9
God filia toaa Diu ki ma sui daka ote kera 'ana sa Disas
Nau ku faarongo mamana 'ani kamolu ma ka nao kwasi suke kamolu lau suli nau ku manata mamana 'ana sa Disas Kraes. Nau ku filo diana ai suli na Anoedoo Abu 'e faatai doo lao manata laku. 'Ana si kada ki sui guu, nau ku liodila baita ma na mangoku ka fii 'asia naa fua toaa nau ki Diu, ne kera nao dasi manata mamana 'ana sa Disas Kraes. Ade 'uri nai lelea manata laku ka toea ne, lea sa God ka kwae nau ma ka lafu nau boroi 'ana faasia Kraes uri 'i seeri nia ka faamauria mone 'ana kau toaa nau 'i 'Israel, ka diana gwana. Suli ku manata sulia ne ni kera 'ana bae na bara wela bae God nia sului kera mai. Ni kera 'ana bae God nia faatainia mai rara lana fuada ma ka alangai mai fuada. Ni kera 'ana bae God nia falea mai taki nia fuada ma ka falea mai beukaua bae fainia foaa bae fuada. Ni kera 'ana bae God nia falea mai alangaia 'oro bae fuada. Ni kera 'ana bae na kwalafaa kera 'e too 'ana kokoo ni gwaungaia ki 'ana kada 'i nao.* Ma ni kera 'ana bae na Kraes ne nia God, ne nia 'inito faafia doo ki sui guu, nia lea mai faasia kwalafaa kera 'ana bali 'ana nonidoo mala kolu wane. Tango nia totoo si sui! Iuka, nia 'uri nai.
Sui boroi 'ana toaa Diu ki daka ote kera 'ana Kraes, alangaia nia God nao si 'asia naa. Suli toaa ne da futa 'ana kwalafaa 'i 'Israel, nao lau kera tiifau ne kera toaa mamana nia God. Ma na toaa ne da futa 'ana kwalafaa sa 'Abraham, nao lau kera tiifau ne kera kwalafaa mamana sa 'Abraham. Suli na Kekeda laa Abu nia bae 'urii fua sa 'Abraham, “'Alakwa 'oe nee sa 'Aesak, nia 'ana ne kwalafaa 'oe kai lea suli nia.” Si baea nai, nia toolangainia nao lau wela neki da futa sulia doori lana noniidoo gwana 'ana kwalafaa sa 'Abraham ne kera wela mamana nia ki God. Na wela neki da futa sulia na alangaia God, kera lau 'ana ne na wela mamana nia ki God. Na alangaia bae God nia saea fua sa 'Abraham nia 'urii, “Nau tara ku oli mai siamu 'ana si kada 'uri nai lau guu 'afa ngali loo ma tara 'afe 'oe ni Sera nia kai too 'ana tii wela wane.” Na wela nai gu bae sa 'Aesak.
10 Nao lau taifilia doo nai ki gwana nai. Suli na kokoo kolu ki mai sa 'Aesak fai ni Ribeka, keerua daru too 'ana roo 'iuaofie ki. 11-12 'I nao sui fatai ni Ribeka kafi kwalafia roo 'iu nai ki, God 'e bae 'urii fuana, “Tara na wela nee 'i nao lelea kau nia kai rao fua wela nee 'i buri.” Si doo nai, nia saea sui fatai na roo 'iu baki daru kafi futa ma daru kafi ilia doo ki ne ka diana ma nao ka ta'aa. Si doo nai nia faatai folaa ai ne God nia filia gwana wane sulia liona 'i tala'ana, nao lau uri maana tasi doo 'ana ilidoo lana wane. 13 Bae lana God laona Kekeda laa Abu nia 'urii, “Sa Diakab ne nau ku filia, ma sa 'Isoo nau ku lukasia.”
14 Ma 'uri nai, tee ne kolu saea sulia nai? Kolu saea God nia nao si 'o'olo suli ne nia filia gwana ta wela ma ta wela ka nao? Nao 'asia naa! 15 Suli God nia saea 'ua na mai fua sa Mosis ka 'urii, “Nau 'ana ne kwai filia tii ne kwai 'ofe nia. Nau 'ana ne kwai filia tii ne kwai manatainia.” 16 Doo nai ki ne adea kolu ka saitomana God nia filia wane sulia na kwai'ofeia nia 'i tala'ana, ma ka nao lau sulia doori lana ma ilidoo lana wane. 17 Bae lana God laona Kekeda laa Abu fua waa 'inito 'i 'Isib nia bae 'urii, “Doo ne ku alu 'oe 'oko 'inito na uria nai, uri nau ku faatainia rigitaa nau 'ana doo ku ilia ki fuamu, uri toaa 'ana fere ki sui guu daka rongoa.” 18 Nia 'uri nai, God 'ana tala'ana ne nia 'ofea wane ne nia dooria 'ofe lana ma ka faasadia liona wane ne nia dooria faasadi lana liona.
God saitomana ka kwaea wane ma ka manatainia wane
19 'I seeri 'oe 'oko ledi gu 'urii, “Uri tee ne God nia ka rakesasu lau 'ana waa manata lana sadi, suli ne wane nia 'afitai ka suusia lau si doo ne God nia dooria ili lana?” 20 Nau ku luu 'urii ai: Na wane doo ne God saungai kolu gwana, 'afitai kolu ka bobola lau fai olisi lana God 'uri nai! Ni kolu na doo saungai lana ki gwana. Na doo saungai lana gwana, nia 'afitai ka ledi 'alaa 'ana waa ne saungainia ma ka bae 'urii, “Uri tee ne 'oko saungai 'urii aku?” 21 Na waa ni saungai lana kufidoe ki 'ana saegano fua 'arutoi lae ki 'e too 'ana rigitaa uria saungai lana kufidoo fua laungi lana 'afa dani 'initoe ki ma fua saungai lana kufidoo gwana fua 'ui tafu lae ki ai faasia tii si mokita gano guu.
22 Talafana lau gu ade lana God nai. Suli nia bobola fainia ka falea naa kwakwaea fua toaa abulo ta'aa ki uri ka faatainia rakesasua nia ma ka faatainia tetedea nia, ma sui ka mamarato ka tau gwana faasia kwae lana toaa nai da naofia naa kwakwaea fuada. 23 God nia mamarato ka tau 'uri nai uri ka faatainia talingai lana dianaa nia fua toaa ne nia 'ofe kera ma ka ade akau 'uana mai 'ani kera fua laona 'initoaa nia. 24 Ni kolu gwana nai toaa ne God fili kolu ki mai faasia malutana toaa Diu ki ma toaa nao lau Diu ki.
25 Na bae lana God laona Kekeda laa Abu, sa Hosia nia kekeda sulia toaa nao lau Diu ki nia ka bae 'urii,
“Na toaa ne kera nao lau toaa nau, totoo nau kwai 'aili kera lau guu 'ana toaa nau.
Ma na toaa ne nau kwasi liosau gu mai 'ani kera, totoo nau kwai 'aili kera 'ana toaa liliosaua nau lau guu.”
26 God ka saea lau guu fua sa Hosia ka kekeda ka 'urii,
“Kamolu molu rongo mai 'i nao nau ku 'urii, ‘Kamolu nao lau toaa nau.’
Ma sui tara kera dai sae kamolu 'ana toaa nia ki naa God ne mauri firi.”
27 Sa 'Aesaea nia bae 'urii lau guu sulia toaa Diu ki,
“Sui boroi 'ana toaa 'Israel daka 'oro mala 'ana onena asi, ta bali tu'uu gwana 'ani kera ne God kai faamauri kera.
28 Suli nao si tau guu tara God nia kai keto 'ali'ali 'ana toae ki sui guu laona molaagali.”
29 Sa 'Aesaea nia saea 'uana na mai 'ana taue ka 'urii lau guu,
“Lea sa God tetede tasa nee nao nia si onia gu mai ta bara kokoo 'ana kokoo kolu baki, kolu kolu funu tiifau naa mala 'ana toaa 'i Sodom ma 'i Gomora.”
Na toaa Diu nao dasi manata mamana
30 Na doo nai ki da faatai folaa ai ne, toaa ne nao lau Diu ki, sui boroi 'ana kera nao dasi sasi ngangata uri daka 'o'olo 'i maana God, God nia falea 'o'oloe fuada suli kera da manata mamana. 31 Aia, ma toaa Diu ki ne kera da sasi ngangata 'ana ade lae sulia taki uri daka 'o'olo 'i maana God, kera da sasi ngangata boroi ka nao dasi bobola gu fainia uri daka dao toi. 32 Kera nao dasi bobola fainia uri daka dao toi suli kera da fiitona 'ada si raoa diana kera ki 'ana ade lae sulia taki nia God ma ka nao dasi manata mamana guu. Kera mala 'ana bae sa da lakwadora 'ana ta maefau baita sulia taale ma daka 'asi kera naa. 33 Bae lana God laona Kekeda laa Abu sulia Kraes nia 'urii,
“Molu fafurongo diana fasi, nau kwai alua tii maefau baita lao fera nee 'i Saeon ne toae ki dai lakwadora ai ma daka 'asi kera.
Ma sui boroi 'ana, wane ne manata mamana 'ana maefau nai, tara 'afitai nia ka dao toi lau ta 'ide laa faafia.”
* 9:5 Sa 'Abraham, sa 'Aesak, ma sa Diakab. 9:9 Dionisis 18:10 9:26 Hosia 2:23; 1:10 9:33 'Aesaea 8:14; 28:16