2
Na Waa Ta'aa bae
Toaafuta nau ki 'ae, kameli meli dooria molu ka saitoma diana 'ana malutana oli lana lau mai Aofia kolu sa Disas Kraes fai na koni kwaimani lakolu kau siana. Kameli meli dooria uri nao molu si manata sala lau ma uri molu si mau lea molu rongo ta waa nia saea fa Sato nia Aofia uri oli lae mai ai nia dao sui naa. Nao molu si faamamanea na bae laa 'uri nai, sui boroi 'ana daka saea si baea nai 'e lea kau faasi kameli 'ana si kada meli bae sulia bae lana God, ma nao daka saea ni kameli ne meli kedaa kau bae laa nai. Nao molu si faamamanea bae lana waa da suke 'uri nai ki. Suli fa sato nai sa Disas nia kai dao ai, nia 'afitai ka fuli 'i nao 'ana roo si doo. Etana si doo ne, na toaa 'oro kera dai firu fai God. Ma ruana si doo ne, na Waa Ta'aa bae sa Saetan nia kai sakatafa faatai, ma sui boroi 'ana, God tara kai alu nia laona kwakwaea. Na Waa Ta'aa nai, tara nia kai tatae ma kai suusia doo neki sui guu waa ki da faabaitaa daka saea naa 'ana God kera ki. Ma tara nia lea kai too na 'ana laona Beu Abu God ma ka saea na 'ana taifili nia naa ne God.
Kamolu nao molu si manata toi gu bae nau ku saea sui na mai doo nai ki fuamolu 'ana si kada bae nau ku too 'ua mai fai kamolu. Nia 'uri nai, ni kamolu molu saitomana gwamolu doo ne dau faafia 'ua Waa Ta'aa bae nai, uri lelea nia ka sakatafa faatai mai 'ana si kada God 'olea 'ua gu fuana. Suli na rigitaa ta'aa nai nia rao agwa gwana 'i tari'ina. Ma nia tara ka tio agwa gwana 'uri nai lelea ka dao 'ana tii si kada waa ne dau faafia nai nia kai 'idu faasia. 'I seeri fatai, na Waa Ta'aa bae nia kafi sakatafa faatai mai. Ma sui, sa Disas na Aofia nia kai 'ufu lofotainia ma kai faafunuia Waa Ta'aa nai 'ana rigitaa nia ma 'ana rara lana dao lana mai. Aia, na dao faatai lana mai na Waa Ta'aa nai nia kai rao 'ana rigitaa sa Saetan, ma nia kai ilia doo kwaibalatana 'oro ki sui gwana uri ka sukea toae ki. 10 Nia kai suke 'ana suke laa 'e'ete 'oro ki sui gwana. Ma kai sukea naa toaa ne da naofia naa funu lae, suli da noni'ela 'ana Faarongoa mamane, na doo nai lea sa kera faamamanea ma God ka faamauri kera. 11 Ma uri maana ne kera da noni'ela 'ana Faarongoa mamane, God kai lukasi kera naa fua faamamane lana sukea nia ki sui naa Waa Ta'aa nai. 12 Doo ne adea guu, toaa neki sui guu nao dasi faamamanea faarongoa mamane ma daka noni sasala 'ada sulia ta'aa lae, kera da naofia sui naa kwakwaea God.
God nia fili kamolu uria maurie
13 Toaafuta liliosaua nau ki 'ae, kameli meli tangoa firi Aofia ne nia liosau 'ani kamolu, suli God nia fili kamolu sui naa 'ana sasafali laa uri ka faamauri kamolu. Nia faamauri kamolu 'ana si kada bae kamolu molu faamamanea faarongoa mamane ma na Anoedoo Abu ka 'olosi kamolu 'ana tetede laa nia uri molu ka too 'ana 'o'oloe. 14 'Ana si kada bae molu faamamanea si Faarongoa Diana nee meli faatalongainia fuamolu bae, God nia 'aili kamolu mai uri ka faamauri kamolu. Nia faamauri kamolu uri molu ka 'ado kwaimani fainia Aofia kolu sa Disas Kraes 'ana 'initoaa nia. 15 Doo ne adea gu nai toaafuta liliosaua nau kera, molu uu ngasi naa 'ana manata mamana laa kamolu ki, ma molu ka dau ngasi faafia na toolangaidooa mamana bae meli bae sulia fuamolu ma meli ka kedaa kau fuamolu.
16-17 Alu na Aofia kolu sa Disas Kraes 'i tala'ana ma God na Maa kolu ne da liosau 'ani kolu ma daka falea manata ele lae fuakolu ma na manata ngado lae maasia doo diane ki sui guu; Alu kera da falea 'ada ele laa nai fua laona mangomolu ma daka faatetede kamolu 'ada fua sae lana ma ili lana doo diane ki sui guu.