3
Sa Nikodimas dao siana sa Disas
1-2 Aia tii si kada, tii waa gwaungai toaa Diu ki, nia lea mai siana sa Disas. Na waa nai satana sa Nikodimas, ma nia ta waa 'ana Faarisii ki lau guu. Nia lea mai dao siana sa Disas lao rodo ka bae 'urii fuana, “Waa toolangaidoo 'ae, kameli meli saitomana 'oe naa ne waa toolangaidoo ne God fale 'oe mai. Ma na doo kwaibalatana neki 'oe fulia ki, nia 'afitai fua ta waa tatakwai gwana ne God nao si nii gu fainia ka ilia ki.”
Sa Disas 'e luu nia ka bae 'urii, “Ku faarongo 'isi 'ani 'oe, tii ne nia nao si futa faalu, nia 'afitai ka too lao 'initoaa God.”
Ma sa Nikodimas ka ledia sa Disas ka bae 'urii, “Nee wala, ma lea na waa baite ka rafo naa, tara nia ka futa faalu lau 'utaa nai? Wane 'afitai 'asia naa sae oli ka ruu lau lao ruruuna gaa nia ma ka futa faalu lau mai!”
Sa Disas ka bae 'urii fuana, “Ku faarongo 'isi 'ani 'oe, nia 'afitai 'asia naa fua waa ka ruu lao 'initoaa nia God, lelea waa nao si futa faalu guu 'ana kafo ma 'ana Anoedoo Abu. Waa ne wane 'ana fera ne 'i saegano 'e kwalafia, nia na waa 'ana fera ne 'i saegano gwana. Ma na waa ne Anoedoo Abu nia God 'e falea mauria falu fuana, nia ne waa 'ana fera 'i salo. Nao 'osi kwele lau gwamu suli si doo nai nau ku saea ma ku bae 'urii fuamu nai, ‘Molu futa faalu lau’. Na rao lana Anoedoo Abu 'e mala 'ana rao lana koburu. Na koburu nia liu 'ana suli doori lana, ma 'oko rongo gwamu kuruu lana. Sui boroi 'ana, 'oe 'afitai 'oko suana kula nia too ai ma kula nia lea uria. Talafana lau guu rao lana Anoedoo Abu 'ana mauria nia wane nai. Sui boroi 'ana nia ka talana mauria wane, 'oe 'afitai 'oko suana ili laa ne nia ilia ai.”
Sa Nikodimas ka ledia lau ka bae 'urii, “Wala 'ae, si doo nai tara ka fuli 'utaa gu nai?”
10 Sa Disas 'e luu nia ka 'urii, “'Oe na waa ni toolangaidoo lae fua toaa nee 'Israel naa ne, ma sui ka nao 'osi filoa gu si doo nai! 11 Ku faarongo 'isi 'ani 'oe, kameli si doo ne meli tala suai mai ma meli ka tala saitomana naa, nia ne meli saea ma meli ka bae 'ana faamamane lana fuamolu nee, ma sui ka nao molu si doori faamamanea guu. 12 Na doo da fuli ki lao fera ne 'i saegano gwana nai ku bae sulia fuamolu nai, ma sui ka nao molu si doori faamamanea guu. Nia 'uri nai, lea nau ku faarongo kamolu 'ana dongana fera 'i salo, tara nia 'afitai 'asia naa fuamolu uri molu ka doori faamamanea. 13 Nao ta waa 'e raa si too gu mai 'i salo uri nia ka faarongo kamolu lau guu 'ana dongana fera 'i salo. Ni nau 'Alakwa nia Wane, taifili nau gu ne ku sifo mai fasi 'i salo.
14 “'Ana kada 'i nao, sa Mosis nia saungainia tii loi 'ana bras ka daurangainia 'i langi gwauna bae'ai lao fera kwasi. Talafana lau guu si doo totoo kai fuli 'ani nau nai. Tara kera da kai daurangai nau 'Alakwa nia Wane 'i langi, 15 uri tii gwana ne nia manata mamana 'ani nau, nia ka too 'ana mauria firi. 16 God nia liosau 'asia naa 'ana wane laona fera ne 'i saegano, nia ka falea mai tii fa 'Alakwa 'autania nia uri tii gwana ne manata mamana 'ani nia, nia ka nao si funu. Nia 'e too naa 'ana mauria firi. 17 God, nia nao si falea mai 'Alakwa nia uri laona fera ne 'i saegano uri kwae lana wane laona fera ne 'i saegano. God nia fale nia lau 'ana mai uri ka faamauri kera.
18 “Waa ne manata mamana 'ana 'Alakwa nia God, God 'afitai ka fale kwakwaea fuana. Aia ma waa ne nao si manata mamana 'ana 'Alakwa God, waa nai 'ana ne maasia naa kwakwaea God fuana, suli nia nao si manata mamana 'ana tii fa 'Alakwa 'autania nia God. 19 Doo ne adea ma God ka falea kwakwaea, nia 'urii ne. Na kwesu 'e dao naa lao fera ne 'i saegano, ma sui wane ka dooria 'ana rorodoa lae ma ka ote nia 'ana kwesu nai suli na abulo lana wane 'e ta'aa. 20 Suli waa ne nia ilia doo garo ki, nia ne ote nia lea mai siana kwesu, ade lea kwesu ka faatai folaa 'ana garoa nia ki. 21 Aia ma waa ne nia ilia doo 'o'olo ki, nia 'ana ne lea mai siana kwesu, uri kwesu ka faatai folaa 'ana ade lana ne lea sulia doori lana God.”
Sa Dion Waa Ni Faasiuabu 'e Faa'initoaa sa Disas
22 'I burina gwana si doo nai, sa Disas fainia toa kwairooi nia ki kera daka lea naa uri bali lolofaa 'i Diudia. Ma kera daka too 'i seeri daka faasiuabua naa toae ki. 23 Aia 'ana si kada nai, sa Dion 'e faasiuabua toae ki 'ana maefera nai 'i 'Aenon karangia 'i Saalim, kula kafo nia 'oro ai. Ma toaa nai kera daka dao mai siana sa Dion ka lelea gwana uri nia ka faasiuabu kera. 24 Si kada kera nao dasi alua 'ua sa Dion laona lookafo nai.
25 Ma 'ana si kada nai, tai waa 'ana toa kwairooi sa Dion ki, kera daka olisusuu fainia tii waa 'ana toa Diu ki sulia birangaa kera Diu ki 'ana faafaalu lae 'ana kafo. 26 'Uri nai, waa kwairooi sa Dion ki kera daka lea siana sa Dion ma daka bae 'urii, “Waa ni toolangaidoo 'ae, 'oe saitomana waa bae nia uu fai 'oe bali lobae 'ana kafo 'i Diodan ma 'oko faarongoa toae ki suli nia? Kada nai, nia faasiuabua naa toae ki nai, ma 'oro lana toaa bae sui naa daka lea tiifau na kau siana!”
27 Ma sa Dion 'e luu kera ka 'urii, “Na wane, si doo God faa gwana fuana ne nia too ai. 28 Kamolu sui guu molu rongo nau ku saea sui naa bae, nau nao lau na Kraes bae, na waa fifilia bae God ne. Nau na waa ku lae mai 'i nao 'ani nia uri ku faarongo tatalo 'ani nia 'ana ne. 29 Na Kraes bae, nia mala 'ana ta fungao 'ua guu waa ne nia arai ka too 'ana keni. Ma ni nau ku mala 'ana waa kwaimani nia fungao nai, ne ku noni sasala 'ana si kada ku rongoa ne fungao nia dao naa fua arai laa nia. Ma ni nau ku ele 'asia naa 'i tari'ina si kada ku suana toaa 'oro ki da lea naa burina sa Disas. 30 Alu talo lana satana Kraes ka baita ka lea naa, ma na talo lana sataku ka oli tu'uu na mai.
31 “Iuka, na Kraes nia lea mai faasia 'i salo ma ka 'inito tasa, suli na waa ne nia lea mai faasia 'i salo, nia 'initoa ka tasa 'ana waa ki sui guu. Sa Dion waa ni faasiuabu na waa lao fera ne 'i saegano gwana, ma nia ka bae lau guu sulia si doo ki lao fera ne 'i saegano. 32 Na Kraes, nia bae sulia si doo ne nia tala suai ki mai ma ka tala rongo ki mai 'i salo. Ma sui boroi 'ana, nao ta waa si dooria guu faamamane lana doo ne nia saea ki. 33 Ma tii gwana ne nia faamamanea si doo ne na Kraes 'e saea ki, na waa nai nia faatainia God 'e bae mamana. 34 Ma na Kraes nai ne God fale nia mai faasia 'i salo, ma nia ka faatalongainia na baea mamane sulia God, suli God nia fale dangatai mai 'ana Anoedoo Abu nia fua Kraes. 35 Ma God na Maa ka liosau 'asia naa 'ana 'Alakwa nia nai, ma ka alu nia ka gwaungai faafia doo nia ki tiifau. 36 Tii gwana ne manata mamana 'ana 'Alakwa nia God, na mauria God 'e nii 'ana waa nai. Ma tii gwana ne nia nao si ade suli 'Alakwa nia God, waa nai 'afitai ka dao toi mauri firi. Na rakesasua God 'ana ne dau faafia waa nai.”