5
Si kada kera da filia ta wane uri ka foa ni gwau, kera da fili nia fasi matangana figua nia 'ua guu uria ka falea fale lae ki ma ka afuafu talea God fua toaa nia ki uri God ka manata lukea abulo ta'aa laa kera ki. Na waa foa ni gwau nai, nia boroi nia wane doo makeso gwana. Nia ne adea nia ka abulo marabibi fua toaa ulafusidoo ki ma toaa da lea garo ki. Ma nia lau gu ne adea nia ka falea afuafue ki talea God fua abulo ta'aa laa nia 'i tala'ana fai abulo ta'aa laa kera ki toae lau guu. Na raoa nia waa foa ni gwau 'afitai ta wane tatae ka ilia gwana 'i tala'ana uri ka 'initoa 'ana ai. God 'ana ne ka 'ailia wane fua ili lana raoa nai, mala bae nia 'ailia sa 'Aaron fua raoa nai.
Talafana lau guu sa Disas Kraes nai. Nia nao si fili nia 'i tala'ana uri ka foa ni gwau uri ka 'inito 'ana ai. Nao. God lau 'ana ne fili nia fua raoa nai, suli God nia bae 'urii fuana,
“'Alakwa nau 'ae, 'i tari'ina nau ku faarongo folaa ai, ni 'oe na 'Alakwa nau ma ni nau na Maa 'oe.”
God nia ka bae lau gu lao ta bali Kekeda laa Abu ka 'urii,
“'Oe na waa ni foa totoo firi 'ana 'aefoaa nia sa Melkesidek.”
Aia, ma si kada sa Disas nia too 'ua lao molaagali, nia foa rigita ka angi ma si kafo ka ruruu 'i maana talea God waa ne saitomana ka faamauri nia faasia maea. Sa Disas ka faatu'uu nia 'i tala'ana ma ka sae'inito 'ana God. Ma God ka rongoa foa laa nia. Sui boroi 'ana nia na 'Alakwa God, nia liu lau guu lao 'afitaie ki. Ma na 'afitaia nai ki ne adea nia ka saitomana ade sulia lae. Ma na 'afitaia nai ki ne adea sa Disas waa foa ni gwau nai ka ali'afu. Nia ne mauria firi 'e lea mai faasi nia fua toaa neki sui guu da ade suli nia. 10 Ma ni nia ne God 'e fili nia mai uri ka foa ni gwau 'ana 'aefoaa sa Melkesidek.*
Na kwaifamanataie uri dau ngasi lae 'ana manata mamana lae
11 Ma ni kameli meli dooria meli kai bae sulia tai doo 'oro lau fuamolu. Ma sui ka 'afitai, suli kamolu molu fofonoa ma ka nao molu si saitoma 'ali'ali 'ana doo ki. 12 Kamolu molu manata mamana mai 'ana sa Disas ka tau naa, ma ka bobola fainia sae molu ka toolangaidoo naa fua toae ki 'i tari'ina ma sui ka nao guu. Kamolu nee molu kwai 'atoi 'ua gwamolu uria ta wane fua toolangai lana lau doo nai ki fuamolu. Nia talafana gwana sae na susu 'ua gwana ne bobola fai kamolu. Na toolangaidooa totoonao baki 'ana bae lana God boroi 'ana, kamolu nao molu si saitoma diana 'ua gu ai mala 'ana bae kamolu nao molu si bobola 'ua fai fanga ngasi ki. 13 Na wane ne nia susu 'ua gwana, nia wela tu'uu 'ua gwana, ma nia ka nao si saitomana 'ua guu doo 'o'olo ki. 14 Aia, ma na wane ne nia 'ania fanga ngasi ki, nia waa baite naa ma ka saitomana naa doo neki diana ma doo neki ta'aa.
5:5 Sam 2:7 5:6 Sam 110:4 * 5:10 Sa Melkesidek suana Dionesis 14:17-24.