8
Áík’ehgo k’adíí Christ Jesus biyi’ daanlíni, bighą bił ch’ígódeeh doleełíí da’ádįh, áí doo bi’at’e’ nchǫ’íí yikísk’eh ádaat’ee da, áídá’ Holy Spirit zhą́ yikísk’eh ádaat’ee. Christ Jesus biyi’ nshłįįgo, Holy Spirit behinshṉaahíí binawodíí nchǫ’íí binawodíí bee dastsaah doleeł n’íí yits’ą́’ shinłtį́į́. Jews bich’į’ begoz’aaníí nchǫ’go be’ádaant’eehíí bighą doo nalwod da silįį, áík’ehgo begoz’aaníí doo áyóléh át’éé da n’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań áyíílaa, áń dabíí biYe’ nohwits’í nda’iłsiihíí k’ehgo at’éégo nohwinchǫ’híí bighą yinł’a’, áík’ehgo nchǫ’íí nohwits’í yiyi’ golííníí bił ch’ígódeeh doleełgo bángot’ą́ą́: Néé doo nohwi’at’e’ nchǫ’íí bikísk’eh ádaant’ee da, áídá’ Holy Spirit zhą́ bikísk’eh ádaant’eehíí bighą begoz’aaníí dábik’ehgo aṉííhíí bikísk’eh ádaant’ee. Hadíí dabíí bi’at’e’ yikísk’eh ádaat’eehíí bits’í hádaat’iiníí zhą́ yaa daabiini’; áídá’ Holy Spirit yikísk’eh ádaat’eehíí Holy Spirit hádaat’iiníí yaa daabiini’. Ko’at’e’ nchǫ’íí bikísk’ehyú ágot’eehíí baa koni’íí da’itsaahíí bee ká goz’ąą; áídá’ Holy Spirit bikísk’ehyú ágot’eehíí baa koni’íí ihi’ṉaahíí ła’íí iłch’į’gont’ééhíí bee ká goz’ąą. Hadíń bi’at’e’ nchǫ’íí yikísk’ehyú ágot’eehíí yaa biini’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań yik’enṉiih: Bik’ehgo’ihi’ṉań yegos’aaníí doo ye’at’éé da, da’aṉii doo áoṉéh át’éé da. Áík’ehgo hadíń dabíí bi’at’e’íí yikísk’eh ádaat’eehíí doo hagot’éégo Bik’ehgo’ihi’ṉań yił daagoyiłshóni at’éé da. Áídá’ nohwíí doo nohwi’at’e’ nchǫ’i bikísk’eh ádaanoht’ee da, áídá’ Holy Spirit yikísk’eh ádaanoht’ee, Bik’ehgo’ihi’ṉań biSpirit da’aṉii nohwiyi’ golį́į́yúgo. Nṉee ła’ Christ biSpirit doo da’aṉii biyi’ golį́į́ dayúgo, áń doo Christ bíyéé nlįį da. 10 Christ nohwiyi’ golį́į́yúgo, nohwits’í nanne’ ndi Holy Spirit biláhyú daahinohṉaa, dábik’ehyú ádaanoht’eego ánohwilaahíí bighą. 11 Jesus daztsąądí’ naadiidzaago áyíílaahíí biSpirit nohwiyi’ golį́į́yúgo, Christ daztsąądí’ naadiidzaago áyíílaahíí biSpirit nohwiyi’ golííníí biláhyú nohwits’í datsaah doleełíí ałdó’ hiṉaago ánáidle’. 12 Áí bighą, shik’ííyú, doo nt’é bighą nohwi’at’e’ nchǫ’íí bikísk’eh ádaant’ee da. 13 Dánohwíí nohwi’at’e’ bikísk’eh ádaanoht’eeyúgo nanohne’: áídá’ nohwi’at’e’ nchǫ’íí Holy Spirit bee nadaałtseedyúgo da’aṉii daahinohṉaa. 14 Bik’ehgo’ihi’ṉań biSpirit nadaabiiłaahíí dawa, áí da’aṉii Bik’ehgo’ihi’ṉań bichągháshé daanlíni ádaat’ee. 15 Holy Spirit biláhyú Bik’ehgo’ihi’ṉań bichągháshé daasiidlįį, áík’ehgo k’adíí doo isnah binant’a’ yédaaldzidhíí k’ehgo Bik’ehgo’ihi’ṉań bédaahiildzid da, áídá’, Ábba, shiTaa, daabiłn’ṉii. 16 Bik’ehgo’ihi’ṉań bichągháshé daandlįįgo nohwijíí yuṉe’ Holy Spirit dabíí nohwił nadaagolṉi’: 17 Bichągháshé daandlįįyúgo Bik’ehgo’ihi’ṉań bíyééhíí nohwíyéé doleeł, néé hik’e Christ biłgo; Christ bił nohwiniidaagonłt’éé lę́k’eyúgo, dabíí bił dała’ ízisgo be’ádaant’eego ádaanohwi’dolṉiił. 18 Yuṉáásyú baa gozhóóníí nohwádįhyú goz’aaníí ch’í’ṉah ádolṉiił, áí baa natseskeesgo díí jįįgo nyee’i biyi’ nashaahíí doo shił hago’at’éé da. 19 Dawa Bik’ehgo’ihi’ṉań áyíílaahíí Bik’ehgo’ihi’ṉań bichągháshé da’aṉii bíyéégo ch’í’ṉah ádolṉiiłíí dázhǫ́ yiká daadéz’įįgo biba’ ádaat’ee. 20 Dawahá alzaahíí doo nt’é da’ílį́į́ dago alzaa, doo hádaat’įįhíí bighą da, áídá’ ágádaat’eego Bik’ehgo’ihi’ṉań bándaagoz’ąą, ágát’éé ndi díínko Bik’ehgo’ihi’ṉań nyołíí; 21 Dawahá alzaahíí da’ílíí hileeh di’ṉii ndi bits’ą́’zhį’ hasdádokah, Bik’ehgo’ihi’ṉań bichągháshé baa gozhǫ́ǫ́ doleełgo da’itsaahíí yits’ą́’káhíí k’ehgo dawahá alzaahíí ałdó’ da’ílíí hileehíí yits’ą́’dokah. 22 Dawa alzaahíí dała’ bił na’diṉi’go ík’idi’ṉii, díí jįį t’ah ágát’éégo bídaagonlzį. 23 Áídá’ doo áí zhą́ da, néé dó’, Bik’ehgo’ihi’ṉań bichągháshé daandlįįgo ch’í’ṉah ádaanohwi’dolṉiiłgo nohwits’í ła’i ánálṉéh doleełíí biba’ ádaant’eedá’ ík’ida’n’ṉii, néé Holy Spirit nohwiyi’ na’iziid nkegonyaahíí ndi ík’ida’n’ṉii. 24 Díí nłt’éhi ndaahóndliigo hasdánohwi’do’ṉil: nłt’éhi ch’o’įįyúgo doo nt’é bighą nnach’ódlíí da: hadíń nt’éhéta yiłtsąąyúgo nt’é bighą dayúweh nyihołíí doleeł? 25 Áídá’ nt’éhéta doo daahiit’įį dahíí ndaahóndliiyúgo, hada’ólṉiigo biba’ ádaant’ee. 26 Ágát’éégo doo daanldzil dagee Holy Spirit nohwich’oṉiih: nt’é bighą da’ohiikąąh doleełíí doo bídaagonlzį da ndi Holy Spirit dabíí nohwá okąąh, néé ch’éh ádaan’ṉiihíí bighą ík’eda’n’ṉiigo. 27 Holy Spirit nṉee Bik’ehgo’ihi’ṉań báhadaadeszaahíí yá okąąh, Bik’ehgo’ihi’ṉań hát’į́į́híí k’ehgo okąąhíí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań, kojíí yuṉe’ nantaahíí, Holy Spirit binatsekeesíí yígółsį. 28 Díínko bídaagonlzį, hadíí Bik’ehgo’ihi’ṉań bił daanzhooníí, ła’íí dabíí ngonłchį́į́go yiká ádaanṉiidíí dawa dała’ nłt’éégo bá ádaalṉe’go áyíłsį. 29 Bik’ehgo’ihi’ṉań nṉee bíyéé doleełíí dabíntségo yídaagołsį, áí biYe’ yedaałt’éégo ádaabidilṉe’go dabíntsé yengon’ą́ą́, biYe’ bik’isyú łą́ą́go bíí dantsé naghaa doleełhíí bighą. 30 Bik’ehgo’ihi’ṉań bíyéé doleełíí dabíntsé yídaagołsiníí yiká ádaanṉiid: yiká ádaanṉiidíí binchǫ’íí yits’ą́’zhį’ ch’ínádaayizṉil: ła’íí ch’ínádaayizṉilíí iłch’į’daabi’dolṉiiłgo yángon’ą́ą́. 31 Áík’ehgo nt’é daan’ṉii áídá’? Bik’ehgo’ihi’ṉań bił daagohiit’įįyúgo, hadíńshą’ nohwich’į’ na’iziidgo nohwaa gonłṉee doleeł? 32 Bik’ehgo’ihi’ṉań dabíí biYe’ ndi doo t’ąązhį’ yotą’ dago daanohwigha nohwá nyinłtííníí, da’áń bił dała’ dawahá daazhógo nohwainé’ go’į́į́. 33 Nṉee Bik’ehgo’ihi’ṉań yita’hazlaahíí hadíń nt’é yik’izhį’ yidi’aah? Bik’ehgo’ihi’ṉań dábik’ehyú ádaat’éhi yiłnṉiidi at’éé. 34 Hadíń nohwił ch’ídaagógheehgo nohwándaago’aah áídá’? Christ Jesus doo nohwándaago’aah da, áń nohwá daztsąą, áídí’ daztsąądí’ naadiidzaa, áń Bik’ehgo’ihi’ṉań bigan dihe’nazhiṉéégo dahsdaa, da’áń ałdó’ nohwá ná’okąąhi at’éé. 35 Hadíńshą’ Christ bił daanjǫǫhíí yits’ą́’zhį’ ánohwile’? Doo hadíń da go’į́į́. Ya’ nyee’íí biyi’ hiikahíí Christ bił daanjǫǫhíí yits’ą́’zhį’ ánohwile’ née, ya’ nohwich’į’ nagontł’ogíí née, ya’ nohwiniidaagonłt’ééhíí née, ya’ shiṉá’ góyéé’íí née, ya’ nohwidiyágé ádįhíí née, ya’ ńgodzidíí née, dagohíí ya’ bésh be’idiltłishé bee nohwidizideehíí née? 36 Bek’e’eshchiiníí gáṉíígo, Níyéé daandlįįhíí bighą nadaanohwi’ditseedgo o’i’ááh; dibełį́į́ natseedgo bágoz’ąąhíí k’ehgo nohwaa natsídaats’ikees. 37 Dah, díí dawa bee nohwich’į’ ánágot’įįł ndi, Christ bił daanjǫǫhíí biláhyú doo adząąyú itisgo daagonelṉaa da. 38 Da’aṉii bígonsį, doo nt’é Bik’ehgo’ihi’ṉań bił daanjǫǫhíí yits’ą́’zhį’ nohwinoṉííł át’éé da, da’itsaahíí ndi, ihi’ṉaahíí ndi, Bik’ehgo’ihi’ṉań binal’a’á yaaká’yú daagolííníí ndi, spirits nchǫ’íí binadaant’a’íí ndi, spirits binawodíí ndi, dák’ad be’ágot’eehíí ndi, yuṉáásdí’ nohwich’į’ goldohíí ndi, 39 Yudahyú ágot’eehíí hik’e yuyahyú ágot’eehíí ndi, nt’éhéta alzaahíí ndi, díí dawa doo Bik’ehgo’ihi’ṉań bił daanjǫǫhíí yits’ą́’zhį’ nohwinoṉííł át’éé da, Christ Jesus nohweBik’ehń biláhyú Bik’ehgo’ihi’ṉań bił daanjǫǫ.