaawaahɨ isɨhiya pɨwɨha maipɨha kaundohiyɨhiyai wihoaaŋɨha pɨwɨha maipɨha wɨndɨ kamundɨwɨse. Aiwɨ amɨ kiya pɨwɨha jaipɨpa wɨndɨ kamaatɨtaatɨwe. 11 Jaipɨpa kamaatɨwɨ amɨ maipɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwai ahosumwapɨ, amɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaiwɨse. Aiwɨ amɨ kiya isɨhiya usa gɨwunyaahohiyɨhiyaisawɨ maarɨho naasɨko gwɨnyaapɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ waatɨ gwɨnyaapɨ amɨ andɨtitɨwɨ kaiwaahɨhɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨse. 12 Iyataatɨ sandɨ apaapɨmaato, isɨhiya mmonɨwinjawɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kiyohiyɨhiyai Autaahaatɨho nasisoaarɨ winjatahore. Aiwɨ amɨ kiya saiwɨhiya Autaahaatɨhoai wapaapɨ nunjenɨwɨ pɨwaundauhaahɨ atɨwisatɨ ketɨ nunyatɨ amɨ andɨtɨwiwahore. Siyatɨ Autaahaatɨho komɨhiyai kawisataahandɨ kandɨ isɨhiya maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyaapɨ itɨhɨtatɨ wihoaaŋɨhandɨ kiyai pohipɨwisahore,” tatɨ ahotise. Aunɨhɨhɨrɨ 34:12-16
Sahɨ Ambɨpatɨ Yaasɨhaiwa Nepɨ Nosasɨndaatɨwɨhandapɨ Yamaiwɨse
13 Sahɨ mmonɨwinjawɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ maaritɨwɨ andɨtitɨwɨ kaimɨ naisaihɨ ndɨ sangi maipɨhaiwa kasisatɨ netɨ nasopɨsasɨtaise? Utaaho wo siyatɨ kasitandɨho owe. 14 Iyataahandɨ kandɨ amɨ sahɨ andɨtitɨwɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ mmonɨwinjawɨ japepihɨrɨwɨ kaimɨ naisaihɨ amɨ isɨhiya usa samɨ kiyohɨwiwaapɨsatɨwɨ nepɨ nasopɨsasisaihaahɨ sahɨ maaritɨwɨse. Sandɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrawaawɨ yaasɨhandɨ newaayowɨ amɨ Autaahaatɨho gaahatɨ kasisatɨ jatatamanɨtaise.
“Iyataatɨ amɨ isɨhiya sangi yasimapɨhaiwa wiwa kasisaihɨ amɨ sahɨ wɨndɨ kiyaapɨ yamaiwɨse. Aiwɨ amɨ kaiwaapɨ samɨ maarɨho jandotɨ maarɨho owemaasetane. Owetane”. Aisaiyaaho 8:12-13
15 Sahɨ samɨ maarɨhoaatɨhapɨ saiwɨ gwɨnyaapɨse, Kɨraisiho nyamɨ awaisɨho naasohisɨ nyangi ko biyatɨ nyainjaatɨ bimɨtaise, tɨwɨ gwɨnyaapɨse. Iyataatɨ amɨ sahɨ Autaahaatɨho sangi nasamɨtandɨ katiwaiwaapɨ jatɨmɨ niyohɨtɨhandamɨ tanyaahaapɨ isɨhiya nasɨsesaihaahɨ, amɨ sahɨ wihoaaŋɨha nusesɨpapɨha pɨwɨha kaundɨtaatɨwɨha nahatewetɨ nepɨ detemapɨ tɨmetɨwɨse. 16 Isɨhiya saiwɨ nasɨsesaihɨ wihoaaŋɨha sahɨ kaundawaahura bɨpi napaisɨha pɨwɨha kaundɨwɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ mmonɨwinjawɨ kaiwɨse Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritiwaiwo. Sandɨ apaapɨmaato, sahɨ saiwɨ gaahaiwaahɨhɨ kaimɨ naisaihɨ isɨhiya samɨ gaahaiwa kaimɨ niyohɨwaiwaapɨsatɨwɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kasatohiyɨhiyai mawɨtando. Iyonɨhɨ amɨ isɨhiya usa samɨ gaahaiwa kaiwɨ Kɨraisihomɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kiyohɨwaiwaapɨ mmonɨwɨ gɨwunyaatahiya isɨhiya usa pɨwɨha maipɨha kasatohiyɨhiyaapɨ kɨmiya tɨtɨhɨ gaahaiwa kiyauhɨhandɨ kɨmiya isɨmiya nehɨhaiwa taawɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kaundawaayopo, tɨwɨ mmondaatɨwo. 17 Amɨ sɨkaiwɨ kaiwɨse. Sandɨ apaapɨmaato, nyahɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ japepihɨraatɨ gaahaiwa mmonainjaatɨ kaimɨ naisaihɨ kaiwaapɨnyatɨwɨ isɨhiya ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nanyamɨtaatɨwɨhandapɨ Autaahaatɨho maarita gwɨnyaasɨrɨhɨretɨnaahɨ gaare. O amɨ nyahɨ maipɨhaiwa kaisaihɨ amɨ isɨhiya kaiwaapɨnyatɨwɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nanyinyawɨ nyawisaihaahɨ amɨ sandɨhɨ maipe. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhoaisangi nyapɨ wɨndɨ maarɨmitɨtaise. Owetɨtaise.
Kɨraisiho Aimɨ Napomatatɨ Japɨhɨ Nepataatɨ Nyangi Japɨhɨ Nanyamaataise
18 Iyataatɨ amɨ Kɨraisiho kaindɨhandapɨ gwɨnyaapɨse. Kɨraisihoaisangi Autaahaatɨhomɨhɨretɨ japepihɨratɨ gaahaiwaahɨhɨ kaindɨhandapɨ yaawɨhandɨ netaise. Iyataatɨ Kɨraisiho so utaaho gaaho apɨpaahɨ ainahɨho nyapimainjɨhɨ nyahɨ maipɨhaiwaisahiyaanamɨ aunahɨpatɨ netɨ ko napotaise. Ko nyamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nenyamaitandɨ nehɨ naasaaraahɨhɨ napotaise. Jɨhaatɨ nyamɨ maipɨhaiwaapɨ ko wɨndɨ namaapwɨtaise. Iyatɨ amɨ ko nyahɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ mandɨtɨpinaatɨ nyahɨ yandɨhɨtihɨ amɨ ko yandɨhɨtihɨ siyaatɨ yiyandɨhɨ bimonɨhɨ netɨ ahonyisatɨ detɨ Autaahaatɨhomɨhinɨ ahɨnyisataise, Autaahaatɨhoaisaatɨ maasɨ pɨwanaatɨ bimɨtɨhaawo. Kɨraisiho nyamatiyahatɨ ambɨpatisahoai kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ tiwauhɨ ko napotaise. Napwihɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho ahowimatɨ japɨhɨ numwaasɨhɨ japɨhɨ nepatɨ ambɨpatɨ watɨpɨhatɨ wipetahatɨ Itɨpɨhomɨhatɨ netɨ asohoematatɨ yamɨhapataatɨhɨ yamo bindataise. 19 Siyatɨ ko ambɨpatɨ wipetahatɨ watɨpɨhatɨ Itɨpɨhomɨhatɨ netɨ isɨhiya aimɨ napohiyɨhiyaamɨ maarɨho napwɨtɨwɨ bimohiyɨhiyaapɨhɨ notɨ noaipatɨ kiyai saundataase. “Nisɨ tiworisaisunɨ amɨ nahataapaisunɨ aimɨ nɨnɨhimandɨ titɨ ipɨhatisataayo,” undatɨ kiyai kaundataase. 20 Isɨhiya napohiyɨhiyaamɨ maarɨho napwɨtɨwɨ napwɨtohɨpɨpɨhɨ bimohiyɨhiya siya apaapɨmaahe. Jɨhura Nuwaaho bimisura ko Nuwaaho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundihɨhandɨ kandɨ kiya wɨndɨ atɨhomiwɨ pohipaiwɨ nemahohiyɨhiyaare. Iyataatɨ isɨhiya maipɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ kiyawaayopo. Saiwɨ kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ pohipaiwɨ nemahauhɨhandɨ kandɨ ko Autaahaatɨho wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ ketɨ namumwise. Owetise. Kiya kiyaamɨ maipɨhaiwa namasi japɨhɨ nepemaitowo tatɨ namatɨ jatataise. Jatihɨ Nuwaaho amɨ sura sipɨhandɨ awaindɨhandɨ taatɨ kiyametaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaataise. Siyatɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundihɨhandɨ kandɨ kiya wɨndɨ atɨhomisauhɨ nehɨ naasiyaahɨ isɨhiya ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wihɨnɨramɨ murɨmotahiyaahɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ sipɨhandotɨ nandaawaayopo. Sipɨhandotɨ nandaahohiyɨhiya waapoho nanɨwɨ wɨndɨ namaapopo. Owetise. kiya nga baiwɨ bindawaayopo. Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nemapɨ pohipiyohiyɨhiyaahɨhɨ napopo. 21 Saatɨ waapɨhaatɨ Autaahaatɨho wanɨ nyangi kanyindɨhandapɨ sɨwipatɨ namɨhanahaate. Isɨhiya waapohora baasusauhɨ Autaahaatɨho sangi japɨhɨ nasamaataise. Iyataatɨ amɨ isɨhiya waapoho nehauhɨ waapoho koraahɨ ambɨpatamɨ kipatɨ bausatɨ nemwataamaise. Owetise. Kiya waapoho nehotɨmandɨ nyahɨ aimɨ nepemaitaatɨ Kɨraisihoai nunyanaatɨ komɨhɨretɨ japepihɨraatɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaitɨhaawiyo, undɨwɨ isɨhiyai nunjɨtaatɨwɨ waapoho nehopo. Jisasɨ Kɨraisiho napwihɨ Itɨpɨho japɨhɨ ahowimatɨ numwaasɨhomɨhetapɨ nyangi Autaahaatɨho japɨhɨ nanyamaataise. 22 Jisasɨ Kɨraisiho yamɨhapataatɨhɨ aimɨ niyatɨ noaipasɨhɨ Autaahaatɨho Koai netɨ nuwimaatɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nunyatɨ komɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ newisataise. Newihɨ ko Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya awaisawɨhiyaisunɨ amɨ wapa apɨpaahɨ watɨpɨhapaisunɨ Awaisɨhoematatɨ winjaatɨ bimihɨ kapa nahataapa ko Kɨraisihomɨ otɨtɨhɨ ahondaise.