4
Kumɛgɔ Mato Masɔrɛ Ɣaa I Ɔ̃ Sigarakaɖekɔ̃.
Nwagbe kama ne, lonya kayogodɔ̃ ga losese kase i kato.
Ne silɔ dzɛ loɖe katɔ̃ siɖegu me ika fiɛ sire lɛ kadadã ɔkpere me siɣere sɔ, “Ya ba i kato ngbe si loɖi ara wa loaba i nwagbe kama lote-ɔ.” Ɔluwɛ̃ ne, Ɣaa Siwarã ɔbo i wũ ame lonya sigaraiyara i kato nɛ iso i ɔwɛ̃ si. Ngɔ nsi i sigaraiyara iso to ɔfiɛ lɛ yaspa gu sardis ata wa lofɔ kuɣa fiɛ ɔbebei gɔ nto ɔfiɛ teteree lɛ emerald ita ɔki ilɔ sigaraiyara. Sigaraayara sinyɔ-ana mama ana ɔki alɔ sigaraiyara nɛgbe fiɛ makpakpa sinyɔ-ina ma mpia awu fudza fiɛ matɔ̃me sikãrɛtɛa sigaraikoto si i sigaraiyara wagbe iso. Kado imama gu kado iɖu gu silɔ agbãagbã to abɔrɛ i sigaraiyara ame. Sikaniɛ aka akɔdzɛ ɔmɔɛ̃ sito i sigaraiyara katɔ̃. Nwagbe nɖe Ɣaa Siwarã aka akɔdzɛ ne. I sigaraiyara katɔ̃ ne, ira iwɛ̃ nɛ nse lɛ ɔpo nɛ masu aɣɔɣɔɛ wa ame lobua akpa mabara ala se, fiɛ ne ame ɔkpa waĩ.
Ara ana awɛ̃ wa mba ngbã fiɛ anɔmi ɔyi wã iso katɔ̃ gu kama ɔki alɔ sigaraiyara kakɔi biara. Ara wa mba ngbã ngbe iɖeakatɔ̃ se lɛ dzata, inyɔare se lɛ nantsuĩrɛrɛ̃, itɛare katɔ̃ se lɛ ɔturi kare fiɛ inaare se lɛ finikpo gɔ nto ɔfɛrɛrɛ awe. Ara ana wa mba ngbã ngbe ɔɖuɖu ba abue akuɔ akuɔ, fiɛ wã iso kakɔi biara ɔyi ku anɔmi. Kasɛ̃ i kakɔme ne, ato kuka gɔ aisɛ alo sɔ,
“Isekele, isekele, isekele
nɖe Bosate Ɣaa gɔ nɖe Ɔle Ɔɖuɖu Sate
ngɔ loɔsɛ ngbã ɔnya, fiɛ ɔsi ngbã, fiɛ ɔto ɔ̃aledza iba.”
Ɔwi biara ne, ara wa mba ngbã ngbe to asu ile gu kato ikɔlɛ gu siba ipɛ atã ngɔ nsi i sigaraiyara iso fiɛ ɔ̃ibakpi ɔnya. 10 Si ato abara ngbɔ ne, makpakpa sinyɔ-ina mamɔ sɛ makɔlɛ mafu i ɔ̃ katɔ̃ masɔrɛ ɔ̃ gɔ nsi ngbã ɔwi biara. Masɛ maɖi ma sigaraikoto masɛ i sigaraiyara katɔ̃ maka kuka male wũ maɣɛ sɔ,
11 “Bosate gu Ɣaa!
Isekele, kuwarɛ gu ɔle ɔkotegu-ɔ.
Alasɔ fɔ lobara ara ɔɖuɖu,
abara wã fiɛ atã apia ngbã
i fɔ kuɖɔɛ kanya.”