Na Kekeda laa Totoonao Sa Bita
Sa Bita na 'aboosol bae sa Disas ne kedaa buka nee. Bae nia waa kwaitalai 'ana konia manata mamana ki, ma ka too lau guu lao fera baita bae 'i Rom sulia kasi kada kukuru.
Nia kedaa buka nee uri ka 'adomia toae ki uri daka uu ngasi 'ana si kada 'afitaie ki dao toda suli ne kera toaa nia ki Kraes. Nia dooria uri manata lada ka ngasi diana 'ana faamamane lana si Faarongoa Diana nee sulia Kraes. Nia ka dooria uri kera daka uu ngasi ma daka ele gwada uria liu lae lao nonifiie ki ma na 'afitaie ki ne dao toda nunufana kera da kwaimani 'ana sa Disas waa bae nonifii baita mai fuada. Na 'afitaia baita neki kera dao toi ki na doo uri ka ilitona manata mamana laa kera 'ana Kraes. Ma lea kera daka uu ngasi, tara God nia kai kwaiarangai kera 'ana mauria firi 'ana si kada sa Disas Kraes nia oli mai.
Na 'inifuui baee ki lao buka nee
Na mauria diana ne Kristin nia too ai 1:1—2:10
Na abulo laa ne kristin kai too ai 'ana si kada 'ana 'afitaie ki 2:11—4:19
Bae lana sa Bita fua toaa kwaitalai ki 5:1-14
1
Kekeda laa faasia nau sa Bita na 'aboosol sa Disas Kraes.
Nau ku kekeda kau fuamolu toaa bae God nia fili kamolu naa, bae molu too lao molaagali mala 'ana toaa 'e'ete ki lau gwana suli ne fera mamana kamolu 'e nii mai 'i salo. Kamolu molu too tagabola sui gwamolu lao lolofaa nai ki 'i Bontas, 'i Geleisia, 'i Kabadosia, 'i 'Eisia, ma 'i Bitinia. God na Maa 'e saitomamolu ma ka fili kamolu 'ua naa. Na Anoedoo Abu lau guu ka efa kamolu molu ka too 'e'ete naa fua ade lae sulia doori lana God ma fua faafaalu lae 'ana 'abuna sa Disas Kraes.
Alu God nia ade diana 'ana fuamolu ma ka falea 'ana aroaroa nia fuamolu ka totoo firi.
Na manata ngadoe 'ana mauria firi
Kolu tangoa God ne Maa nia Aofia kolu sa Disas Kraes! God nia 'ofe kolu ka tasa ma ka falea mauria falu fuakolu 'i nunufana tatae lana sa Disas Kraes faasia maea. 'I seeri kolu kolu ka too 'ana manata ngadoe 'ana kwaimaasi lae maasia ngali lana doo diana 'oro ne God nia taingainia maasi kolu toaa nia ki lao fera 'i salo. Na doo nai ki 'afitai naa lelea daka kwali ma nao daka fura ma nao daka funu. God nia fofolo suusi kamolu 'ana tetedea baita nia suli molu manata mamana 'ani nia, ma nia kai fofolo suusi kamolu lelea ka dao 'afa sato 'isi. 'I seeri nia kai faamauri kamolu 'uri ne nia 'ita ka manata toi naa ili lana fuamolu.
Molu ele 'amolu sulia si doo nai sui boroi 'ana molu ka kwaimanatai 'ana si kada tu'uu nee suli na 'afitaia 'oro neki molu liu 'i laona ki. Na 'afitaia nai ki da kai faatainia manata mamana laa kamolu nia doo mamane. Na manata mamana laa kamolu nia mala 'ana gool ne da suungia 'ana ere uri ka sasaolia diana. Ma God nia dooria na manata mamana laa kamolu ka talua lau gool ne totoo kai funu lau gwana, aia manata mamana laa kamolu ka nao si sui. Ma God nia kai bae diana suli kamolu, ma kai faa'inito kamolu, ma ka sae'inito tasa 'ani kamolu 'afa Sato sa Disas Kraes nia kai dao ai. Kamolu molu liosau 'ana Aofia sui boroi 'ana ka nao molu si suana 'ua, ma molu ka manata mamana lau gu 'ani nia sui boroi 'ana ka nao molu si suana guu 'i tari'ina. Nia 'uri nai, molu ele 'amolua 'ana ele laa baita ne ta baea boroi nao si tala'ana unu lae sulia ai. Molu ele 'uri nai, suli God nia faamauri kamolu. Na mauria firi nai, nia na kwaiaraa ne molu ngalia uria maana manata mamana laa kamolu 'ani nia.
10 Na mauria firi nai God nia falea fuamolu nai, na brofet baki da bae mai sulia doo diana nai 'ana kada 'i nao, kera da nani burina ma daka dooria 'asia naa saitoma diana lae ai. 11 Sulia na Anoedoo nia sa Disas Kraes nia too na 'ani kera, ma ka faatainia ne Kraes nia kai nonifii sui fatai nia kafi 'inito. Ma daka sasi uria dao toi lae si kada tee ne Kraes nia kai dao, ma na tee ne kai fuli 'ana si kada nia dao mai. 12 Ma God nia ka faatainia fua brofet nai ki na doo nai ki nao dasi fuli 'ua 'ana si kada kera too ai lao molaagali. Nia kai fuli lau 'ana 'i buri 'ana si kada ne kamolu molu too ai. Kera da bae sulia doo neki molu ka rongoa 'ana si kada tai wane da faatalongai sulia si Faarongoa Diana nee. Na Anoedoo Abu ne God nia falea mai faasia 'i salo, nia naa ne kai ilia toaa nai uri daka faatalongai 'ana rigitaa nia. Na 'ensel ki boroi da dooria lau guu daka saitoma diana 'ana mauria firi diana tasa nai.
Na tooa ne aoloa
13 Molu lilio diana, ma molu ka manata 'o'olo. Molu ka manata too suli ne God nia kai 'ofe kamolu 'ana si kada sa Disas Kraes kai dao mai. 14 Molu ka ade suli God, ma ka nao molu si lea lau sulia kwaidooria bae molu too ai 'ana si kada bae nao molu si saitomana 'ua si Faarongoa Diana nee. 15 Molu abulo aoloa 'ana doo ki sui guu suli God ne nia fili kamolu nia aoloa. 16 Suli lao Kekeda laa Abu God nia bae 'urii, “Molu abulo aoloa molu ka abu, suli nau ku aoloa ma ku abu.”
17 Ma ni kamolu molu saea God 'ana “Maa” 'ana si kada molu foa. Ma molu ka manata lau guu toi ne nia kai ketoa toae ki sui guu faafia doo neki kera da ilia ki, ma nao nia si 'ilisi wane. Nia ne adea, molu ka sae'inito 'ani nia 'ana si kada ne molu too mala 'ana toaa 'e'ete lau gwana lao molaagali nee. 18 Kamolu molu saitomana sui naa, God nia foli ka olitai kamolu 'ana doo baita tasa, uri nia kai luke kamolu faasia abulo laa tatakwai ki mai faasia kokoo kamolu ki. God nia ka foli olitai kamolu 'ana na doo ne talua silfa ma nao gool. 19 God nia foli olitai kamolu 'ana mae lana sa Disas Kraes ne mala 'ana ta kale sifsif ne diana tiifau fua afuafu lae ai. 20 God nia filia mai Kraes 'ua naa 'i nao 'ana saungai lana molaagali. Ma 'i tari'ina, lao fa sato 'isi neki naa, sa Disas Kraes nia dao na mai uri ka faamauri kamolu. 21 Na rao lana sa Disas Kraes, nia ne adea molu ka manata mamana 'ana God ne tatae nia faasia maea ma ka faa'inito nia, uri manata mamana laa kamolu ma na manata ngadoa kamolu ka rautoo 'ana God.
22 Ni kamolu molu ade sulia naa toolangaidooa mamane, ma molu ka tagisi kamolu 'i tala'amolu faasia abulo laa ta'aa kamolu ki, nia ne molu ka liosau mamana 'ani kamolu kwailiu toaa ne molu manata mamana ki. Suli ne nia 'uri nai, ne molu ka faatetedea liosaue fuamolu kwailiu. 23 Kamolu molu futa falu naa, ta nao molu si futa lau sulia kwalafaa ne kai funu lau gwana. Kamolu molu futa 'ana kwalafaa nia God ne mauri firi, ma molu ka futa 'i nunufana ade lae sulia si bae ne totoo si sui. 24 Suli na Kekeda laa Abu nia bae 'urii,
“Kolu wane kolu mala gwakolu na lalano ma na 'initoa lakolu ka mala gwana takana lalano nai suai lae diana tasa.
Si kada na lalano nia kuku, na takana boroi ka 'asia lau guu.
25 Aia, na bae lana God nia totoo nao si sui.”
Ma si baea nai gu ne si Faarongoa Diana nee da faarongo kamolu ai nee.
1:25 'Aesaea 40:6-8