20
Mapia Tsirise Kunyiborei Masɛ Akɔ Ipemu Iwɛ̃.
Ne lonya Ɣaa kpabo ɔwɛ̃ ɔso ɔbɔrɛ i kato ɔto ɔba ɔto iwo gudua wodoroa sibɔi gu kunyiborei siare i kɔrɔ̃. Ɔmɔɛ̃ aɣɛ wa nɖe aɣɛ kuere wa mpia ta kokowi fiɛ masɛ makpere wã sɔ Ɔbosam gu Satana. Ɣaa kpabo ɔnyi wũ ɔsɛ akɔ kakpi. Ɔfuĩdza aɣɛ ɔpia i iwo gudua wodoroa ame, ɔsɛ̃ ne kanya kpa, fiɛ ka ɔsu itsuebi ɔsɛ̃ iwo kanya sɔ si ɔ̃isibana ɔri ɔkɔ nɖebi ɔyura gbɔgbɔɔgbɔ akɔ kakpi kama. Ne kama ne, maaɖi wũ ɔwi kɛkɛĩ kere.
Ne kama ne, lonya maturi mawɛ̃ si i sigaraiyara iso fiɛ matã ma ɔle sɔ maɣɛ atɔ̃me. Ma nɖe mma maɖoe alasɔ maɖe aɖansiɛ i Yesu gu Ɣaa itɔ̃me iso sikala ne. Mmagbe iibɔ ma ati karɔ̃ matã bɔi lalaa, ɣee ɔ̃ kumiamia itĩ, fiɛ maifɔ ɔ̃ ikparĩ i itɔngbo ɣee kɔrɔ̃ iso. Mata masɛ ngbã fiɛ maɖegu Yesu sigara akɔ kakpi. Makpise ita ɖeakatɔ̃ i ngbe ne. Makpise tsɔra iita gbɔgbɔɔgbɔ akɔ kakpi ɔfe. So aaɣɔ makpise ɖeakatɔ̃ ma loata fiɛ maase sekelee. Kukpi nyɔare iisibawe ɔle i ma iso. Maaɖe Ɣaa gu Kristo masɔrɛdze fiɛ maaɖegu wũ sigara akɔ kakpi.
Maɖe Ɔbosam Iso.
Si akɔ kakpi ɔɔfe ne, mato maaɖi Ɔbosam i iwo gudua wodoroa ame. Ɔ̃abɔrɛ ɔsɛ ɔ̃asɔsɔla kayiiso akpakpai aka ana maturi ɔɖuɖu ma nɖe Gog gu Magog. Ɔto ɔ̃asa ma kanya ɔtã kakpã fiɛ mato maasi lɛ ɔpo ame iwarĩ. Masɛ maki i kayiiso ɔɖuɖu fiɛ maba maaki malɔ Ɣaa maturi gu ɔmagɛ̃ gɔ i Ɣaa sɛ ɔɖɔɛ. Ɣɛɛ ɔtɔ ɔbɔrɛ i kato ɔba ɔ̃atsuedza ma pelepele. 10 Masu Ɔbosam gɔ losɔsɔla ma mafuĩdza mapia i itɔkpe siare nɛ atɔgɛrɛĩ lowara ame. Ngbe masu bɔi lalaa gu mila kanyaɖidze mafuĩdza mapia mafegu ne. Maate ma ɔɣiã i ngbe kasɛ̃ i kakɔme ɔwi daaro.
Ɣaa Ɔɣɛgu Kayiiso Ɔɖuɖu Atɔ̃me.
11 Ne lonya Sigarayara fudza siare iwɛ̃ nɛ iso i ɔwɛ̃ si ne. Kato gu karɔ̃ ɔyu i ɔ̃ katɔ̃ fiɛ maisina kawekɔ̃. 12 Lonya makpise, maturi nyaa gu mma loinya gɔ maɣɛ i sigaraiyara katɔ̃. Mabusi siko, fiɛ maledza ɔko mama ibusi, ɔ̃ nɖe ngbã ɔko ne. Masu ara wa matsɛrɛ mapia i siko ame maɣɛgu makpise atɔ̃me i ma kurabarara kanya. 13 Ɔpo ɔɖi makpise ma mpia i ɔ̃ ame ɔtã fiɛ kukpi gu ikpibiɔ ana ɔɖi makpise ma mpia i ma ame matã fiɛ Ɣaa ɣɛgu ɔbiara atɔ̃me i ara wa ɔbara kanya. 14 Ne kama ne, masu kukpi gu ikpibiɔ mafuĩdza mapia i itɔkpe siare ame. Itɔkpe siare nɛgbe nɖe kukpi nyɔare ne. 15 Ɔbiara gɔ iyere mainya matsɛrɛ i ngbã ɔko ame ne, masu wũ mafuĩdza mapia i itɔkpe siare ame.