5
Sahɨ Mɨtɨhiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyai Baiwɨ Winjatɨwise
Sahɨ mɨtɨhiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai winjatohiyɨhiyaatangi pɨwɨha kɨma kasatɨtandiyo. Iyataatɨ amɨ nisangi samataindɨ mɨtɨhonɨne. Iyataatɨ Kɨraisiho komɨ ambɨpatetɨ yaawɨhandɨ nesɨhɨ nɨnɨ nisɨ ndɨhaaraahɨ usonɨtɨhonɨne. Iyataatɨ amɨ sahunɨ amɨ nɨnunɨ Awaisɨho Kɨraisiho komɨ nausainjɨtɨhandɨ watɨpɨhandisatɨ auta noaipahonɨhura, Autaahaatɨho gaahapa wapa nanyamɨtandɨ katimbɨpa nanyɨnyonɨhɨ maasɨ nahatiyaanɨnɨ naitɨhaahiyaanɨnɨtihɨ sangi saiwɨ kaiwɨse, satɨtɨ watɨpɨndɨ sandɨ kasatataato. Autaahaatɨhomɨ isɨhiya siya sipɨsipɨhomataiwɨhiyaasɨ kiyai sahɨ baiwɨ winjatɨwɨse, Autaahaatɨho netɨ samɨ ikwɨraatɨhɨmataiso. Sahɨ maaritɨwɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai winjatɨwɨse saiwɨ isɨhiyai winjatɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ japepihɨrɨwo. Aiwɨ amɨ usaamɨ kiyohɨpatɨ mmonawaawɨ nawɨho newaatɨ otɨpɨpatɨ kaitaano tɨwɨ gwɨnyaapɨ kamaiwɨse. Owetane. Otɨpɨpatapɨ maaritɨwɨ nehɨ kaiwɨse. Autaahaatɨho komɨ isɨhiya siyai netɨ sahɨ kiyai winjatɨtaatɨwɨ samɨ ikwɨraatɨhemataise. Isɨ sahɨ satɨwɨ, nyahɨ awaisawɨhiyaaniso, tɨwɨ naimaatawaawɨ amɨ kiyai waapɨhundɨwɨ, kɨmandɨ kaiwɨse amɨ yahandɨ kaiwɨse, undɨwɨ kiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nepɨ daahɨ urɨpatiwɨ kamaiwɨse. Owetane. Isɨhiyai saiwɨ saiwɨ kaiwɨse undɨwɨ nunjawɨhaiwaahɨhɨ kaiwɨse. Sahɨ saiwɨ kaisaihɨ amɨ kiya kɨretɨ japɨ nepɨ kɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaitaatɨwo. Sahɨ saiwɨ sɨretɨ kiyawaawaahɨ sipɨsipɨho Jatisɨho Awaisɨho Jɨho auta nasataahura sangi nasamɨtandɨ tɨmanatɨ isɨwatimbɨpa nasanyonɨhɨ nga naitaapo. Iyataatɨ sapa wɨndɨ owemetatɨ nasisoaarɨ kapaanɨhɨ ahotɨmɨ nutandɨhapaare.
Nyahɨ Yawanaanɨ Autaahaatɨhomɨ Ikwɨraatɨhɨmatɨtɨhaawo
Iyataatɨ amɨ sahɨ wainyɨhiyaatisangi naasɨkatɨ kaiwɨ amɨ isɨhiya gwɨnyaahiya mɨtɨhiyaamɨ pɨwɨha baiwɨ napaitɨwɨ atɨwiwɨ kiyaamɨhatɨhɨ bɨnuwɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ wɨndɨ namimaatɨwɨse. Bɨpi yatɨhɨ ipatisanɨwɨ isɨhiya Kɨraisihomɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ bɨnuwɨse. Iyataatɨ amɨ nyahɨhɨ aimɨ gwɨnyaawaahiyaane. Amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise:
“Autaahaatɨho isɨhiya sawana naimaatohiyɨhiyai netɨ daahɨ ipɨhatisataatɨ amɨ isɨhiya sawana ipɨhatisanohiyɨhiyai gaahatɨ kawɨsatɨ netɨ iwɨtatamanahore,”
tatɨ jɨpatɨpindise. Isɨ sahɨ sawanaatamɨ maaritɨwɨ kiyohɨwaiwa namɨhaapɨ bɨpi yatɨhɨ ipatisanɨwɨ Autaahaatɨhomɨ ikwɨrɨ watɨpɨhɨramɨ otɨtɨhɨ bimaawɨse. Saiwɨ bimisaihɨ sangi netɨ nasimaitandɨha asisɨha namɨhainjɨha noaipahonɨhura ka asisetɨ sawaho sangi netɨ autaahesamaitando. Autaahaatɨho sapɨ gisunyaatɨ biyatɨ jainjatataisɨ sahɨ naaŋiwaiwa nehohɨwaiwa nahatewa Autaahaatɨho sawahomɨ ikwɨraatɨhɨmapɨse.
Sahɨ sawanaatɨ baiwɨ jaawo. Aiwɨ amɨ tɨmetɨwɨse Bwaasɨrɨhɨrɨ yaihɨrɨ nahatewetɨ suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨramatiyatɨ notɨ nasayatɨ taatɨ gaatatɨ daatɨ daayataiso, isɨhiyai netɨ ikotɨ iwɨrisatɨ nusopɨsasɨtando. Iyataatɨ amɨ sahɨ samɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtitɨwɨ watɨpɨtɨwɨ isɨpɨ bitotawaawɨ kɨri nepɨ tipɨndɨwɨ ipɨhatiwɨmapɨse. Iyataatɨ amɨ sangisangi aimɨ mmonɨwɨ nasesɨpatatɨ gwɨnyaapɨhiyaate, Autaahaatɨhomɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahiyaisangi naasɨkatɨ kaiwɨ samataiwɨ naaŋɨhaiwa taawɨ newaayopo. 10 Isɨhiyai gaahaiwa wiwa kiya kamaiwɨ nehɨhandɨ gaahandɨ kawɨsatɨ nunyatɨ iwɨtatamasɨwaiwaamɨ Autaahaatɨho sawaho tanyaahore. Iyatɨ ko Kɨraisihomɨhetapɨ sangi gaatatɨ nasamaataise, sahɨ Kɨraisihoaisawɨ maasɨ nausainjɨtɨhandɨ kandɨnɨhɨ nasisoaarɨ ahotindɨhandaatɨhɨ bimɨtaatɨwo. Isɨ masɨhonjetɨ ambɨpatɨ yaasatɨ naaŋɨhaiwa naitaapo. Iyonɨhɨ ko samɨ naaŋatɨ yaasiwaiwa nesamahonɨhɨ noaipapɨ samɨ ambɨpatɨ amɨtɨha maarɨhoaatɨhɨ apɨpaahɨ gaahiyaatimatɨtaapo. Iyatɨ amɨ ko samɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ netɨ watɨpɨsamatɨ andɨtɨsaihonɨhɨ sahɨ andɨtitɨwɨ kopɨ gɨwunyaapɨ bitoaitaapo. 11 Ko sawaho naasohɨ nahatewa watɨpɨhaiwaisaho nasisoaarɨ bimohore. Siyahosɨ Akɨte.
Pitaaho Ipotɨha Gaahuraare Daase
12 Sairaasiho nɨngi andɨtɨnisɨhɨ maisahuraaŋɨ utɨpɨ masɨmonjɨ kɨmonjɨ jɨpatɨpiyaha sapɨ nɨnɨ nusoaasataayo. Iyataatɨ so Sairaasimo nyamatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahosɨ nyamɨ naisoho akohore. Nɨnɨ utɨpɨmo kɨmo nusoaasohɨmo Autaahaatɨho maarɨho nyangi nanyamindɨhanda komɨ gaahatɨ nyangi kanyisatɨ kanyiwaiwa netɨ nanyisamɨ naiwaiwaapɨ saiwa tɨtɨhɨ akɨtɨhaiwa nanyisataise, satɨtɨ netɨ japɨhɨ gisunyaatɨ jɨpatɨpiyataayo, sahɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ bitoaitaatɨwo.
13 Autaahaatɨho sangi nisɨhiyaate, satatɨ nasamahanataatɨ amɨ isɨhiya kɨmbɨhɨ Babironɨhanda bimohiyɨhiyaapɨ amɨ siya nisɨhiyaare tatɨ namɨhainjawɨhiya sangi asisɨha gaahure satawaatopo.* Aihɨ amɨ nisɨ maasɨhɨho akohomatiyatɨ nɨngi otɨpɨpatapɨ andɨtɨnisɨho Maakɨhoaisangi asisɨha gaahure, satataase. 14 Sahɨ Kɨraisihomɨhiyaatɨ maarɨho biyaatɨ akɨtɨnɨhɨ namɨnɨhaayo, tɨwɨ nasoandaatɨwɨ gerɨnɨwɨ bimaawɨse.
Sahɨ Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitɨwɨhiyaatisɨ samɨ maarɨho biyatɨ wɨsaitatɨ napaisaatɨtane, ndɨ nɨnɨ Pitaahonɨnɨ utɨpɨho kɨmo jɨpatɨpiyataayo.
* 5:13 Pitaaho aunahɨpatɨ awaipatɨ Romɨhandapɨ sɨwipatɨ namɨhanatɨ, “Babironɨhanda” bimohiyɨhiyo, tatɨ kandaase.