5
Ätrunga te Gawecewe Mule bine Yäätucäremuge
Laati te liba jäätrunguge, egä Yeesu lui Keriso sine, tabe Acejiyame me bägrä gyene. Piiyepu lui biname te singi yaanajuge babe tääpume, tabe cuta singi yaanajuge teeme bägrä tääpume. Mine liba Acejiyame tääpume singi, piiyepu jaawenanemusi tabe ngena tääpume ituge mibibine jaji, piba mine umle gemi, egä mine cuta singi teeme bägräwale bime tääpume. Mine liba jaawenanemusi Acejiyame ngena tääpume nijanininuge, peei te jaawabudnituge, egä mime singi pisi nyene teeme tääpume. Acejiyame ngena tääpume nijanininuge, mäpu lica gyene awename, ingle laasi nyene teeme bägrä, tabe ibibi gyene ai gawecewe mule bine apremelame. Peei lui mime ätrunga lui te gawecewe mule bine yaapremalemuge. Eei taatu biname te gawecewe mule bine yaapremalemuge, lui te jäätrunguge, egä Yeesu lui Acejiyame me Bägrä gyene.
Acejiyame te Yeesu Keriso ne Jeitnäjenige
Yeesu Keriso täduji ai gawecewe cabu me ai neeneni cewecu cama: teebine niiye ca ituge äciseja piiyepu teeme uudi te ituge apira. Teebine niiye taatu ca lica ituge äciseja, yepä teeme uudi te cuta tapiruji. Aceji Seemo te ai neeneni cewecu bine jaaitnäjenige, siige toraca gegi, ingle tabe lui toraca mene jiicenige. Yoo siige, teepi nesae gämi lui cina Yeesu ne jeitnäjenisi: yepä lui Aceji Seemo, yepä lui niiye, yepä lui uudi. Teeme aitneja mene lui yepä gyene. Mine biname bime aitneja ne yaacatusi, yepä Acejiyame me aitneja lui baborage gyene, siige ai lui Acejiyame me aitneja gyene, tabe lui ituge jaji teeme Bägrä poto cidi me. 10 Laati te ätrunga yaacituge Acejiyame me Bägrä cabu me, Acejiyame pui biname me ngenecu cabu teeme Bägrä ne jeitnäjenige. Yepä laati te ätrunga lica gyene Acejiyame tääpume, tabe teebine walya me jaawenuge, ingle tabe lica jäätrunguge, Acejiyame lipu teeme Bägrä ne ituge aitneja. 11 Pui aitneja lui eei gyene, egä Acejiyame te iyeteta ireclota ituge ceera mibibine, mine lui ireclota ne jepäninisi teeme Bägrä cabu ca. 12 Laati te liba teeme Bägrä cama yepä birige, tabe ireclota cama yaanajuge. Yepä laati te liba yepä lica birige teeme Bägrä cama, tabe lica ireclota cama yaanajuge.
Mene Ngälu cäco Ireclota poto cidi me
13 Cane ai ne naace tääpume bii byoogärine weeme bau me, lui cina ätrunga ne yaacituye Acejiyame me Bägrä me ngii cabu, egä weene umle äbitame egä weeme ngälu cäco ireclota pisi nyene. 14 Mine wälu cäco gemi Acejiyame me opo gaabe je, ingle mine umle gemi, egä tabe nitecijinuge mine ngena tääpume yaawejanusi teeme singi ibi. 15 Siige mine liba umle gemi, egä Acejiyame te nitecijinuge mine ngena tääpume yaawejanusi, mine cuta piba umle gemi, egä tabe nicärininuge, mine ngena tääpume ituge awejena teebine.
16 Laati te liba jääpänuge, egä nuuja ätrunga biname te niiya mule jaawenuge, lui mule te teebine budre me lica yaacanuge, tabe miiji pui biname tääpume irecu ätumuta, siige Acejiyame te teebine ireclota gaabe cabu me birige awecnista. Ai lui eei biname bime tääpume lui bime niiya mule cina teebibine lica yaawadimusi budre me. Yepä piti nemi niiya mule lui cina biname ne yaacanusi budre me, cane peei tääpume lica jiicenine irecu ätumutame. 17 Iyeta conocono mule lui niiya mule gemi, yepä iyeta niiya mule cina lica biname ne yaacanusi budre me.
18 Mine umle gemi, egä Acejiyame me bägräwale cina niiya mule lica jaawenanemusi, ingle Acejiyame me Bägrä te teebibine jäälyenganemuge, siige Satani te äblicäco oomlana. 19 Mine umle gemi egä mine Acejiyame memi, piiyepu mine umle gemi egä Satani te iyeta ai gawecewe ne ecanenige.
20 Cuta mine umle gemi, egä Acejiyame me Bägrä te ituge otni mibibine umle ceerame piba mine umle äbitame tabe, lui sine toracarage Acejiyame. Mine toracarage Acejiyame cabu ninajininige, piiyepu mine ninajininige teeme Bägrä Yeesu Keriso cabu. Tabe lui toraca Acejiyame gyene piiyepu ngälu cäco ireclota gyene.
21 Cäme binamewale, ätrunga cabu ca lui cäme bägrä gemi, weene cängena weemämu ire, egä uuje cina gone Acejiyame me puupu ne yaacatusi.
Mene ngälu peese.