3
Iké’yúhíí, shik’ííyú, nohwá da’ohkąąh, nohweBik’ehń biyati’íí dagoshch’į’ dahot’éhé nṉee bitah dididlaadgo ya’ihédaanzį doleełgo, akú nohwitahyú ágot’eehíí k’ehgo bá da’ohkąąh; Ła’íí nṉee dabíí zhą́ bik’ehgo ádaat’eehíí, ła’íí doo bik’ehyú ádaat’ee dahíí bits’ą́’ nohwide’ṉiił doleełgo bá da’ohkąąh ałdó’: nṉee doo dawa bi’odlą’ daagolį́į́ da. NohweBik’ehń da’áṉííyú át’éhi nlįį, áń nłdzilgo nasozįįgo ánohwiłsį, ła’íí nchǫ’íí bits’ą́’zhį’ ánohwiłsį. Hadíí bee nohwá ndaagosiit’ąąhíí bikísk’eh ádaanoht’ee, ła’íí dayúweh begoldohgo ágádaanoht’ee doleełgo nohweBik’ehń biláhyú nohwaa da’óndlii. NohweBik’ehń nohwijíí dawa bee Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwił daanzhǫǫ ánohwiłsį le’, ła’íí bidag ádaanoht’eego Christ biba’ ádaanoht’eego ánohwiłsį le’. Shik’ííyú, Jesus Christ nohweBik’ehń bizhi’ biláhyú nłdzilgo nohwich’į’ hahiidziigo gádaanohwiłn’ṉii, Nohwik’isn, ínashood nlíni, doo na’iziid dahíí, nohwił ch’ídaagosiit’aaníí doo yikísk’eh at’éé dahíí bits’ą́’zhį’go ádaanoht’ee. Dánohwíí bídaagonołsį, nohwedaanołt’eego nzhǫǫ: nohwitahyú nahiikaidá’ néé nada’idziid ni’; Dá doo bich’į’ nadaahi’ṉííłé doo hadíń bił da’iidąą da ni’; áídá’ tł’é’gee hik’e jįįgee nyeego nada’idziid ni’, doo ła’ nadaanohwinłtł’og da doleełhíí bighą: Doo nohwá goz’ąą dahíí doo áí bighą ágádaahiit’įį da, ndi nohwedaanolt’ee doleełhíí bighą nohwiṉááłádaahiit’įį ni’. 10 Nohwitahyú nahiikaidá’ gádaanohwiłn’ṉii ni’, Hadíń doo na’iziid dahíí doọ iyąą da le’. 11 Nohwíí ła’ doo nłt’éégo ádaanoht’ee dago nohwa’ikodaandzį, doo nada’ohsiid dago, doo nohwidildoo dahíí nadaanohwinłtł’og ląą. 12 Nṉee ágádaat’eehíí Jesus Christ nohweBik’ehń biláhyú nłdzilgo bich’į’ hahiidziigo gádaałn’ṉiigo bidag yádaahiilti’, Nłt’éégo nada’ohsiidgo dánohwíí nohwihidáń daahsąą. 13 Nohwíí shik’ííyú, nłt’éégo ádaanoht’eehíí bik’e hohkáh hela’. 14 Díí naltsoosíí biyi’ nohwiyati’íí nṉee ła’ doo yikísk’eh at’éé dayúgo, áí nṉeehíí dabídaagonohsįgo bits’ą́’zhį’ ádaanoht’ee, áí bighą ídaayándzį doleeł. 15 Ágát’éé ndi doo bik’edaadinohṉiihgo baa natsídaahkees da, ndi nohwik’isnhíí k’ehgo bich’į’ yádaałti’go bił ch’ídaagonoh’aah. 16 NohweBik’ehń, bits’ą́’dí’ iłch’į’gont’ééhíí, dabíí dábik’ehn dawa bee iłch’į’ gont’ééhíí nohwiká’ áyíłsį le’. Daanohwigha nohweBik’ehn nohwił daanlįį le’. 17 Shíí Paul, Gozhǫ́ǫ́, daanohwiłdishṉiigo dashíí shigan bee k’e’eshchii, díí k’ehgo shinaltsoos dawa biká’ daasdzoh: áí k’ehgo k’e’eshchii. 18 Jesus Christ nohweBik’ehń biłgoch’oba’íí daanohwigha bee nohwich’į’ goz’ąą le’. Doleełgo at’éé.