15
Seben Acejiyame me Mename Seemo cina Lui Mäpu bine Tityepemisi
Piba cane jepänine mara opo gwidape ne cabucewe je, cälu te äti pana baborage gwidape. Pui lui seben mename seemo ge seben mäpu mule cama. Pui lui ceräcerägääbu mäpu mule gemi, ingle teepi Acejiyame me claabe ne pa yaapirepesi.
Puma cita ca cane jepänine gwidape ne, lui glaasi malu pana ge, uliobo cama alengläcitäneji ge. Cane cuta jepänimine lui cina ituge uutruta drowä gwidape cabu ca, teeme pana wawenäneji gwidape cabu ca piiyepu teeme ngii namba cabu ca. Teepi glaasi pana malu gome jeclajutemige, haapi bine joomlemisi, Acejiyame lui ecäranemige. Siige teepi etangenisi Acejiyame me kaakesea biname Moose piiyepu Maamoi, teeme uupera ne apu egä,
“Yageyame, kokrerage Acejiyame,
maane ngena jaawenute, baborage piiyepu miijirage gyene!
Gawe maramara biname bime Mopeyame,
määme mule lipu conocäco piiyepu toraca gemi!
Yageyame, iyeta biname cina wälu gemi määme tääpume
piiyepu määme ngii ne ewepyeräjenisi,
ingle maane taatu gäte epucäco.
Iyeta gawe maramara biname cina cirege otni
meebine opo gaabe me acitame,
ingle teepi määme conocäco atrana ne ituge päpäna.”
Ai ingwe gaabe ca cane jepänine cabucewe je lui iiwäreja mete te iitneji ge. Pui mete cabu puga ge cäbletääpe ca wawenäneji mete, Acejiyame luma enajenige. Iiwäreja mete cabu ca pui seben mename seemo cina täsige, lui bime mäpu mule puga ge. Teepi bulubulu cäbletääpe asigräreji ge, lui jugi cäco piiyepu oplacmeläja cama. Teepi gol seea ca ätäyäneji ge dare cabu. Fooa ireclota gwidape bime yepä te ecäranemige teeme yepäyepä bine gol disi. Acejiyame lui te iyeteta gyene, teeme claabe ca apanäneji ge pui disi cina. Acejiyame me kokre piiyepu apaclyera iiwäreja mete ne epu pana icwabige, kloka te lipu mete ne yaacwabuge. Nuuja te äblicäco ge piiyeme abacita, ngälu pui seben mename seemo bime mäpu cina liba pa lapiripesi.