PAULO ME NIINÄCE LETA TIMOTI BAU ME
1
Paulo Timoti ne Jewablenige
Cane, Paulo, Keriso Yeesu me ätyepäneji biname gäne. Acejiyame, lui te mibibine niiya cabu ca nisecrärinuge, piiyepu Yeesu Keriso, mine lui cabu me ngene atwana singi yaacranimusi, teepi te najujäsi cane ai kaakesea wawename. Timoti, ätrunga cabu ca lui cäme bägrä gäte, cane määme bau me yoogärenine. Acejiyame mime Babe piiyepu Keriso Yeesu mime Yageyame, teeme miiji te määme cabu lenajame, teepi owecu äbitame määme tääpume piiyepu poode ceerame meebine.
Ire Cängena Walya Abiberäja tääpume
Cane cääri naajenine maane Epeso babo cewe je lenajame, cane lipu uja naajepene, Makedoniya probins me liba lädepene. Poto biname cina peema Epeso je walya abiberäja ne ecenanenisi, maane miiji jiibemepi teebibine. Jejemepi teepi abmaläcemame teeme singi gidä mene tääpume piiyepu uuje saare bime ngii tääpume, ingle naace popi teepi biname bine jaawenimusi pui poto cidi me mene atraname. Teepi puma cita ca lica jääpänusi Acejiyame me singi ne mime tääpume, mine lui ne ätrunga taatu ca jääpänusi. Cane ai mene naace name pi jiicenine, egä mine miiji mimämu singi äbitename epu singi cama, lui te täduge jugi cäco ngene atwana cabu ca, ngenecu poode cabu ca piiyepu toraca ätrunga cabu ca. Poto biname cina kaake ca itu sicelyäremumesi ai mule bine, siige kuu cäco mene bine jitranenemisi. Teepi puu singi abiberäja biname me äbitame Acejiyame me cotre ngalebora, nuuja gwidape teepi umle lica gemi, teepi ngena tääpume jiicemusi. Teepi supra cäco jiicemusi, yepä teepi mene me ingle umle cäco.
Mine umle gemi, egä Moose me Cotre lui miiji gyene liba cängena yääcwetnusi. Mine gone ngene ätrimela, egä cotre cina lui miiji mule biname bime tääpume lica gemi, yepä eei bime tääpume lui cina cotre bine jaatropengäjimusi, ätecija cäco biname bime tääpume, Acejiyame umle cäco piiyepu niiyaniya muleyame biname bime tääpume, cuta eei bime tääpume lui cina Acejiyame ne piiyepu teeme gwidape opo gaabe me lica yaacitusi, cuta eei bime tääpume teeme mage babe bine lui cina budre me yaaglecimusi coo poto biname bine lui cina yaaglecimusi budre me, 10 cuta eei bime tääpume lui cina magebi rooriye bime mule yaacnusi nuuja biname cama lui teeme coga coo rooriye lica birige. Cotre cina cuta rooriye imäbägrä bime tääpume lui cina teemeteme lacananinusi, piiyepu magebi ngulebägrä bime tääpume lui cina peei yepä mule jaawenusi, cuta eei bime tääpume lui cina biname bine aletname yaawadimusi, cuta lui cina walya waatromininusi, lui cina walya aitneja ne jiicusi, piiyepu iyeta lui cina poto mule jaawenimusi, lui mara gemi toraca abiberäja cabu ca. 11 Weene toracarage abiberäja ne Miiji Mene cabu ca jääpänuye, Acejiyame lui Mene näcäruji cane jajanemame. Miiji Mene lui babo jamyacu gyene, epucäco Acejiyame bau ca tädenige.
Acejiyame ne Eso Yääcäresi Teeme Owecu name pi
12 Cane eso ecärenine Keriso Yeesu mime Yageyame ne, lui te kokre ituge ceera cane ai kaakesea wawename. Tabe nacatuji, egä cane toraca biname gäne, siige najuji teeme kaakesea wawename. 13 Cane puu niinäcerage niiya mene tiicemäjemumene teeme poto cidi me, teeme binamewale bine sabe tewenenanemumene piiyepu seglecenanemumene, yepä Acejiyame te cebine owecu nawenuji, niiya daremu lica näcäruji, ingle pui padare cabu cäme ätrunga lica ge, peei name pi cane umle lica ge, cane ngena ne jewenujine. 14 Mime Yageyame babo owecu ge cäme tääpume, siige teeme pui owecu cabu ca cane kokre äbitujine Keriso ne ätrungame piiyepu singi äbitame iyeta ätrunga biname tääpume. Ätrunga piiyepu singi lui eei biname bime tääpu myene, Keriso Yeesu cama lui cina yepä gemi. 15 Ai lui toraca mene gyene, biname cina miiji acata, egä Keriso Yeesu lui täduji ai gawecewe cabu me niiya mule biname bine äsecrerame teeme mäpu cabu ca. Cane age säne baborage iyeta niiya mule biname bime cabu ca. 16 Yepä Acejiyame te owecu nawenuji cebine, lui tage babo niiyarage biname, naace tääpume Yeesu Keriso te cäme cabu ca aboclomtame, egä teeme owecu lipu baborage gyene. Yoo, lui biname cina pagege ätrunga acita Yeesu cabu siige iyeteta ireclota ne päpäna, teepi cäme cabu ca pa jääpänepesi Yeesu me owecu ne. 17 Tabe lui te iyeteta enajenige mope biname me, lui gyene yepä taatu Acejiyame, budre cäco piiyepu päpäna cäco, mine miiji teebine opo gaabe me acita piiyepu awepyeräja iyeta padare cabu. Ai mene lui toraca gyene.
18 Timoti, cäme bägrä, määme kaakesea gyene biname bine abiberäjame, cane ai leta cabu ngena yoogärinine. Maane liba ai ne jewenenite, piba toraca me äbitenige, biname cina lui Acejiyame me tagepogogo mene niinäce gaabe me jiicemepesi määme poto cidi me. Maane miiji teeme pui mene kokre cama oomlaname, siige piba maane miiji gäte cängena cubu iicaname walya abiberäja biname bine apremelame. 19 Kokre cama joomlepi ätrunga ne piiyepu niiya mule gone jaawenute määme ngenecu poode ne sabe wawename. Poto biname cina teeme ngenecu niiya me ingle bine lica jäärngemusi ngene ca aglime, egä cine ngena niiya ne ituge wawena, siige teepi teeme ätrunga bine yaabmalimusi. 20 Ai mule te itu läbitepi Humenus piiyepu Aleksanda tääpume. Cane teebibine itu lääyeblingtepene ätrunga ingle cabu ca, Satani me ime cabu laacitepene teepi piba abiberäjame, egä teepi niiyaniya mene gone iicema Acejiyame poto cidi me.