3
Mene Sardi Ätrunga Ingle bau me
“Yoogärepi Sardi ätrunga ingle me mename seemo bau me egä,
‘Lui me piti nemi Acejiyame me seben seemo, cuta lui me piti nemi seben wale, tabe jiicenige egä: Cane umle gäne iyeta weeme poto cidi me. Biname cina apu jengenenemige, egä weene ireclota gemi, yepä weene budre gemi. Peei name pi weene arpinäripeye, weeme ngena camu pisi nyene, kokre joomlepeye, cije iyeteta lapesaruge. Cane jepäninine egä weene lui mule bine jewenenemiye, cäme Acejiyame me opo gaabe conocäco lica gemi. Peei name pi weene ngene jotwipeye weene ngena ituge abiberäja piiyepu ätecija. Pui ne kokre joomlepeye, tatatrongäripeye weeme niiya mule cabu ca. Weene liba arpinera cäco, cane peeyeme eromaame pana cire lädepene. Weene umle lica cäme otni padare luci yene.
Yepä nesae cina piti nemi Sardi cewe je, lui cina teeme cäbletääpe bine jugi cäco ewetnenemisi. Teepi cane cama bulubulu cäbletääpe cama cire waatnipesi, ingle teepi miiji gemi peei tääpume. Laati te cire yuutrutepi, tabe apu bulubulu cäbletääpe cirege asigra. Cane lica cirege iisibreca teeme ngii ne pui peba cabu ca, iyeteta ireclota tääpume luma ngii bine ituge oogära. Cäme Babe piiyepu teeme mename seemo bime opo gaabe je cane cire yaainepene teebine cäme biname ca.
Weeme liba tablame piti nemi ätecijame, itecijinege, Aceji Seemo te ngena jejenenemige ätrunga maramara ingle bine.’ ”
Mene Piladelpiya Ätrunga Ingle bau me
“Yoogärepi Piladelpiya ätrunga ingle me mename seemo bau me egä,
‘Ai mene lui teeme bau ca gyene, Acejiyame tääpume lui te mara me ituge äbita piiyepu lui toraca gyene. Tabe te Daawida me kii ne joomlenige, siige liba jiitnuge, nuuja te äblicäco armi; liba yaarmuge, nuuja te äblicäco iitnana. Tabe apu jiicenige egä: Cane umle gäne iyeta weeme poto cidi me. Cane umle gäne, egä weeme kokre matikäli gyene, yepä weene cäme abiberäja ne kokre joomleniye, cuta lica naineniye cebine. Cane weeme tääpume gaabe ituge iitnana, nuuja te äblicäco gyene armi. Itecijinege! Satani me biname peema piti nemi, lui cina lainininusi Israela biname ca, yepä teepi walya waatromininusi, teepi Israela biname lica. Cane pa jaawenemepene teepi weeme bau me otnime kokorare ca äpedname weeme ernge gome, siige teepi umle pa läbitipesi, egä cane singi pisi näne weeme tääpume. 10 Ingle weene kokrerage imyemutinuge mäpu cabu, cane lipu itu jijipene weene wawename, peei name pi cane cuta piwärimtipene, lui mäpu te pa tädepi iyeta poto ta ai gawecewe biname bine apicetnärame. 11 Cane mameta gäne acnenuta. Weene kokre joomlepeye, weeme ngena pisi nyene, piba nuuja te lica cirege uutecra weeme daremu ne. 12 Laati te cire yuutrutepi, cane cire jaawenepene mutre caage me cäme Acejiyame me iiwäreja mete cabu je, siige tabe licarage abmala pui mete ne. Cane teeme cabu cire yoogärepene cäme Acejiyame me ngii, cuta piiyepu cäme Acejiyame me cewe ngii, Kirece Yerusalema, lui te cire täinepi cabu ca cäme Acejiyame bau ca. Cane cuta cäme kirece ngii ne teeme cabu cire yoogärepene.
13 Weeme liba tablame piti nemi ätecijame, itecijinege, Aceji Seemo te ngena jejenenemige ätrunga maramara ingle bine.’ ”
Mene Laodikea Ätrunga Ingle bau me
14 “Yoogärepi Laodikea ätrunga ingle me mename seemo bau me egä,
‘Lui te Acejiyame me mene ne toraca me jewenenige, lui te toracarage jeitnäjenige teebine, piiyepu lui sine agednayame iyeta gawecewe gwidape tääpume, Acejiyame lui bine ituge wawenetnäja, tabe apu jiicenige egä: 15 Cane umle gäne iyeta weeme poto cidi me. Weene seemo ireclota cabu toraca budre lica gemi, weene cuta toraca ireclota lica gemi. Oo, cane lipu singi gäne peei nuuja tääpume. 16 Yepä ingle weene ejijejija gemi, peei name pi cane weebibine piyäripene, biname te lipu niiyarage niiye ne yaaclemutuge teeme tage cabu ca. 17 Weene jiiceniye egä, “Cime iyeta gwidape piti nemi, cine nuuja gwidape tääpume singi lica gemi.” Yepä weene opo lica ewatneniye, egä weene lipu niiyarage piiyepu owecumete gemi. Weene dogwe biname lica gemi, yepä weene cuutacuta gemi, irecu määsumäsu gemi. 18 Peei name pi cane jijenininine golrage aletname cäme bau ca naace tääpume weene piba toraca dogwe päpäname. Cuta bulubulu cäbletääpe bine jeletnemepeye cäme bau ca weeme peei cuutacuta ajiri ne acwabame. Cuta ngängye bine jeletnemepeye weeme irecu cabu acraname piba weene cängena päpäname. 19 Cane umle jewenenemine, eblawäjenenemine, cane lui biname bime tääpume singi. Peei name pi weene miiji toraca ngenecu cama atatrongäripeye weeme niiyaniya mule cabu ca. 20 Itecijinege! Cane gaabe gome nämyemutenige, eyäjenine. Laati te nätecijuge cäme tagepogogo, siige gaabe jiitnuge, cane labacitune, teta cama deedei yäärwäjimune, tabe cane cama. 21 Laati te cire yuutrutepi, cane cire yaacanepene cäme gome adnatame tabe puma cita ca cane cama biname bine waadename epu pana, cane lipu yuutrutujine, siige adnatujine cäme Babe gome ten cama biname bine waadename.
22 Weeme liba tablame piti nemi ätecijame, weene itecijinege, Aceji Seemo te ngena jejenenemige ätrunga maramara ingle bine.’ ”