Kekeda Laa Faasia Sa Demes
Sa Demes ai nee, na wane 'oro ki da manata toi sa nia toolana gwana sa Disas ne nia lea mai ka gwaungai naa 'ana toaa nia ki Kraes 'i Durusalem. Si kada 'i burina naa ne toaa Diu ki 'i Durusalem da falea sa Stifin daka saumaeli nia naa, toaa 'oro nia ki Kraes kera daka tafi lea daka too na 'ada 'ana si kula 'e'ete kwailiu ki laona molaagali. ('Aks 7:548:4) Sa Demes nia ka too gwana 'i Durusalem suli nia nao si tafi guu. Bae lana sa Demes laona leta nee, nia bae sulia doo 'oro ki ne diana fua toaa nia ki Kraes uri daka ilia ki. Tii si doo baita ne sa Demes nia kekeda sulia fuana toaa manata mamana ki ne, nia saea fuada uri kera daka manata mamana 'ana God ma daka faatainia lau guu manata mamana laa kera nia doo mamane 'ana ili lana doori lana God. Toaa manata mamana ki, na too lae sulia kwaini manata laa ta'aa laona molaagali ka nao dasi ilia lau. Kera daka too 'ada sulia liotooa God faasia 'i salo.
Na 'Inifuui baea ki laona buka nee:
Bali 'ana manata mamana lae 'ana God 1:1-18
Bali 'ana ili lana doo diane ki 1:19—2:26
Bali 'ana bae lana wane 'i tala'ana 3:1-18
Kwaidooria nia molaagali 4:1—5:6
Doo sa Demes sae 'isi ki ai uri ili lana ki 5:7-20
1
Nau sa Demes waa rao God ma sa Disas Kraes Arai langi. Si baea diana nau ki kau fuamolu toaa God ki sui guu, ne molu too tagabola kwailiu lao molaagali.
Molu uu ngasi kada molu dao toi ilitooa fua ili lana si doo garo
Toaafuta diana nau ki 'ae, si kada kamolu molu liu laona ilitooa 'oro 'e'ete kwailiu ki, molu ka manata ele gwamolu suli na dianae 'e nii ai. Suli kamolu molu saitomana ne, si kada kamolu molu liu laona 'afitaia ki uri ilitona lana manata mamana laa kamolu ki, nia adea manata mamana laa kamolu ki ka ngado diana. Nia 'uri nai, alu na ngado laa nai uri ka bulao ka 'idu lau, uri lelea nia ka fono ma ka nao tasi doo si kwekwe ai.
Aia, lea kamolu nao molu si too gu 'ana liotooe uri liu lae laona ilitooe ki molu ka gania God uria. Suli God nia sasi diana 'asia naa uri fale lana mai liotooa nai, ma 'afitai nia ka maa susuala fua wane ne gani nia. Aia, lea wane ka gania God, wane nai ka manata mamana 'ana God ma na manata ruarua lae ka nao lau. Suli lea na wane nia manata ruarua gwana, nia mala 'ana nanafo fuu na koburu 'e toe kwailiu ai. 7-8 Na kwaini wane 'uri nai ki, kera da too 'ana roo si lio ma ka nao dasi ngado 'ana ili lana tii si doo. Nia 'uri nai, tara God nia 'afitai ka falea tasi doo 'ana doo neki da gani nia uria ki.
Alu toaa siofaa ki ne da manata mamana, kera saitomana daka noni sasala 'ada 'ana God, ne God nia sae'inito 'ani kera. 10 Ma na toaa suadoo ki boroi kera daka noni sasala lau gu sulia God, ne nia faasifolangai kera 'i saegano. Kera tara da too ka nao si tau guu sui daka mae lau gwada mala 'ana ta takadoo. 11 Si kada na sato nia tae mai ka 'ako'ako 'asia naa, na takadoo nai tara nia 'ali'ali ka kuku ma ka afururuu lau gwana. 'I seeri, na kwanga lana boroi ka sui lau gwana. Talafana guu na wane suadoo nai, ne tara nia kai mae gwana 'ana si kada nia sasi ngangata fai rao lae uri malefo nia 'i tala'ana.
Ilitooa uri abulo ta'aa lae nao si lea mai faasia God
12 'E diana tasa fua wane ne nia susuu ta'aa laona 'afitaia ne ilitona. Suli si kada wane nia uu ngasi gwana sui boroi 'ana ilitooa nai ka dao tona, tara God kai kwaiarangainia wane nai 'ana mauria firi ne nia alangainia sui naa fuana toaa ne da liosau 'ani nia. 13 Lea ta ilitooa uri abulo ta'aa lae nia dao tona wane, wane ka nao si bae lau 'urii, “'O ma God gwana ne ilitoku nee!” God, nia 'afitai ka falea ilitooa uri abulo ta'aa lae fuana ta wane. Ma nia ka 'afitai lau guu uri sa ta wane ka ilitona God uri abulo ta'aa lae. 14 Na kwaidooria ta'aa nia wane 'ana ne nia ilitona ma ka talai nia uri abulo ta'aa lae. 15 Na kwaidooria ta'aa nai, tara lelea nia ka baita naa, nia ka faafutaa abulo ta'aa lae. Ma na abulo ta'aa lae, tara lelea nia baita ka rafo naa, nia ka falea maee fuana wane.
16 Toaafuta diana nau ki 'ae, ade ta wane ka suke kamolu 'ana si doo nai. 17 Suli taifilia guu doo diane ki ne da kai lea mai fuakolu faasia Maa kolu God 'i salo. Nia ne saungainia na doo tala folaa ki laona salo. God nia 'afitai 'asia naa ka talana lau birangaa nia. Nia 'afitai ka tatala mala 'ana doo nai ki nia saungainida laona salo ma daka tala folaa 'ana tai si kada ma 'ana tai si kada ka nao dasi tala folaa.
18 God nia fili kolu uri kolu ka futa 'ani nia si kada ne kolu manata mamana 'ana si baea mamana nia ne nia falea fuakolu. God nia sua kolu ka diana tasa talua doo neki sui guu nia saungainia ki.
Molu fafurongoa ma molu ka ade sulia bae lana God
19 Toaafuta diana nau ki 'ae, nau ku dooria molu saitoma diana fasi 'ana tii si doo. Si doo nai nia 'urii: Molu 'ali'ali uri fafurongo lae, nao molu si 'ali'ali uri bae lae ma ka nao molu si 'ali'ali uri rakesasu lae. 20 Na rakesasua nia wane nia 'afitai ka adea wane ka ilia si doo 'o'olo ne God nia dooria. 21 Nia 'uri nai, molu luka 'ana doo bilia ki ma na doo ta'ae ki sui guu faasia laona tooa kamolu ki. Molu ka faatu'uu kamolu 'ana fafurongo lana bae lana God bae nia falea ka nii laona mauria kamolu ki mala 'ana ta fufuae 'ai fasi lana, ne nia too 'ana tetedea uri ka faamauri kamolu.
22 Ade manata lamolu ka suke kamolu uri rongo tii bali lae gwamolu 'ana bae lana God sui ka sui lau gwana. Molu ili 'amolu sulia si doo ne nia saea. 23 Suli wane ne nia fafurongo tii bali gwana 'ana bae lana God ma ka nao si ade sulia, nia mala 'ana wane nia lio ngado 'ana maana laona ironunu 24 ka suana bilia lana ma sui ka lea kau ka manata buro lau gwana ai. 25 Aia, ma tii gwana ne nia lio ngado laona taki nia God ma ka ade sulia taki diana nai tiifau ne kai falea sakwadoloa lae fuana wane, ma ka nao si manata buro, tara God kai falea dianae fuana wane 'ana doo neki sui guu nia ilida ki.
26 Tii gwana ne nia saea nia abu fua God ma sui ka nao si sua gu sulia bae lana 'i tala'ana, nia wane manata lana suke nia gwana 'ana abu lae fua God. 27 Na abu laa ne nia mamana ma ka sasaolia 'i naofana Maa kolu God nia ne; sua diana lae sulia wela inomae ki ma gwa 'oru ki ne kera siofaa ma daka ulafu. Ma na suasuli lana wane 'i tala'ana faasia doo garo ki laona molaagali ade daka saketoa tooa diana nia.