Na Kekeda Laa Nia Sa Bol Fua Konia Manata Mamana 'I 'Efesas
'Efesas, nia na maefera baita 'ana bali lolofaa 'i 'Eisia. 'Eisia, nia ta brofens 'ana brofens nia ki gafman 'i Rom. 'I tari'ina, ta bali 'ana brofens nai kera da 'ailia naa 'ana Tekii. Sa Bol nia safalia na konia manata mamana nai 'i 'Efesas lao ruana ma oluna si kada nia lea uri faarongo talo lae sulia si Faarongoa Diana bae (suana 'Aks 18:19-21 ma 19:1-41). Nia lio 'ana mala sae sa Bol naa ne nia kedaa buka nee 'ana si kada bae lau guu nia too laona lookafo 'i Rom.
Na buka nee, sa Bol nia kedaa uri ka 'adomia toaa nia ki God uri kera daka saitoma diana 'ana kwai'ofeia nia God 'e diana tasa. Ma uri kera daka saitoma diana 'ana manata lana God uri faamauri lana toae ki sui guu ne 'ita ka too naa. Na buka nee nia too 'ana roo bali buka ki. Lao bali buka totoonao (Safta 1-3), sa Bol nia kekeda ka toolangaidoo sulia ne raoa nia God nia ali'afu nunufana Kraes ma Kraes lau guu ka gwaungai 'ana doo ki sui guu. Bali buka nai ka faatainia lau guu, ne God nia faamauria toaa Diu ki ma na toaa nao lau Diu ki 'i nunufana Kraes. 'I seeri, God ka 'adoa roo kulee wane ki 'ana tii kulee wane guu 'ana tiidooa lae fainia Kraes. 'I seeri, toaa nia God nia lea mai faasia roo kulee wane nai ki sui guu.
Aia, laona ruana ta bali buka 'ana buka nee (safta 4-6) sa Bol nia ka bae folaa sulia malutana tiidooa lana toaa nia ki God. Sui nia ka saea lau guu uri lea na toaa nia ki God kera da too aoloa 'ada 'ana kada ki sui guu, nia ka adea kera daka too 'ana tiidooa lae 'i matangada kwailiu. Sui nia ka saea lau gu fuada ne firu laa kera, kera da firu fainia sa Saetan.
Na 'Inifuui baea ki laona buka nee:
God nia faamauria toaa Diu ma na toaa nao lau Diu ki sui nia ka 'ado kera daka alu tiidoe 1:1—3:21
Toaa manata mamana ki da tiidooa naa fainia Kraes 4:1—6:24
1
Nau sa Bol waa bae God fili nau sulia liona 'i tala'ana uri rao 'aboosol lae fuana Kraes Disas. Nau ne ku kekeda kau fuamolu toaa nia ki God 'i 'Efesas ne molu mamana fuana Kraes Disas.
Alu ade dianaa ma na aroaroa nia Maa kolu God ma Aofia kolu sa Disas Kraes 'e nii 'ana fai kamolu.
Doo diana nia ki God fuakolu laona tiidooa laa kolu fainia Kraes
Kolu tangoa God na Maa nia Aofia kolu sa Disas Kraes, suli nia falea doo diana 'i salo ki fuakolu sui guu uri ka 'adomi kolu 'i laona tiidooa laa kolu fainia Kraes. 'Uabaa na mai sui fatai God kafi saungainia molaagali, God nia fili kolu nunufana Kraes uri kolu ka too tii bali fuana ma uri ka nao tasi doo si garo 'ani kolu. Nunufana ne God nia liosau 'ani kolu, nia ka fili kolu 'uabaa na mai 'i nunufana sa Disas Kraes uri nia ka 'aili kolu na wela nia ki na 'ana. Nia ili 'uri nai sulia manata lana 'i tala'ana ma nia ka ele 'asia naa sulia. Kolu tangoa God uria na ade dianaa baita tasa nia. God nia fale tatakwai 'ana ade dianaa nai fuakolu nunufana 'Alakwa liliosaua nia.
Na ade dianaa nia God fuakolu nia 'e baita tasa. Suli ne nia falea mai 'Alakwa nia ka mae ma ka foli usi kolu ma ka oli fai kolu mai siana, ma 'i seeri nia ka manata lukea abulo ta'aa laa kolu ki. Nia faatainia dianaa baita nai fuakolu fainia liotooa ma na saitomadooa nia 'i tala'ana. Ma si manata laa ne nia nao si faatainia mai siana toaa 'ana kada 'i nao ki, nia ka faatainia naa siakolu 'i tari'ina. Ne God nia manata toi 'uana mai uri totoo boroi nia kai fulia si doo 'ana rao lana Kraes, ma God nia kai manata ele 'asia naa sulia. 10 Manata lana God nia dooria uri totoo nia dao 'ana si kada nia 'oloa, nia kai koni kwaimani 'ana doo neki sui guu nia saungainia ki laona salo ma laona molaagali, uri Kraes nia ka gwaungai fuada sui naa.
11 Na doo neki sui guu God nia ilia ki nia ilia sulia manata lana ma doori lana 'i tala'ana. 'I seeri nia ka fili kameli toaa Diu ki sulia manata lana 'i nunufana Kraes uri ni kameli toaa nia ki na 'ana. 12 Nia fili kameli toaa Diu ki 'uri nai uri meli ka manata mamana 'ana Kraes 'i totoonao 'ani kolu, ma meli ka tafoa satana God ne baita ka tasa.
13 Nia ka dooria lau guu uri ni kamolu toaa ne nao lau toaa Diu ki, ne molu rongoa lau guu si faarongoa mamana diana nee sulia mauria ne God nia falea fuamolu, uri kamolu lau guu molu ka manata mamana 'ana Kraes. Ma si kada kamolu molu manata mamana 'ana Kraes, God nia ka falea Anoedoo Abu fuamolu uri ka faatainia ne kamolu toaa nia ki naa. Na Anoedoo Abu nai, God nia alangainia 'ua naa uri totoo God nia kai falea mai. 14 Ma na Anoedoo Abu nai nia na fafarangadoa nia God fuakolu uri maasi lana doo diana neki nii 'ua mai. Talafana si doo diana ne God nia alua ka tio siakolu uri ka too fai kolu lelea ka dao 'ana si kada ne God nia kai lafu kolu faasia ta'aa lae ki sui. Kolu tafoa 'akolu satana God ne baita ka tasa.
Foa laa nia sa Bol fua konia manata mamana 'i 'Efesas
15 Doo ne adea guu, nau 'ita 'ua mai 'ana si kada ku safali rongo kau sulia na manata mamana laa kamolu 'ana sa Disas na Aofia kolu ma sulia na liosaua kamolu fua toaa nia ki God 'ana fere ki sui guu, 16 nau nao kwasi lukasia tango lana God fuamolu laona foa laa nau ki. 17 Nau ku gania God nia sa Disas Kraes na Aofia kolu, na Maa diana tasa nee uri nia ka falea Anoedoo Abu 'ana liotooa fuamolu uri ka faatai folaa 'ana God siamolu uri molu ka saitoma diana 'ani nia. 18 Nau ku foa uri God ka 'adomi kamolu uri molu ka lio saitomana doo diana tasa neki God nia alangainia kai falea fuamolu ki suli ne kamolu na toaa nia ki God. 19 Ma uri molu ka lio saitomana tetedea baita tasa nia God ne kai rao laona mangona toaa manata mamana ki. Na tetedea nai bae God 20 nia tataea 'ana sa Disas Kraes faasia maea ma ka alu nia 'i bali 'aba aolo nia 'ana 'initoaa 'i salo. 21 Sa Disas Kraes nia 'inito ka talua na 'ensel ki, ma na anoedoo ta'ae ki, ma na rigitaa nia Kraes ka talua rigitaa ki sui 'ana kada salo nee ma 'ana kada salo ne nii 'ua mai. 22 God nia alua Kraes ka gwaungai 'ana doo ki tiifau 'ana rigitaa nia ma uri ka gwaungai 'ana doo ki tiifau fua diana lana konia manata mamana nia God. 23 Aia, na konia manata mamana nia God ne na nonina Kraes naa, ne Kraes nia 'e fungulia mala ne nia fungulia doo ki tiifau.