22
Pui mename seemo te cuta nawabige ireclota niiye baduge. Niiye te päpäna taaturage ge, glaasi pana. Teeme mopecu lui Acejiyame piiyepu Maamoi teeme babo adnata puupu ge, siige puma cita ca sewelenige babo cewe gaabe cole cabu ta. Pui baduge me neeneni poto ta yepäyepä ireclota uli puga ge, lui cina twelb gääbu kuu jääpänanemäsi yepä kämäge ngalebora, iyeta mabye gaabegabe yepä gääbu. Teeme laame lui maramara gawe biname bime pita miiji wawenename. Nuuja gwidape te lica gyene pui cewe cabu, Acejiyame te lui ne ägyi. Acejiyame piiyepu Maamoi, teeme babo adnata puupu puma cirege. Acejiyame me kaakesea biname cina teeme tääpume kaakesea puma cire jaawenepesi. Teepi teeme opo ne cire jääpänepesi, piiyepu teeme mangace cabu Acejiyame me ngii oogäräneji cirege. Puma ciiye lica cirege. Teepi nuuja singi lica lampa coo bimu apaclyera tääpume, ingle Yageyame, Acejiyame, tabe sine teeme apaclyera. Teepi cirege mope biname me lenaja iyeteta, iyeteta.
Yeesu me Acnenuta
Puma cita ca pui mename seemo te cebine najige egä, “Ai peba cabu lui mene, toraca mene gemi, piiyepu miiji gemi ätrungame. Yageyame, Acejiyame, lui te ngene atwana sääcäranemuge teeme mename biname bine, tabe tityepige teeme mename seemo ne teeme kaakesea bägrä bine umle wawenename, egä ngena cina pagege watatarage äpletnera.”
Yeesu apu jiicenige egä, “Itecijinege, cane mameta gäne otni. Gege gemi, laatibi jäätrungimusi ai peba cabu lui mene gemi ciige padare poto cidi me.”
Cane, Yoane te nätecijuji ai mene piiyepu jepänemujine iyeta ai gwidape bine. Lui mename seemo te nawabetnäruji iyeta ai gwidape, cane siige natramuji teeme ernge gawe me teebine opo gaabe me acitame. Yepä tabe najuji egä, “Peei ne gone jaawenute! Cane yepä kaakesea bägrä gäne Acejiyame tääpume maane liiyepu, määme binamewale Acejiyame me mename biname cina liiyepu, piiyepu iyeta lui cina ai peba mene yäätecijemuge. Maane cebine gone opo gaabe me nacitute, yepä Acejiyame ne opo gaabe me eciti!”
10 Tabe cuta najuji egä, “Ai peba cabu ngena mene gemi ciige padare tääpume, gone yäämlitumi biname bime bau ca, ingle padare mameta gyene ai gwidape cina äpletnerame. 11 Yoo, laati bemi niiya mule biname, teepi pepu lenajame; laati bemi jugijugi muleyame biname, teepi pepu lenajame; laati bemi miiji mule biname, teepi pepu lenajame; cuta laatibi Acejiyame tääpume mara me ituge äbita, teepi pepu lenajame.”
12 Yeesu jiicenige apu egä, “Itecijinege, cane mameta gäne acnenuta. Cane cäme daremu bine cire yaawademepene biname bine ceerame teeme wawenetnäja ibi. 13 Cane niinäcegaabeyame piiyepu ceräcerägääbuyame, cane agedna piiyepu apira gäne.
14 Gege gemi pui biname, lui cina teeme cäbletääpe bine jugi cäco jääcisäjemusi, naace tääpume teeme piba conocäco pisi nyene kuu loolo me ireclota uli cabu ca piiyepu grana cabu äbäcname babo cewe cabu me. 15 Yepä, babo cewe me kaake poto cidi ca cirege lenaja jugijugi mule biname, mowä piiyepu piiseba mule biname, sargi mule biname, budre me aglecayame biname piiyepu lui cina yiiwäräjemusi uuje bine piiyepu ime ca wawenäneji gwidape bine, cuta lui cina baborage singi walya mene me, siige iyeta padare cabu walya mene jiicanimusi.
16 Cane Yeesu te cäme mename seemo ne ituge ätyepa ai gwidape poto cidi me weebibine jajanename ätrunga maramara ingle cabu. Cane lui Daawida me kaakesaare gäne, cane jamyacu apaclyera Guji Wale gäne.”
17 Siige Aceji Seemo piiyepu Yeesu me binamewale cina jiicenisi egä, “Tädi!” Iyeta lui cina yäätecijemuge ai peba mene, teepi cuta miiji iicana egä, “Tädi!” Iyeta lui cina niiyemecewe gemi piiyepu singi nanime, naaclege daremu cäco ireclota niiye nanime.
Ceräcerägääbu Umle Mene Gyene
18 Cane Yoane, cane singi gäne umle mene jajime lui te yäätecijuge, ai peba mene ne liba yaacnemusi ciige gwidape poto cidi me: maane liba nuuja mene alengläcita peei cabu, Acejiyame te cuta nuuja gwidape ne cire yaacitepi määme daremu cabu. Tabe peei mäpu cire nääcäranepi, ai peba te lui bine jeitnäjenenemige. 19 Cuta maane liba nuuja mene ne yääyeblingtute ai peba cabu ca ciige gwidape poto cidi me, Acejiyame te cire yaawademepi määme bau ca, tabe ngena miiji tääpume jiicenige ai peba cabu. Tabe meebine cire niibepi ireclota uli kuu loolome piiyepu Acejiyame me babo cewe cabu me otnime. 20 Lui te jeitnäjenige, egä ai peba mene toraca gyene, tabe jiicenige egä, “Toraca gyene, egä cane mameta gäne otni.” Yoo siige, tädepi Yageyame Yeesu!
21 Mime Yageyame Yeesu me miiji te lenajame iyeta Acejiyame me binamewale bime cabu! Mene ngälu peese.