5
Tamata rebe esi hlaleke Tuhane, ro tiaru kbasaesi mo
5:1-5
Tamata rebe ihlaleke be Yesuse mere Maka Hlamate rebe Alla ItalukeNi, hoko tamata mere Alla eni nenae. Tamata rebe ioki amate sae hoko ioki eni nanare lekwe. Sepo ite lalema titinai loko Alla kai ite lulu Eni pletaru, hoko ite rekwa be mere ite oki Alla Eni nanaru. Le sepo ite lalema titinai loko Alla, suke lulu Eni pletaru. Kai Eni pletaru susa kena ite lulu mo. Le pusue Alla Eni nanaru esi ktili kena lesi ro tiaru esi kbasaru mei nusa neune meije, le esi hlaleke be Yesuse Alla Eni Nanae. Tamata rebe esi lesi ro tiae mei nusare esi kbasaru batuke sie rebe esi hlaleke be Yesuse Alla Eni Nanae.
Yesuse Iono tamata kai Iono tamata irue kai Alla eti pela
5:6-12
Yesuse Kristuse, Alla Eni Nanae rebe Iluake lomei nusare. Yohanese pembatise, ibaptiseNi kena kwele. Eni lalakwe esiri kena pakuI ahlake ai bataije. Iluake batuke baptiseNi kena kwele mo, po Isuka kena bunuI kai Eni lalakwe esiri bei nanakwalaIje. Kai Ro Misete ruaI beteke yelu rebe nkenale kena Yesuse, le Ro Misete Ilemake mo. 7-8 Hoko rebe saksi kena Yesuse, saksia telu: Ro Misete, kwele kai lalakwe. Yela telu mere utiluke bukti kena Yesuse. Piasare ite lene loko tamata telu esi sasike pakala esa, po Alla Isasike ektili lesi bei tamata esi saksire le Ile Alla. Kai Ilepae loko Eni Nanare ruaI. 10 Bei mere hoko tamata rebe ihlaleke loko Alla Eni Nanare, irekwa me lalei be Alla Isasike mere tinai. Po tamata rebe ihlaleke loko Alla more, ilene loko Alla Eni lepata loko Eni Nanare mo, hoko inoake be Alla Ilemake. 11 Alla Eni lepate ete itere elere: Alla Iono ite supu rue mise eti pela peneka, kai supu rue mise eti pelare bei hlaleke loko Eni Nanare. 12 Tamata rebe iesa kai Alla Eni Nanare, namake isupu rue kai Alla eti pela. Tamata rebe iesa kai Alla Eni Nanare mo, namake isupu rue kai Alla mo eti pela.
Ite nehe kena kotie loko Alla ete iteki ebearu
5:13-17
13 Au leki sulate meije ete imi rebe hlaleke loko Alla Eni Nanare leke imi rekwa titinai be imi supu rue kai Alla eti pela peneka. 14 Kai ite nehe kena kotie loko Alla, le ite rekwa be sepo ite kotie saisa rebe lulu Eni sukare hoko Irilukele ete ite. 15 Hoko sepo ite rekwa ele mere, hoko ite rekwa lekwe be saisa rebe ite kotie beiNe, Iriluke ete ite peneka.
16 Sepo imi selu kwalimi pise betami sae pine iono dosa rebe eono irue lau bei Alla mo, hoko suke imi kotie loko Alla etei, leke Alla Iono isupu hlamate kai irue mise eti pela. Imi ono mere ete sie rebe esi ono dosa rebe elikusi kena matale more. Po dosa me pine tamata ionoe hoko irue lau bei Alla. Dosa mere, au beteke mo be suke imi kotie loko Alla lele. 17 Pusue nsalalaru mere dosa, po dosa leini me supu ampunele leke supu rue kai Alla eti pela.
Lepate mulini
5:18-21
18 Ite rekwa be tamata rebe Alla Eni nanae kenai pende, iono dosa rame moneka, le Alla Eni Nanare Irakai hoko ilesi ro tiare esi kbasare.
19 Ite rekwa be itere Alla Eni nanae, kai pusue nusa meije ro tiaru esi elake ekbasaele.
20 Ite rekwa be Alla Eni Nanare Iluake loko ite peneka kai Iatetuke ite peneka, leke ite rekwa Alla rebe nkenale. Ite kai Allare esa kai ite kai Eni Nanae Yesuse Kristuse esa lekwe. Ilere, Alla rebe nkenale kai rebe Iono rue mise eti pelare.
21 Kwali betaya! Imi tatu loko Tuhane tinai more yake.
Hlamate, Yohanese