3
Waa toolangaidoo ki daka suasulia bae lada
Toaafuta nau ki 'ae, nia nao si diana fua 'oro lamolu ki daka dooria sui gwada toolangaidoo lae. Suli nia 'urii, ni kameli toaa ni toolangaidoo nee ne tara God nia keto kameli ma nia 'afitai ka marabibi lau fai kameli. Kolu sui guu ne kolu garo 'ana doo 'oro ki.
Suli lelea na wane nia saitomana sua diana lae sulia bae lana 'i tala'ana, wane nai ne nia 'o'olo ma ka fono ma ka saitomana suasuli lana mauria nia tiifau. Na hos, lea ta wane nia dooria uri hos nai ka ade suli nia, tara nia ka alua kasi kakai salo tu'uu nai lao ngiduna sui tara nia ka lilikwailiu gwana 'ana hos lalau nai uri lea lae uri si kula ne wane nai nia doori lea uria. Ma kasi reba 'ai tu'uu 'i burina baru fua lilikwailiu lae ai boroi nia 'uri nai lau guu. Lea na baru ka baita ma na koburu baite ka toea boroi 'ana, kasi reba 'ai tu'uu nai gwana ne waa baita 'ana baru nia lilikwailiu 'ana baru nai uri ka lea sulia doori lana. 5-6 Talafana gu bae lana wane 'ana meaewane nai. Suli meaewane nia si doo tu'uu gwana 'i nonina wane, sui boroi nia saitomana ka bae ngalangala sulia na doo baite ki 'asia naa.
Na meaewane, nia rao lau guu mala 'ana ere. Si era tu'uu boroi 'ana tara nia saitomana ka saru lelea ka sarufi tiifau gwana 'ana ta gano talingai. Na bae lana wane 'ana meaewane wane nia fungu 'ana doo ta'aa 'oro 'asia naa. Nia si doo tu'uu gwana ne nii laona nonimu, ma sui boroi 'ana nia saitomana ka falea mauria 'oe tiifau fua laona ere. Suli na doo ta'aa neki sui naa wane ki da saea, nia safali mai 'ana sa Saetan, ma ka tauwelaa mauri lana wane.
Na wane saitomana ka faamanatainia gwana doo kwasi ne da 'a'ale ki, mala 'ana saaro ki, ma doo 'a'ale ki, ma sakwari ki. Aia, ma ta wane ne nao si too 'ana ta tetedea fua faamanatai lana bae lana 'i tala'ana. Suli na bae lana wane nia fungu 'ana doo bubulo ki 'asia naa fua saungi lana wane, ma ta wane 'afitai ka suasuli bae lana 'i tala'ana.
'Ana tii meaewane gwana, ne kolu tangoa 'ana Aofia ma na Maa kolu ma sui kolu ka bae ta'aa lau gu ai fua toaa ne God saungai kera ki suli nia 'i tala'ana. 10 Na baea diane ki ma na baea ta'ae ki daru ka lea sui gu mai faasia tii meaewane guu. Toaafuta nau ki 'ae, si doo ta'ae nai. 11 Na kafo fai na asi 'afitai daru ka igwa sui gu mai fasi lao tii mae busu guu. 12 Nia 'afitai uri kafo gwagwaria ni kuufi lana ma na asi daru ka igwa mai faasia tii mae busu guu. Ma na 'ai ne na fig, nia 'afitai ka fungu 'ana fufuana 'olif. Ma na 'oko ne na greib, nia 'afitai ka fungu 'ana fufuana fig.
Na birangana liotooa mamane
13 Lea ta wane 'amolu nia saea nia too 'ana liotooa mamane ma ka saea nia saitomana doori lana God, waa nai ka faatainia 'ana abulo 'o'olo lana, ma 'ana ili lana doo diane ki ma 'ana marabibi lae ne dongana 'ua guu liotooa nai. 14 Aia, ma lea na 'uga lae ma na sasibila lae ka baita gwana lao tooa kamolu ki, nao molu si faadiana kamolu guu 'i tala'amolu. Ma ka nao molu si suke lau sae sa molu liotoo doo ne nao si mamana guu. 15 Na liotooa 'uri nai nia nao si lea mai faasia God 'i salo. Doo 'e lea gwana mai faasia wane ki laona molaagali ma sa Saetan. 16 Suli lea na mangona wane nia fungu 'ana 'uga lae ma sasibila lae, na falole lae ka nii seeri, ma na wane ka ilia doo ta'ae ki sui naa.
17 Aia, ma na wane ne nia too 'ana liotooa ne 'ita mai faasia God, nia ne sakwadoloa faasia ta'aa lae ma ka too 'ana aroaroe, ma na marabibi lae, ma ka noni maabe uri fafurongo lae, ma na kwai'ofei lae ma ka ilia doo diana ki fuana wane ki. Ma ka nao si kwai maa'ilisi ma si kwaisukei. 18 Toaa ne da bae sulia aroaroe fua laona toae ki kera da fasia nia kai fungu ma na fufuana naa ne 'o'oloe ne kera da kai fufusia.