3 YOHANES
Yohanes Ɔko Tɛare
1
Ɔko gɔgbe ɔbɔrɛ i mme mafɔɖedze ɔkpakpa kɔrɛ nto losese-ɔ, Gayo wũ ɔnyii gɔ lobua nsɛ loɖɔɛ.
Wũ ɔnyii ɖɔɛse, nsɛ lokparama kayi ɔwi biara sɔ kayi si kalɛgu-ɔ, si awe i isosarɛ ame lɛ kumɛgɔ ilɛgu ta fɔ ɔkala. So ɔɣɔ me gbaã gɔ manyii fɔɖedze mawɛ̃ ɔba maaɣere me sɔ akpese amɔɛ̃ ɔnukuare ato teteree lɛ kumɛgɔ amɔɛ̃ ala kokooko. Gɔ lonɔ sɔ wũ mabi si ngbã i ɔnukuare ame ne, so ɔɣɔ me gbaã.
Mafɔɖedze Ɔle Gayo.
Wũ ɔnyii ɖɔɛse, asɛ abara nnɛ lokote i kumɛgɔ asɛ afɔ manyii fɔɖedze titirio mafɔ. Maɔba maaɣere mafɔɖedze ikuri nɛ mpia i ngbe kumɛgɔ asɛ aɖɔɛ ma. Loto-ɔ i kukpa sɔ kɛlɛgu i katɔ̃ si abuai ma kumɛgɔ lokote i Ɣaa karabara ame sɔ maakɛlɛgu ma irisɛ i katɔ̃. Alasɔ Ɣaa iyere ame iɖe maɣo ɔri fiɛ maifɔ kuira mabɔrɛgu i mma loiɖe mafɔɖedze kɔrɛ. Ne ɔso ikote sɔ bo ma nɖe Kristo mare aabuai mmagbe si iate sɔ mawɛ̃ boɖe i ɔnukuare karabara ame.
Yohanes Ɔɖe Ika I Diotrefo Gu Demetrio Iso.
Lotsɛrɛ ɔko kurukutua ɔwɛ̃ losese mafɔɖedze ikuri, ɣɛɛ Diotrefo gɔ losu so ɔbara ma tɔ̃ɖedze iiwarɛ me ɔpia i kuira ame. 10 Si loba loabo ne, loaɣere mi ara nyanyarĩa wa ɔɖuɖu ɔto ɔɣɛ i bo iso, gu mila mɛ ɔsɛ ɔla. Fiɛ iiɖe ne kere, ɣɛɛ si manyii fɔɖedze ɔba ne, ɔsɛ̃ sɔ ɔ̃isibafɔ ma. Nnɛ lobua inyanyarĩ iɖo nɖe sɔ, ɔ̃isɛ ɔtã manyii mama ɔri sɔ mafɔ mafɔ, ɣɛɛ ɔsɛ ɔsa mma lobie sɔ maafɔ ma ɔɖi i mafɔɖedze ikuri ame.
11 Wũ ɔnyii ɖɔɛse, daasuã ira lalaa ibara, ɣɛɛ suã isɛɛ ibara, alasɔ ngɔ nsɛ ɔbara isɛɛ ne, Ɣaa ɔre ɔɖe fiɛ ngɔ nsɛ ɔbara ara lalaa ne, ɔ̃iɣe Ɣaa.
12 Ɔbiara to ɔɖe ika sɛɛ i Demetrio iso, fiɛ ɔ̃ nsɛgbai sɛɛ mɔmɔ ana kɔra to miɣɛ ara sɛɛ i ɔ̃ iso. Bo wũ boto boɖe aɖansiɛ sɛɛ i ɔ̃ iso fiɛ miɣe sɔ nnɛ boto boɣɛ ne, gbaã iɖe.
Yohanes Ɔkala Gayo.
13 Atoa sɔ ara gbodzoo pia loabie sɔ loɣere-ɔ ne, loibaɣere-ɔ iki i ɔko ame. 14 Ɣɛɛ lofɔ loɖe sɔ iibadzoro ne, boto boasarɛ anɔ ku anɔ fiɛ boaɖe ika.
15 Isobuɛ si iwegu-ɔ. Fɔ malaa ɔɖuɖu sɔ maya-ɔ o-o. Mme wũ loya bo malaa ɔɖuɖu i mmɔ kukaakɔ.