5
Nṉee daantį́į́gee Jesus, Christ nlįįgo yodlaaníí, Bik’ehgo’ihi’ṉań bizhaazhé nlįį: áík’ehgo dahadíń nohwiTaa bił nzhooníí, bizhaazhé ałdó’ bił nzhǫǫ. Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwił daanzhǫǫgo, ngon’ááníí bikísk’eh ádaant’eeyúgo, áí bee Bik’ehgo’ihi’ṉań bichągháshé nohwił daanzhǫǫgo bídaagonlzį. Bik’ehgo’ihi’ṉań ngon’ááníí bikísk’eh ách’ít’ééhíí, áń koł nzhóni at’éé: áń ngon’ááníí bikísk’eh ách’ít’ééhíí doo nyee da. Dahadíń Bik’ehgo’ihi’ṉań bizhaazhé nliiníí ni’gosdzáń biká’ ágot’eehíí yitis nlįį: nohwi’odlą’íí bee ni’gosdzáń biká’ ágot’eehíí bitis daandlįį. Hadíń ni’gosdzáń biká’ ágot’eehíí yitis nlįį? Dahadíń Jesus Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’ nlįįgo yodlaaníí zhą́. Jesus Christ tú hik’e dił biłgo bee nyáá, doo dá tú zhą́ bee da; tú hik’e dił biłgo bee nyáá. Holy Spirit da’aṉii nlįįhíí bighą da’aṉiigo baa nagolṉi’. Taagi yaaká’yú da’aṉiigo baa nadaagolṉi’, nohwiTaa, hik’e Yati’ nlíni, ła’íí Holy Spirit: áí taagihíí dała’áhi at’éé. Taagi ni’gosdzáń biká’ da’aṉiigo baa nadaagolṉi’, Holy Spirit, hik’e tú, ła’íí dił: díí taagihíí dáłełt’eego ádaaṉii. Nṉee nadaagolṉi’íí hódaayélts’ąą, áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań nagolṉi’íí itisgo ádaanzįgo hódaayélts’ąągo nłt’éé: áí nagolṉi’íí dabíí biYe’ yaa nagolṉi’híí át’éé. 10 Dahadíń Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’ yodlaaníí, dabíí da’aṉii na’goṉi’go yígółsį: dahadíń Bik’ehgo’ihi’ṉań doo yodląą dahíí, łé’iłchoogo áyíłsį; biYe’ yaa nagolṉi’íí doo yodląą dahíí bighą. 11 Díínko yaa nagolṉi’íí át’éé, Bik’ehgo’ihi’ṉań ihi’ṉaa doo ngonel’ąą dahíí nohwaa daidez’ąą, díí ihi’ṉaahíí biYe’ yiyi’ golį́į́. 12 Dahadíń Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’ yigoyiłį́į́híí ihi’ṉaa doo ngonel’ąą dahíí yee hiṉaa; dahadíń Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’ doo yigoyiłį́į́ dahíí doo áík’ehgo hiṉaa da. 13 Díí k’e’eshchiiníí nohwíí, Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’ daahohdlaaníí nohwich’į’ k’e’eshchįį; ihi’ṉaa doo ngonel’ąą dahíí bee daahinohṉaa bídaagonołsį doleełhíí bighą, ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’ bizhi’ dayúweh daahohdląą doleełgo. 14 Díínko bee bada’óndlii, nt’éhéta biká da’ohiikąąh, bíí hát’ííníí bik’ehgoyúgo, nohwidits’ag: 15 Nt’éhéta biká da’ohiikąąhgee nohwidits’ago bídaagonlziyúgo, biká da’ohiikąąhíí daasiit’įįdgo bídaagonlzį. 16 Dahadíń bik’isn nchǫ’íí doo bighą da’itsaah dahíí ye’at’į́į́go yo’įįyúgo, yighą okąąh le’, áík’ehgo nchǫ’íí doo bighą da’itsaah dahíí ye’ádaat’iiníí Bik’ehgo’ihi’ṉań ihi’ṉaahíí bá baa daide’aah doleeł. Nchǫ’híí bighą da’itsaahíí gólį́į́: áí bighą hadíń okąąh le’ doo dishṉii da. 17 Doo bik’ehyú ánách’ot’įįł dahíí dawa nchǫ’ihíí át’éé: áídá’ nchǫ’íí doo bighą da’itsaah dahíí gólį́į́. 18 Dahadíń Bik’ehgo’ihi’ṉań bizhaazhé nliiníí doo nchǫ’go at’į́į́ dago bídaagonlzį; Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’ nłt’éégo bistįį, áík’ehgo nchǫ’i nlįįhń doo bíhi’náh dago ábíłsį. 19 Bik’ehgo’ihi’ṉań bits’ą́’dí’ daandlįįgo bídaagonlzį, áídá’ ni’gosdzáń dágoz’ąą nt’éégo nchǫ’i nlįįhń yebik’eh. 20 Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’ nyáágo nohwił ídaagozįgo ádaanohwizlaahíí bídaagonlzį, Bik’ehgo’ihi’ṉań da’aṉii nlíni bídaagonlzį doleełgo; dabíí da’aṉii nlíni biyi’ daagondlįį, biYe’, Jesus Christ biyi’ daagondlįį. Díí Bik’ehgo’ihi’ṉań da’aṉíhi, ła’íí ihi’ṉaa doo ngonel’ąą dahíí át’éé. 21 Shichągháshé, nadn’áí bee daach’okąąhíí bits’ą́’zhį’ ádaanoht’ee. Doleełgo at’éé.