13
Nnɛ I Kuɖɔɛ Ɖe.
Si loawo siɖe agbãagbã wa i maturi gu Ɣaa makpabo ɔɖuɖu sɛ maɣɛ ɔɣɛ fiɛ loisɛ loɖɔɛ maturi ne, wũ kutsuɛ iɣɛ ɔɖuɖu ne, siefe kere iɖe lɛ ipoodzɛ mato masa. Si loawo Ɣaa kanya ɔɖi fiɛ loanɔ awɛrɛra karɔ̃, loba inɔgba ɔɖuɖu fiɛ loba kafɔkaɖe ga loawo abe ɔrui fiɛ lona kuɖɔɛ ne, loiɖe kuira. Si losu wũ karana ɔɖuɖu lotã mawɛrɛba fiɛ lotã matsuedza me ɣɛɛ lona kuɖɔɛ lotã maturi ne, loiɖe kuira. Kuɖɔɛ sɛ kuɣara so, kuba kayiribielea. Kuisɛ kubɛbɛ anɔ, kuisɛ kukɔlɛ so kato, kuisɛ kuɖe ndamu. Kuɖɔɛ na atsuele, kuisɛ kubie kɔ̃ ɔnɔwɛ̃ saã ɔkpɛ, kuisɛ kuna sikpã malamala. Kuɖɔɛ iisɛ kumɔɛ̃ akpi kupia i ɔtu ame dzoroo. Kuisɛ kuna isoɣɔ i ikpi iso. Ɣɛɛ so sɛ siɣɔ kɔ̃ i isɛɛ iso. Kuɖɔɛ sɛ kufɔ ira biara pɔkɔsɔɔ, nrɔɔ̃ iisɛ mifɛ̃ kɔ̃ i ɔriinyɔ gu kafɔkaɖe ame, kuɖɔɛ ba ɔdzini.
Kuɖɔɛ na kawirikɔ̃. Ɣaa kanya iɖi to iafe, siɖe agbãagbã iɣɛ to iafe, fiɛ inɔgba ana ɔwi to ɔ̃afe. Alasɔ inɔgba gu kanya iɖi karatã ga i Ɣaa ɔtã bo ne, iiro ɔyi. 10 Ɔwi gɔ i nnɛ loyi iro aaba ne, iyɔ nnɛ loiro ɔyi ɔwi to ɔ̃afe. 11 Ɔwi gɔ loɖe ɔbiɛtɛ ne, loɖe ika lɛ ɔbiɛtɛ awe, lobu iti ame lɛ ɔbiɛtɛ fiɛ wũ ara karɔ̃ inɔ ana ɔse lɛ ɔbiɛtɛ. Ɣɛɛ kiniɔ gɔ loɔmɔ ne, loɔnyua sibiɛtɛ ɔwi ara losɛ ala ana me kusia. 12 Ara wa boto bonyɔ kiniɔ ne, boto bonya furufuru lɛ aɣɔɣɔɛ ame boto bonyɔ. Kama kama ne, boto boanya ara anɔ ku anɔ. Ara wa loɣe kiniɔ ne, aiyi pelepele ɣɛɛ kama kama ne, nto loatsue wã kukaakɔ lɛ kumɛgɔ ame i Ɣaa ɣe me kukaakɔ.
13 Ne ɔso ne, ara ka atɛ aɖe mpia. Wã nɖe kafɔkaɖe, ɔriinyɔ gu kuɖɔɛ. Ɣɛɛ nnɛ lomɔ iɖo i wã ɔɖuɖu ame nɖe kuɖɔɛ.