2
Paulo Ɔɖe Ika I Kristo Iso.
Manyii, ɔwi gɔ loba loaɣere mi Ɣaa itɔ̃me wɛrɛa ne, iiɖe ɔnyamɛrɛ̃ gu kayiiso inɔgba ame loba loaɣere mi. Ɔwi gɔ lowe i mi kɔrɛ ne, loiɖe mi ika i kuira iso iɖo Yesu Kristo iso gu ɔ̃ kukpi i kudziri iso. Ɔturi gɔ nna ɔle gu ngɔ nsɛ ɔnigã ɔti ɔkpakpa loɖe ku ɔwi gɔmɔ ame. Minya i wũ ara ite ame ɔɖuɖu sɔ loiɖe ɔturi gɔ nsɛ ɔɣɛ atɔ̃me siare loɖe. Ɣɛɛ wũ itɔ̃me ɔte sɔ Ɣaa Siwarã ɔle pia gbaã. Ne ɔso loibabie sɔ mi kafɔkaɖe si kasia i maturi inɔgba iso ɣɛɛ ne, kasia i Ɣaa ɔle iso.
Ɣaa Siwarã Ɣe Ira Biara I Ɣaa Iso.
Ɣɛɛ mma loɔmɔ i Ɣaa Siwarã ame ne, losɛ loɣere ma Ɣaa itɔ̃me i inɔgba kɔlɛa ame, iiɖe kayi gagbe inɔgba gu atakere ma ɔle maɔfɔ ma iso itɔ̃me nto loɣɛ. Iwola nɛ loto loɣɛ ala ngbe ne, Ɣaa ɔfu ne ara, ɔkɔla ne i ɔ̃ ame. Ɣɛɛ ɔsia ne ita kokooko ta kayi karɔ̃kasɛkɔ̃ sɔ ne iso ɔ̃aki fiɛ ɔ̃aɖi bo. Kayi gagbe atakere kuwɛ̃ iiɣe iwola nɛgbe. Alasɔ si maɣe ne ne, tee maibapɛ Bosate mamatãra i kudziri iso. Ɣɛɛ matsɛrɛ i Ɔko Sekelea ame sɔ,
“Ara wa i kuwɛ̃ iinya,
ɣee kutsue iinɔ
gu nnɛ i kuwɛ̃ iibu ɔnya ne, ne i Ɣaa
ɔledza ɔsɛ ɔtã mma nsɛ maɖɔɛ wũ ne.”
10 Ɣɛɛ bo ɔso i Ɣaa ɔɖi awɛrɛra wagbe ɔbɔ i ɔgbami iki i ɔ̃ Siwarã iso.
Ɣaa Siwarã sɛ sinyɔnyɔ ira biara sitsue fiɛ siɣe ta Ɣaa ara wɛrɛa. 11 Kumɛgɔ i ɔturi siwarã dzɛ mpia i ɔ̃ ame ɣe ira biara i ɔ̃ iso ne, ngbɔ ame i Ɣaa Siwarã ɣe ira biara i Ɣaa iso ne. 12 Bo ne, iiɖe siwarã dzɛ nto siɖe kayi gagbe iso mpia i bo ame. Ɣɛɛ Ɣaa Siwarã dzɛ nsɛ sitã bonɔ bo karatã ga i Ɣaa ɔtã bo karɔ̃ mpia i bo ame. 13 Ne ɔso ne, iiɖe kayi gagbe iwola nɛ bosuã bobɔrɛgu i maturi kɔrɛ ara boto bote mi. Ɣɛɛ bosɛ boɖi Siwarã ame ara karɔ̃ bote mi ma ame i Siwarã pia. 14 Ɔbiara gɔ i Ɣaa Siwarã iito siɖe iso ne, ɔ̃ibawo Ɣaa Siwarã karatã gagbe ɔfɔ. Ɔ̃ibanɔ kã karɔ̃ ana alasɔ kare adzimira i ɔ̃ kɔrɛ. Ngɔ ame i Ɣaa Siwarã pia to ɔ̃anɔ ara wagbe karɔ̃ fiɛ ɔ̃ana wã kusia. 15 Ngɔ i Ɣaa Siwarã to siɖe iso ne, ɔsɛ ɔnya isɛɛ gu ilalaa ɔɖi ite. Ɣɛɛ maturi iisɛ manya wũ maɖi ite. 16 Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ,
“Nna nɣe Bosate iti ame?
Fiɛ nna loate wũ ara?”
Ɣɛɛ bo ne, Kristo adzuni mpia i bo ame.