3
'Ana si kada God 'e tataea sa Disas Kraes faasi maea uria lao maurie, nia 'e ade 'uri nai lau guu uri ka falea lau guu maurie fuakolu fainia Kraes. Nunufana si doo nai, kamolu molu ka manata sulia si doo 'i salo ki kula ne sa Disas Kraes 'e too ai 'ana 'initoaa 'i bali aolo nia God. Molu ka manata sulia si doo 'i salo ki, ma ka nao lau sulia si doo ki laona fera nee 'i saegano gwana. Si kada Kraes nia mae, kamolu boroi molu mae naa lau guu ma na mauria mamana kamolu ka agwa naa fainia Kraes ne nia rabi fai God. Sa Disas Kraes naa ne gwaufutona mauria mamana kamolu. Ma 'ana si kada nia kai dao faatai mai 'i seki, mauria mamana kamolu lau guu kai faatai fainia ma molu kai 'inito kwaimani fainia.
Mauria kwali ma mauria falu
Nunufana si doo nai, molu saumaeli tiifau naa 'ana doori doo ta'aa laa kamolu ki 'ana noni maabe fua ade garo lae, ma na abulo ta'aa lae, ma na kwaidooria ta'ae ki, ma na ogalulume lae (suli ogalulume lae nia mala lau guu na foosi lana god 'e'ete). Na abulo ta'aa lae 'uri nai ki, God kai falea kwakwaea fua toaa nao dasi ade sulia ki. 'Ana si kada 'i nao, sui fatai kamolu kafi manata mamana 'ana sa Disas, kamolu dooria 'amolu lea lae sulia kwaidooria ta'aa nai ki. Ma sui 'i tari'ina nee, kamolu kai tangasua fasi mauria kamolu na abulo ta'aa laa nai ki: rakesasua, ma na noni'ela lae, ma na baea ta'ae ki, ma na bae susuala lae ki. Ma nao molu si suke kamolu kwailiu, sulia kamolu molu lukasi tiifau naa 'ana birangaa 'ana mauria nai 'i nao, 10 ma molu ka too naa 'ana mauria falu ne God saungainia. Suli nia faafaalu kamolu 'afa dani ki sui guu uri na mauria kamolu ki daka usuli nia, ma molu ka saitoma diana 'ani nia. 11 Ma suli ne God faafaalu kolu, ka nao ta 'e'ete laa 'i matangana toaa Diu ki, ma toaa nao lau Diu ki, na toaa 'iri'unga faatai fai toaa dasi 'iri'unga faatai ki. Nao ta 'e'ete laa 'i matangakolu fai toaa ulafusidoo neki nao dasi saitomana baea 'i Grik, mala 'ana toaa 'i Sitian ki. Ma ka nao ta 'e'ete laa 'i matangana toaa rao tatakwai, ma toaa 'inito ki. Sa Disas Kraes gu ne nia 'initoa, ma nia ka too lao mauri lana toae ki sui guu ne kera too 'ana mauria falu nee faasi nia.
12 Kamolu toaa nia ki God, ne nia 'e liosau 'ani kamolu ma ka fili kamolu uri kamolu na toaa nia ki naa, molu manatainia toae ki, ma molu ka ade diana, ma molu ka faatu'uu kamolu 'i tala'amolu, ma molu ka too aroaro, ma molu ka too marabibi. 13 Ma nao molu si lautaki 'ali'ali fuamolu kwailiu. Ma lea ta wane 'e ilia tasi doo ta'aa fuamolu, molu ka manata luke nia. Molu ka manata luke kamolu kwailiu mala lau guu ne Aofia nia manata lukea naa garoa kamolu ki. 14 Ma ka tasa lau 'ana doo nai ki sui guu, molu ka liosau 'ani kamolu kwailiu uri molu ka too 'ana tiidooa laa diane. 15 Na aroaroa ne sa Disas Kraes falea mai nia ka talai kamolu 'ana si doo ki sui guu ne molu ilia. Suli God nia saungai kamolu uri molu ka 'ado kwaimani 'ana tii nonidoo, ma uri molu ka too 'ana aroaroa nai. Molu ka tangoa God 'ana si kada ki sui guu. 16 Molu ka faolomainia si baea diana nia ki sa Disas Kraes ka too ma ka fungu 'i lao mauria kamolu ki. Molu ka toolangaidoo fuamolu kwailiu 'ana bae lana ki sa Disas. Molu ka ade 'uri nai 'ana liotooa ne molu too ai. Molu ka nguulia Sam ki ma na nguu abu ki. Molu ka sili sulia God 'ana tango lana. 17 Ma doo ki sui guu ne molu ilia ki ma molu ka saea ki, molu ilia ka bobola fai toaa sa Disas na Aofia ki 'ua guu. Molu ka tangoa God na Maa 'ana satana sa Disas Kraes.
Abulo laa diane
18 Aia, na keni neki molu 'afe ki naa molu ka ade sulia arai kamolu ki, suli na birangaa nai fua toaa da manata mamana 'ana Kraes ki daka lea sulia.
19 Toa nee molu arai ki, molu ka liosau 'ana 'afe kamolu ki, ma molu ka mamarato fai kera.
20 Wele ki, molu ka ade sulia maa fainia gaa kamolu ki 'ana si kada ki sui guu, suli nia ne si doo God nia ele sulia.
21 Ma na maa ki fainia gaa ki, nao molu si bae faarakesasua wela kamolu ki, ade lea kera dasi dooria rongo lae suli kamolu.
22 Ma kamolu toaa rao tatakwai ki, molu ka ade sulia na waa da baita fuamolu ki. Nao lau 'ana si kada ne kera da bubungi kamolu gwada uri kera daka faamamanea raoa kamolu ki. Molu sasi uri raoa diane uri faabaita laa kamolu 'ana Aofia. 23 Na raoe ki sui gwana ne kamolu ilia, molu ka ilia 'ana tetedea kamolu tiifau, mala 'ua guu kamolu rao fuana Aofia, nao lau fuana wane gwana. 24 Molu ka manata toi si doo 'urii: Aofia nia kai falea kwaiaraa ne nia alangainia 'ua naa fua toaa nia ki. Ma sa Disas Kraes ne na wane baita ne molu rao fuana. 25 Ma tii ne nia rao 'ana garo lae, nia kai ngalia lau guu kwakwaea fua garo lae. Suli God nao si 'ilisi wane 'ana kwai ketoi laa nia.